Notícies

Aprovats els plecs que han de regir el contracte de conservació de l'enllumenat públic de Barcelona.

03/12/2020

El contracte, ampli i complex, incorpora criteris ambientals que donen compliment a varies Instruccions tècniques per l'aplicació de criteris ambientals a la contractació. 

Aquest contracte, de molta rellevància ambiental pel que fa a l'energia, persegueix entre d'altres consolidar la tecnologia LED en l'enllumenat públic de la ciutat. Els aspectes més rellevants els podeu trobar a la nota publicada al web d'Urbanisme i Infraestructures, aquí.

En la preparació dels plecs que han de regir el nou contracte els tècnics del Departament d'Enllumenat han aprofitat els serveis de suport del Programa Ajuntament + Sostenible per incorporar també tots aquells aspectes de sostenibilitat que més enllà del propi objecte, poguessin incloure's als plecs.

Així els plecs incorporen criteris ambientals que donen compliment a les Instruccions tècniques per a l'aplicació criteris ambientals a la contractació de productes tèxtils en relació al vestuari de treball, de projectes d'obres quan a les actuacions i obres que es realitzin en el marc de la contracta i de vehicles pels quals es valora la qualitat ambiental de la flota que presentin les empreses licitadores. A més es requereix a les empreses actuar amb bones pràctiques ambientals en l'execució de les tasques previstes, per exemple de gestió de residus, així com en els centres de treball adscrits a la contracta.

Aquí trobareu publicat l'anunci de la licitació i us podeu descarregar la documentació

 

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible