Notícies

Bon progrés del Programa de Compra Verda en el País Basc

14/05/2019

Pinzellada de les principals actuacions implementades fins al moment

Imatge programa Ihobe

Durant el 2018 s'han aconseguit importants avenços en la implementació del Programa de Compra i Contractació Pública Verda del País Basc, mantenint reunions amb totes les parts implicades per definir les prioritats i actuacions per al 2019.

A finals de l'any passat, ja s'havien adherit al Programa 30 ens públics: un terç societats públiques de Govern Basc, un altre són societats públiques d'àmbit local i la resta ens locals o regionals de tota mena. La major part dels ens adherits (un 77%) van enviar els seus plans anuals de compra verda pel 2018, els quals incloïen no només els grups de productes a comprar o contractar amb criteris ambientals durant l'any sinó també altres accions per integrar la compra verda en els seus procediments, en les seves plataformes i en les seves eines de contractació.

En aquest sentit, Ihobe (Societat pública de gestió ambiental del Govern Basc) està treballant en col·laboració amb el Departament d'Hisenda i Economia per introduir canvis a la plataforma electrònica de contractació d'Euskadi per facilitar el monitoratge dels resultats. Algunes modificacions ja s'han introduït, però mentre el sistema no estigui del tot operatiu, els ens adherits enviaran els seus informes de resultats durant el primer trimestre de l'any per avaluar el progrés en l'assoliment dels objectius del Programa.

Altres fites importants de l'any han estat: l'establiment d'un grup de treball sobre costos de cicle de vida per a la compra d'ordinadors, que continuarà el 2019; l'elaboració de materials d'autoformació en compra verda; i l'adhesió a la iniciativa de Nacions Unides de promoció de la contractació pública sostenible. En la següent infografia es resumeixen els indicadors bàsics del Programa entre 2016-2018.

Per al 2019, Ihobe ja està planificant les actuacions a realitzar amb les aportacions dels departaments i de les principals societats del Govern Basc així com dels ens adherits, amb l'objectiu d'ajustar-les a les seves necessitats.

Font i més informació al web de Compra Pública Verda d'Ihobe.

Subscriu-te al bulletí!