Notícies

Coneix l'Estratègia catalana de la bicicleta 2025

22/11/2019

Impulsar l'ús de la bicicleta i unir forces en pro d’una Catalunya pedalable i pedalada

Bici_cat

El Govern de la Generalitat de Catalunya acaba d'aprova Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 (ECB2025) amb els objectius d'establir eines de planificació i desenvolupament, promoció i formació per a impulsar l'ús de la bicicleta com a mode de transport actiu i sostenible, tant per motius de mobilitat quotidiana com pel lleure, l'esport i el turisme, i d'unir forces en pro d’una Catalunya pedalable i pedalada, des d'un governança participativa sorgida de la col·laboració de diferents administracions i experts i entitats del sector de la bicicleta, la mobilitat, el turisme, la salut, etc. De fet, la promoció de la bicicleta està alineada amb gran part dels objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les ciutats i comunitats: combatre el canvi climàtic, generar salut i benestar a la població i el desenvolupament de serveis de transport i turisme sostenibles, entre d’altres.

L’Estratègia agrupa les accions en tres pilars principals. Un primer que té l’objectiu de promocionar la mobilitat en bicicleta en la nostra mobilitat quotidiana, tant en els entorns urbans com en els metropolitans, amb la seva positiva complementarietat amb el transport públic per a distàncies més grans. Un segon pilar, que està basat en les polítiques de promoció econòmica del territori mitjançant el cicloturisme, l’esport i el lleure en bicicleta; la riquesa i diversitat del nostre territori són ideals per ser conegudes i viscudes en bicicleta. Finalment, el tercer pilar està enfocat a objectius i accions transversals de governança, formació i finançament. Cada pilar es concreta amb objectius estratègics com duplicar la quota modal de la bicicleta per arribar a un 8% dels desplaçaments urbans, desenvolupar 1.500 km de rutes cicloturístiques de llarg recorregut, assolir una alta representativitat territorial d'entitats adherides a l'Estratègia, incrementar la inversió en polítiques de la bicicleta o incrementar el nombre d'alumnes formats en l'ús de la bicicleta.

La Mesa de la Bicicleta serà l’òrgan principal de seguiment de les accions proposades de l'ECB 2025 mitjançant l'Acord GOV/160/2019 de 5 de novembre. Cada administració pública de Catalunya que vulgui adherir-se a aquesta Estratègia haurà de comunicar-ho a la Secretaria de la Mesa de la Bicicleta, ajudant a aquesta transformació necessària de la mobilitat amb polítiques en favor de la bicicleta.

Font i més informació al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible