Notícies

Coneix l'Estratègia d’impuls del Consum Responsable 2016-2019

16/02/2017

Per una nova cultura del consum que preveu actuacions transversals per valor de 4,3 M€

EICR

Barcelona ha elaborat l’Estratègia d’impuls del Consum Responsable 2016-2019 (EICR) per afavorir una nova manera d’entendre l’acció de consumir. El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha dit que “l’estratègia està adreçada a impulsar un nou model de consum social i ambientalment responsable, lligat a altres formes de produir, de distribuir la riquesa i de finançament, davant de l’actual model econòmic especulatiu, de producció i de consum que és profundament insostenible des de punt de vista ambiental, energètic i social, i individual”.

El Pla marca l’inici d’una nova política local de consum que configuri un relat coherent i integrador amb altres àmbits d’actuació com l’habitatge, l’energia (pobresa energètica), el turisme, o les finances (banca ètica), i de l’altra, la incorporació d’una nova línia d’actuació, l’impuls d’un nou model de consum, l’anomenat consum responsable. El consum responsable, altrament dit conscient, crític, ètic, ecològic, transformador, sostenible, solidari o just, és una proposta que ens interpel·la a adoptar hàbits de consum i estils de vida que contribueixin a millorar tant la nostra qualitat de vida com el medi ambient, la justícia social i la democràcia, i a avançar, així, cap a una economia i una societat més justes i sostenibles. Les accions que preveu el Pla estan orientades per aconseguir 5 objectius estratègics que són els següents:

  1. Estendre la cultura del consum responsable (difusió de valors, idees, etc. entre la ciutadania, empreses i la mateixa administració)
  2. Disposar per fer-ho de les regulacions adients (normativa -clàusules i criteris socials, ambientals i de bon govern-, mecanismes, etc.)
  3. Impulsar el consum responsable en les actuacions de l’Ajuntament (impuls a la contractació i la compra pública responsables)
  4. Impulsar el comerç i l’empresa locals promovent el seu vincle amb el consum responsable (comerç local, consum de productes de proximitat, etc.)
  5. Impulsar l’economia social i solidària reforçant el seu vincle amb el consum responsable (iniciatives d’economia social i solidària en consum responsable, etc.)

Estrategia_EICR

El Programa Ajuntament + Sostenible i la Direcció d'Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat han col·laborat en l'elaboració de l'EICR. En consonància amb la filosofia de treball que ha marcat la seva preparació, la seva implementació, seguiment i avaluació es farà garantint la coordinació, transversalitat i coherència entre les actuacions municipals i la participació de la societat civil.

Font i més informació: Ajuntament de Barcelona, Servei de Premsa.

Subscriu-te al bulletí!