Environmental management systems

 • Guia de solvència tècnica i gestió ambiental. Propostes pels contractes d'obres i serveis.

  Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Qualitat Ambiental

  Generalitat de Catalunya, 2010

 • Experiències d'implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental a la Generalitat de Catalunya

  Manuals d’ecogestió, 31

  Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Qualitat Ambiental

  Generalitat de Catalunya, 2010

Subscribe to newsletter!

Here you can subscribe to the +Sustainable City Council newsletter