Notícies

Aliments ecològics i de qualitat diferenciada en el càtering institucional de la Mercè

20/09/2019

Bona pràctica d'inclusió de criteris ambientals des de la Gerència de Recursos

Catering

Amb motiu de les Festes de la Mercè 2019 es va adjudicar, amb mesures de contractació pública sostenible, la contractació dels serveis de càtering a incloure en la realització d'actes institucionals els dies 20, 21, 22 i 24 de setembre a l'Edifici Palau de l'Ajuntament i al Palauet Albèniz. La Direcció Tècnica d’Actes Institucionals i Protocol de la Gerència de Recursos ha licitat per primera vegada aquests serveis de restauració valorant la proposta de productes de comerç just, de temporada, de proximitat, de qualitat diferenciada, d'agricultura ecològica i també l'oferta de plats de cuina catalana.

Finalment, l'empresa que ha resultat adjudicatària d'aquesta licitació, ha ofert més productes de qualitat diferenciada i productes procedents d'agricultura ecològica dels estrictament valorats en el plec de contractació. De manera que, per primera vegada, en els actes institucionals de les festes de la Mercè a Barcelona s'han pogut degustar quatre productes de qualitat diferenciada: poma de Girona, oli de Siurana, mongeta del Ganxet i formatge de l'Alt Urgell i la Cerdanya (acreditats mitjançant una certificació denominació d’origen protegida (DOP) o indicació geogràfica protegida (IGP), i quatre productes més d'agricultura ecològica: cava, cafè, infusions i ous (acreditats pels organismes autoritzats per aquestes regulacions com el CCPAE a Catalunya).

Altres criteris ambientals inclosos com a obligatoris en el plec de prescripcions tècniques són l'execució de pràctiques de prevenció i bona gestió de residus i la valoració de la formació ambiental del personal. Concretament, l’empresa adjudicatària:

  • ha d'utilitzar preferentment safates, plats, gots i coberts reutilitzables, i en cas d’haver d’utilitzar vaixella o coberteria d’un sol ús (plats i coberts), ha de fer servir estris compostables segons la norma UNE-EN 13432:2001 o equivalent,
  • es compromet a fer formació continuada al personal en relació a la recollida selectiva dels residus i el desenvolupament de bones pràctiques en prevenció i gestió de residus propis.
  • es compromet a implementar mesures aplicades per aconseguir millores ambientals reals durant l’execució del servei (p. ex. en consum energètic i d’aigua, transport de productes i personal).

Més informació en el Plec de clàusules administratives i en el Plec de prescripcions tècniques.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible