• Logo Barcelona+Sostenible
 • Textile products

  • The Life Cycle Assessment of Organic Cotton Fiber

   Textile Exchange and PE INTERNATIONAL team: Daniel Thylmann, Dr. Sabine Deimling, Flora D’Souza

   Textile Exchange, 2014

  • Human Rights Due Diligence in the Global Supply Chain

   IEH – Ethical Trading Initiative Norway

   Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2013

  • El procés de verificació de la responsabilitat social en les cadenes de subministrament

   Guia pràctica i legal per a contractes públics

   Veselina Vasileva (WEED), Peter Defranceschi, Abby Semple, Philipp Tepper (ICLEI), Johanna Fincke (CIR) i Elisabeth Schinzel (Südwind Austria). Traducció al català: L’Apòstrof, SCCL

   Consorci Landmark c/o Iclei – governs locals per la sostenibilitat, 2012

  • "GPP Training Toolkit"

   Materials de formació per la Compra Pública Ecològica

   Comisión Europea

   Comisión Europea 2008 y actualizaciones

  • Guia d’ambientalització de la contractació del tèxtil

   Model GPP toolkit

   Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Qualitat Ambiental

   Generalitat de Catalunya, 2011

  • Guía 'Moda: industria y derechos laborales. Guía para un consumo crítico de ropa'

   Albert Sales

   Setem, 2011

  Subscribe to newsletter!

  Here you can subscribe to the +Sustainable City Council newsletter