Notícies

Aprovat el nou decret per garantir una contractació pública sostenible a Barcelona

08/05/2017

Mesures socials, ambientals i d’innovació per potenciar els drets socials i laborals, la protecció de les petites i mitjanes empreses i l’economia cooperativa, social i solidària

Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per decret una de les principals eines per incidir en la política econòmica de la ciutat: el Decret per una contractació pública responsable i sostenible que inclou mesures socials, ambientals i d'innovació. A partir d'ara, els plecs de clàusules inclouran requisits per reduir la importància de l’oferta econòmica en els concursos públics, per potenciar els drets socials i laborals, la protecció de les petites i mitjanes empreses i l’economia cooperativa, social i solidària. 

Es fixa que la contractació municipal s’ha de fer amb ple reconeixement dels drets laborals i socials de les persones que els porten a terme i per això incentiva la contractació laboral estable i indefinida, l’establiment de salaris dignes, valorant les empreses que incorporin millores en els salaris en relació al conveni laboral de referència, la subrogació obligada de la plantilla en cas de canvi de contractista i mesures a favor de la conciliació laboral i familiar. Així mateix es concreten la resta de mesures socials, de salut laboral, d’inclusió social, d’igualtat de gènere i de justícia social.

El decret també fixa que la contractació municipal ha de fer-se amb consciència per la defensa del medi ambient i la innovació. Per això estableix les instruccions tècniques per a l'aplicació dels criteris de sostenibilitat on es fixen mesures per reduir l'impacte de l'activitat municipal a través de l'eficiència en el consum de recursos, la contractació de serveis ecològics i la ecoinnovació i la gestió ambiental de les empreses contractades.

Podeu descarregar el decret clicant aquí. Font i més informació Servei de Premsa.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible