Notícies

B:SM publica la Memòria de Sostenibilitat 2018

08/11/2019

Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

BSM

Ja està disponible la Memòria de Sostenibilitat 2018 de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), on es recullen totes les accions per la sostenibilitat que s’han realitzat per part de l’organització durant l’any 2018. La publicació de la memòria és un compromís anual adquirit per B:SM, dintre de l’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa, que té la finalitat de mesurar l’acompliment dels objectius de la companyia en els àmbits econòmic, social i ambiental i el repte de mantenir l’equilibri ecològic global amb la responsabilitat i el compromís de minimitzar l’impacte ambiental de les nostres activitats per contribuir a la sostenibilitat local.

Aquest any 2018, BSM ha renovat el seu compromís amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides, fent d'aquest pacte i dels seus principis una part de l’estratègia, la cultura i les accions quotidianes de la nostra companyia. Al mateix temps, en aquesta memòria s'hi troben referenciats els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en les accions i les mesures dutes a terme i que contribueixen a aconseguir les metes de la nova agenda de desenvolupament sostenible.

Concretament, B:SM ha col·laborat en la sostenibilitat ambiental de Barcelona minimitzant l’impacte ambiental a través del model d'eficiència energètica de les estacions d'autobusos, amb l'elecrificació de vehicles, amb la reutilització interna dels materials (enriquiment animal i biotroncs), amb la jardineria de baix impacte ambiental, amb l'optimització de l'energia de les instal·lacions i amb la divulgació i el treball en xarxa com a membre de la xarxa Barcelona + Sostenible.

Font i més informació al web de B:SM.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible