Food services

 • Guia d’ambientalització de menjadors col·lectius

  Versió 2020

  Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Qualitat Ambiental

  Generalitat de Catalunya, 2020

 • Sustainable Public Procurement of School Catering Services

  A good practice report

  Caroline Chandler, Antoinette Franklin, Amalia Ochoa, Simon Clement (ICLEI – Local Governments for Sustainability)

  INNOCAT project, 2015

 • Criteris de justícia alimentària en la compra pública d'aliments

  Guia per les administracions públiques

  Veterinaris sense Fronteres, Justícia Alimentària Global

  VSF, 2013

 • Guia per evitar el malbaratament alimentari

  40 Guies d'Educació Ambiental

  Spora Serveis Ambientals

  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans. 2011

 • "GPP Training Toolkit"

  Materials de formació per la Compra Pública Ecològica

  Comisión Europea

  Comisión Europea 2008 y actualizaciones

Subscribe to newsletter!

Here you can subscribe to the +Sustainable City Council newsletter