• Logo Barcelona+Sostenible
 • Environmental management systems

  • Guia de solvència tècnica i gestió ambiental. Propostes pels contractes d'obres i serveis.

   Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Qualitat Ambiental

   Generalitat de Catalunya, 2010

  • Experiències d'implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental a la Generalitat de Catalunya

   Manuals d’ecogestió, 31

   Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Qualitat Ambiental

   Generalitat de Catalunya, 2010

  Subscribe to newsletter!

  Here you can subscribe to the +Sustainable City Council newsletter