Notícies

Disponible la nova Guia de Contractació Pública Ambiental

04/07/2017

L'Ajuntament de Barcelona edita i presenta a les entitats la nova Guia de Contractació Pública Ambiental

Tapa_guia_ca

La segona reunió de la Taula de Contractació Pública ha servit per incorporar les entitats ambientalistes en aquest espai estable de diàleg i debat i per presentar la Guia de contractació pública ambiental i el Decret de contractació sostenible que recull aquests criteris i principis.

Les mesures establertes a la guia persegueixen reduir l'impacte ambiental associat a l'activitat municipal a través d'impulsar i incrementar l'eficiència en el consum de recursos, la contractació de serveis ecològics, l'ecoinnovació i la gestió ambiental de les empreses contractades.

Guia_1 L'ambientalització de la contractació municipal, emmarcada en el Programa Ajuntament + Sostenible, s'ha anat consolidant des del 2001, mitjançant successives mesures de govern, decrets municipals i altres regulacions com les recentment aprovades instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els grups de productes i serveis definits com a prioritaris. Amb l’aprovació d’aquesta guia es pretén donar un impuls a la implantació d’aquestes instruccions. Per tal d'assegurar-ne el seu compliment s’ha definit un sistema de control i seguiment que incorpora noves eines i procediments (llistes de control, nou aplicatiu informàtic i elaboració d'informes de seguiment amb indicadors sobre el grau de compliment de cadascuna de les instruccions). 

Guia_3

Com a novetat, per als productes i serveis fora de l’àmbit d’aplicació de les instruccions, la Guia de Contractació Pública Ambiental inclou també pautes per a la introducció de criteris ambientals en les diferents fases de la contractació.

Els criteris ambientals especificats van acompanyats d'exemples amb la idea de facilitar i extrapolar la seva aplicació (plecs de productes i serveis, acords marc i contractació centralitzada i informes de seguiment per avaluar el compliment d'aquests criteris ambientals).

Podeu descarregar la Guia de Contractació Pública Ambiental en el següent enllaç.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible