Distintiu "Edifici Amic de la BICI"

El distintiu "Edifici Amic de la BICI"és promogut des del Programa Ajuntament+Sostenible amb l'objectiu de fomentar l'ús de la bicicleta entre els treballadors.

Aquest distintiu s'inclou en el marc del projecte "A la feina BICIA't" que promou els hàbits de mobilitat sostenibles i saludables a la feina entre els treballadors i forma part del desplegament de la Mesura de govern de l'Estratègia de la Bicicleta per tal de donar més protagonisme a la bicicleta a la ciutat.

Els resultats de l'enquesta de mobilitat realitzada el 2016 als treballadors de la Gerència d'Ecologia Urbana van fer palès la necessitat d'impulsar accions prioritàries per fomentar el canvi modal envers la bicicleta. En aquest context, es va definir una metodologia de certificació d'edificis ciclables que recull els requisits que han de complir dels edificis municipals que volen certificar-se.

Actualment hi ha uns 20 edificis que estan realitzant auditories per obtenir el segell "Edifici amic de la BICI". També s'ha desenvolupat guies i manuals per facilitar l'obtenció d'aquesta certificació.

La bicicleta és una manera alternativa de moure's per la ciutat i el mitjà de transport més eficient en termes energètics. Més pràctica. Més sana. I més sostenible: no fa fums, no fa soroll, no consumeix derivats del petroli i contribueix a recuperar els carrers com a espais de convivència ciutadana i a millorar la qualitat de vida.

T'hi sumes?

  • Obtenció del certificat "Edifici Amic de la Bici"
    Play icon
    Obtenció del certificat "Edifici Amic de la Bici"

Subscriu-te al bulletí!