Notícies

Guia per a la quantificació d'emissions de GEH en els contractes públics, un nou recurs de suport a la compra verda de la Generalitat

04/11/2020

La guia proposa fer un primer pas endavant fent ús de la Calculadora d'emissions de GEH de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, una eina de càlcul d'accés lliure i ús públic.

Quan es planteja l´ús estratègic ambiental de la contractació pública, la lluita contra el canvi climàtic és una de les primeres qüestions que sorgeixen. Tanmateix, davant la demanda creixent per incorporar criteris de reducció dels nivells d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH) es fa palesa la dificultat de parametritzar els resultats per la complexitat que suposen determinats càlculs, com la petjada de carboni.

Mentre no es disposi de la capacitat de fer càlculs complexos amb la certesa que requereix la contractació pública, aquesta guia proposa un primer pas: explotar les possibilitats que dóna la Calculadora de GEH per fer càlculs més simples de determinats aspectes relacionats amb tasques concretes associades a l’execució d’un contracte.

La guia concreta com fer-ho per sis casos, bàsicament associats als consums energètics - electricitat i combustibles fòssils - consums d'aigua, generació de residus i transport.

El mètode proposat es pot aplicar a qualsevol tipus de contracte públic, si bé no al contracte en la seva totalitat, sí a aspectes concrets d'aquest, en tant que es pugui acotar l'abast de determinades activitats associades al contracte, i d'aquest dins l'activitat general de l'empresa adjudicatària.

La guia es pot descarregar aquí

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible