Butlletí, subscriu-te!

Notícies

2018-09-10

Ambientalització del nou contracte de manteniment d'estructures vials i espais urbans singulars

El servei s'executarà per primera vegada amb un vehicle elèctric de més de 12 tones

El contracte de manteniment d'estructures vials i espais urbans singulars de la ciutat de Barcelona té per objectiu l'execució de les obres de manteniment de les estructures vials, elements urbans i espais urbans singulars de la ciutat de Barcelona durant 4 anys (2018-2022).

La recent licitació, formalitzada a principis de setembre, incorpora diverses obligacions ambientals:

  • Disposar d'un Pla d'Ambientalització de les obres a realitzar seguint la Guia d'Ambientalització de l'Execució d'Obres de l'Ajuntament de Barcelona.
  • Donar compliment a les obligacions relacionades amb el Sistema de Gestió Ambiental (ISO 14000) implantat en la Direcció General d'Infraestructures i Espai Urbà de la Gerència d'Ecologia Urbana.
  • Garantir que tots els residus són gestionats correctament a través d'empreses homologades com a gestors autoritzats.

Com a novetat el nou contracte ha introduït la incorporació d'un vehicle de més 12 tones de baixes emissions com a criteri de valoració de les ofertes, contemplant tres opcions: elèctric, híbrid i de gas, aplicant la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2015).

Més informació al web del Perfil de contractant.