Notícies

Dues noves instruccions en procés d’aprovació/actualització

11/12/2018

Instrucció d’Alcaldia en relació a l’aigua envasada i l’ús de gots de plàstic d’un sol ús i Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres

Instruccio_sessio_1

L'Ajuntament de Barcelona està en procés d'aprovació d'una nova instrucció als serveis: la Instrucció d'Alcaldia en relació a l'aigua envasada i l'ús de gots de plàstic - i altres elements de plàstic- d'un sol ús en les dependències i serveis municipals. En línia amb la tendència generalitzada a Europa d'eliminar el plàstic d'un sol ús i promoure l'ús d'objectes reutilitzables i perdurables, el consistori ja ha iniciat els canvis legislatius necessaris que han de permetre que l'any 2020 estigui prohibida la comercialització de plats, gots, canyetes i altres objectes de plàstic d'un sol ús. D'acord amb aquest compromís i amb les Instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d'alimentació i esdeveniments, l'Ajuntament de Barcelona està en procés d'aprovació d'aquesta nova instrucció als serveis que vol esdevenir un exemple per assolir l'objectiu de reduir al màxim els productes d'un sol ús.

La instrucció estableix que en totes les dependències iInstruccio_sessio_2 serveis municipals s'haurà d'evitar l'ús d'aigua envasada i de gots de plàstic d'un sol ús i incorpora una sèrie d'indicacions noves per promoure el consum d'aigua de xarxa, especificant que no s'instal·laran noves fonts d'aigües de garrafa, que les fonts de garrafa existents s'hauran d'anar retirant i substituint i que les màquines de vending de begudes fredes no podran dispensar aigua envasada.

També a principis d’aquest mes va tenir lloc, a la Fàbrica del Sol, una sessió informativa sobre les modificacions previstes a la Instrucció per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els projectes d’obres, aprovada per Decret d’Alcaldia de 2015, on hi van assistir més de cinquanta participants procedents de les diferents gerències, districtes i organismes municipals. L’objectiu de la sessió va ser difondre les principals modificacions a la instrucció, fer un torn obert de preguntes i debat, així com mostrar el seguiment de l'aplicació de la instrucció que fa BIMSA en els seus contractes. Els principals canvis de la instrucció són el reforç dels requeriments ambientals a través de  l’aplicació de nous criteris relacionats amb l’autosuficiència energètica i hídrica, amb la certificació d’edificis ciclables i amb l’increment, millora i naturalització del verd i de la biodiversitat.

Durant el 2019 es preveu aprovar l’actualització de la instrucció que incorporarà les modificacions aportades i permetrà augmentar les exigències ambientals en els projectes d’obres aplicables en tots els contractes subscrits per l’Ajuntament de Barcelona.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible