Textile products

 • The Life Cycle Assessment of Organic Cotton Fiber

  Textile Exchange and PE INTERNATIONAL team: Daniel Thylmann, Dr. Sabine Deimling, Flora D’Souza

  Textile Exchange, 2014

 • Human Rights Due Diligence in the Global Supply Chain

  IEH – Ethical Trading Initiative Norway

  Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2013

 • El procés de verificació de la responsabilitat social en les cadenes de subministrament

  Guia pràctica i legal per a contractes públics

  Veselina Vasileva (WEED), Peter Defranceschi, Abby Semple, Philipp Tepper (ICLEI), Johanna Fincke (CIR) i Elisabeth Schinzel (Südwind Austria). Traducció al català: L’Apòstrof, SCCL

  Consorci Landmark c/o Iclei – governs locals per la sostenibilitat, 2012

 • "GPP Training Toolkit"

  Materials de formació per la Compra Pública Ecològica

  Comisión Europea

  Comisión Europea 2008 y actualizaciones

 • Guia d’ambientalització de la contractació del tèxtil

  Model GPP toolkit

  Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Qualitat Ambiental

  Generalitat de Catalunya, 2011

 • Guía 'Moda: industria y derechos laborales. Guía para un consumo crítico de ropa'

  Albert Sales

  Setem, 2011

Subscribe to newsletter!

Here you can subscribe to the +Sustainable City Council newsletter