Notícies

Adjudicat el contracte de suport a l'Oficina Municipal de Troballes

29/09/2021

L'Oficina de Troballes comptarà per primer cop amb un suport extern, i serà d'alta qualitat ambiental.

L'Oficina de Troballes de l'Ajuntament de Barcelona és un servei municipal on cada any es registren i gestionen de l'ordre de 20.000 troballes.

L'Oficina, a més de l'atenció directa a la ciutadania, s'encarrega de gestionar els objectes que hi arriben de molts altres agents: cossos policials, serveis de transport, altres organismes (museus, fires,...) ajuntaments o entitats en general (contacte aquí).

A més de gestionar l'acceptació, també en fa la custodia i la devolució, amb totes les tasques de recollida, trasllat, recepció, registre, emmagatzematge, manipulació, classificació, lliurament, etc. que aquest servei comporta.

Per tal de millorar el servei en un context de demanda creixent, el 2019 es planteja la contractació d'una empresa que doni suport en tasques no directes d'atenció, sinó en altres aspectes com transport i logística de magatzem.

La preparació dels plecs va quedar aturada l'abril de 2020 per la situació d'emergència sanitària i es va recuperar a la tardor. Finalment s'ha pogut licitar i adjudicar aquest 2021 (veure aquí).

Els tècnics del servei i els del Programa A+S van estudiar les necessitats i tasques objecte del contracte, que van permetre incorporar tot un seguit d'aspectes ambientals als criteris d'adjudicació:

  • Qualitat ambiental del vehicle destinat a l'execució del contracte
  • Electricitat verda dels espais que la contractista destini al servei
  • Qualitat ambiental dels equips informàtics mínims exigits
  • Ús de paper 100% reciclat 


El resultat de l'adjudicació ha estat en aquest sentit altament satisfactori: 2 de les 3 empreses licitadores han presentat la documentació que acredita el compliment de tots aquests aspectes (vehicle elèctric inclòs), i obtenen els 30 punts ambientals.

A més els criteris ambientals no han encarit la contractació: aquestes dues ofertes eren també les econòmicament més baixes (i en general de major qualitat en la resta d'aspectes que la tercera ambientalment pitjor), un nou exemple que les solucions ambientalment millors no són més cares, com vam assenyalar aquí en el seu dia.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible