Llistat de notícies de butlletí - Destacat a l'Ajuntament

Aprovada per Decret d’Alcaldia la nova Instrucció Tècnica per l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres

La nova Instrucció entrarà en vigor 3 mesos desprès de la seva publicació en la Gaseta Municipal el 28 de gener del 2021.

Durant els darrers 2 anys s’ha dut a terme una revisió complerta de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres, aplicable a projectes d’espai públic i edificis municipals, per incorporar nous desenvolupaments i exigències ambientals més estrictes, com són la obligatorietat de complir requeriments i protocols interns relacionats amb l’autosuficiència energètica i hídrica, els edificis ciclables o la naturalització del verd.

Com a elements nous s’han definit criteris per la consideració del cicle de vida d’infraestructures així com el càlcul del cost total de propietat per projectes d’edificació.

També s’incorporen criteris per fer front a l’emergència climàtica, tant en l’espai públic com en l’edificació. En cas de projectes d’espai públic es promou la creació d’espais d’ombra, espais verds de refugi climàtic, la selecció de paviments amb un alt índex de reflectància o la reserva d’espai suficient en el sòl i subsòl per la prestació de serveis climàtics.

Els requeriments respecte a la preservació de la qualitat de les aigües i l’autosuficiència hídrica s’han actualitzat segons els nous requeriments dels plans directors de sanejament, clavegueram i recursos hídrics alternatius i la utilització de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible, segons la nova guia elaborada recentment.

En cas de projectes d’edificació les mesures per fer front a l’emergència climàtica inclouen mesures passives per millorar el confort tèrmic, murs verd i autoproducció d’energia, o la gestió d’aigua de pluja en origen, entre d’altres.

Un altre element nou és l’obligatorietat d’incorporar solucions de coberta verda, d’acord amb el Protocol de l’Institut del Paisatge Urbà, així com el compliment dels requisits establerts per obtenir el distintiu Edifici Amic de la Bici”.

Amb la voluntat d’augmentar el nivell d’excel·lència ambiental, tots els projectes d’obres amb un PEM d’obra superior a 2.000.000 € i totes les actuacions singulars s’han de valorar segons la Guia de criteris de sostenibilitat en l’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona. La incorporació d’altres estàndards d’excel·lència ambiental s’amplia també a projectes d’espai públic (LEED Neighbourhood Development, BREEAM ES Urbanismo, Sustainable SITES Initiative...).

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres, aprovada per Decret d’Alcaldia de 30 de desembre de 2020 s’ha publicat a la Gaseta Municipal de 28 de gener del 2021 i es pot descarregar aquí.

Polos i samarretes de cotó orgànic pels bombers de Barcelona

El nou contracte de subministrament de vestuari del Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament (SPEIS) s'ha adjudicat el passat 2020 amb una durada de 2 anys, prorrogable 2 anys més.

Desglossada en fins a 14 lots, la licitació abasta el subministrament de tots els elements i peces de la uniformitat, tant dels equips de protecció individual (EPI) com la resta de peces de roba, calçat i vestuari auxiliar, així com altres accessoris i complements.

Els plecs detallaven, per cadascun dels lots, les característiques tècniques de cada peça, a les què es van afegir altres aspectes de qualitat dels materials i del servei. Entre aquests també d'ambientals que es van preparar en col·laboració amb el tècnics del programa Ajuntament + Sostenible: tot i l'especificitat del vestuari en qüestió i l'elevat grau de requeriments tècnics per moltes de les peces, l'objectiu era mirar de donar compliment en la mesura del possible a la Instrucció tècnica per l'aplicació de criteris de sostenibilitat en productes tèxtils.

Aquí podeu accedir a la documentació de la licitació.

La nova licitació del contracte ha introduït algunes modificacions en la uniformitat i en la imatge de les peces del vestuari, especialment en el lot 1 - Articles de cotó, - polos (d'hivern i estiu) i samarreta interior - cosa que ha ofert també l'oportunitat d'incorporar de forma específica que els articles s'elaborin amb fil de producció orgànica.

Després de revisar les diferents ofertes s'ha constatat que totes elles es comprometien a elaborar les peces requerides amb cotó orgànic certificat (GOTS - Global Organic Textile Standard). El contracte es va formalitzar el segon semestre del 2020, i a finals d'any s'han lliurat 3.000 polos de màniga llarga, 3.000 polos de màniga curta i 1.000 samarretes, tots ells de cotó orgànic certificat.

A més d'aquest aspecte, el plec ha incorporat altres criteris de valoració ambientalment rellevants com l'oferta d'un servei de reparació i manteniment de les peces que permeti allargar-ne la vida útil i el servei de recollida i gestió de les peces fora d'ús, entre d'altres.

EAB2EAB2

Ca l’Alier i El Graner, Edificis Amics de la Bici

Els equipaments municipals Ca l’Alier i El Graner es sumen als edificis certificats amb el distintiu “Edifici Amic de la Bici”

 

  

Als dos equipaments s’ha instal·lat la senyalització que mostra els serveis que ofereixen als ciclistes. La senyalització facilita la identificació dels serveis específics dels que disposa cada edifici certificat, com poden ser aparcaments, consignes per bicicletes plegables i altres serveis addicionals, destinats al públic en general (visitants) o per al personal de l’edifici.

Tots els edificis municipals certificats amb el segell "Edifici amic de la BICI", així com els edificis municipals que estan en procés d'obtenir la certificació es poden consultar en el mapa d’edificis certificats a la web del Programa A+S. Recentment el plànol de carrils bici de l’Ajuntament també ha incorporat els edificis certificats en el seu mapa.

Més informació sobre els requisits de la certificació "Edifici amic de la BICI", així com l’estratègia de promoció de la bicicleta entre els treballadors de l’Ajuntament de Barcelona es troben aquí.

 

  

Or en eficiència energètica per un equipament esportiu municipal.

El Poliesportiu Camp del Ferro rep el certificat Leed Gold, del US Green Building Council

Com ja vam anunciar aquí en el seu moment, en la redacció dels plecs que havien de regir el contracte de gestió i explotació dels Serveis del Poliesportiu Municipal Camp del Ferro es va prestar una especial atenció als aspectes ambientals, en especial als energètics.

Tot just fa un any, el Districte de St. Andreu en va adjudicar la gestió i l'equipament va iniciar la seva activitat que es pot seguir al seu web.

Ara la combinació de disseny passiu de l'edifici amb les instal·lacions d'autoproducció amb que se l'ha equipat així com tot el conjunt de mesures i procediments adequats en la gestió ordinària del centre ha permès a aquest equipament obtenir el reconeixement internacional i aconseguir el certificat Leed Gold, el més alt estàndard atorgat pel US Green Building Council.

Des del Programa Ajuntament + Sostenible ens alegrem d'haver aportat el nostre gra de sorra i esperem que aquest sigui un exemple a seguir per consolidar i generalitzar la gestió ambiental al més alt nivell en les dependències municipals.

Més informació al respecte aquí.

Més notícies

Solucions més sostenibles al mateix o millor preu

La pràctica en les licitacions mostra de forma reiterativa que la millora ambiental no necessàriament comporta un increment del cost econòmic.

Quan es planteja la discussió sobre els aspectes econòmics i ambientals tradicionalment l'argument que s'esgrimeix per alinear una opció ambientalment millor amb l'ús eficient dels recursos econòmics és la idea del cicle de vida: encara que el preu de les solucions més ecològiques sigui d'entrada superior, el cost resultaria avantatjós si es tinguessin en compte tots els costos associats, és a dir quan es comptabilitzen els costos de tot el cicle de vida. D'això s'han recopilat molts exemples, i al web del Programa Ajuntament + Sostenible es poden trobar diverses publicacions amb aquest enfocament i exemples de casos concrets(1; 2; 3).

El retorn econòmic de les ofertes ambientalment millors també pot ser immediat, i en molts casos és així: Els informes d'adjudicació conclouen quina oferta, considerant tots i cadascun dels aspectes valorables, resulta més avantatjosa. Però també contenen informació que permet observar la relació/correlació entre la qualitat ambiental i el preu de les ofertes de les empreses.

I quan es fa aquest exercici, el resultat és sorprenent: la màxima que les ofertes ambientalment millors seran més cares no es compleix. Sovint s'observa com vàries empreses licitadores ofereixen la mateixa qualitat ambiental a preus significativament diferents, cosa que ja ens indica que els aspectes ambientals no són definitius pel que fa a la determinació del preu de l'oferta.

El més significatiu, però, és que no en pocs casos observem la relació inversa: les ofertes que obtenen la millor valoració ambiental són també les que resulten millor en termes de preu. A continuació en citarem alguns casos significatius:

1- La compra de paper: en el subministrament de l'Ajuntament que es fa via contractes derivats de l'Acord Marc de la Generalitat de Catalunya, ja els mateixos plecs de la licitació estableixen un preu màxim pel paper reciclat (lot 1) inferior al del paper no reciclat (lot 2), alhora que per a tots dos lots estableix els mateixos requeriments en termes de qualitat tècnica: l'estalvi econòmic és d'un més que significatiu 19%.

2- Serveis de missatgeria de l'Ajuntament de Barcelona (dels quals en el seu moment ja vam informar aquí): l'oferta de l'empresa adjudicatària obté la millor valoració ambiental – el doble de punts que la 2a oferta - i és encara un 11% més econòmica (més informació aquí)

3- Contracte de producció gràfica, adjudicat el passat any per la Gerència de Recursos: de les 12 empreses licitadores, 4 van aconseguir la màxima puntuació ambiental, 2 d'elles són també les que presenten l'oferta més econòmica (més informació aquí)

L’Ajuntament de Barcelona, candidat al XII Premi Europeu de Prevenció de Residus

L’Agencia de Residus de Catalunya ha seleccionat 6 projectes catalans a la XII edició del Premi Europeu de la Prevenció de Residus.

En la categoria d’administracions públiques l’Agència Catalana de Residus ha seleccionat l’Ajuntament de Barcelona pel repte #beuresenseplàstic i la campanya de comunicació “el mar comença aquí”.

El repte #beuresenseplastic s’impulsa des del Grup de treball de residus de Barcelona +Sostenible en el marc de l’estratègia Residu Zero de l’Ajuntament de Barcelona i compta amb 92 entitats públiques i privades adherides. El repte es l’eliminació de plàstics d’un sol ús, especialment a les begudes a través d’accions i activitats concretes.

A la web del repte #beuresenseplàstices pot consultar la recopilació dels casos de bones pràctiques implementades en organitzacions de tot tipus.

Com a reflex del compromís de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2019 es va aprovar una instrucció que prohibeix l’aigua envasada i els gots de plàstic d’un sol ús, i altres elements de plàstic d’un sol ús en totes les dependències i serveis municipals.

Les accions d’eliminació de plàstics d’un sol ús que s’han impulsat des dels serveis municipals són múltiples:

Més bones pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona de reducció de plàstics d’un sol ús a través de la contractació pública estan recollides en una Guia "Directrius per abordar els plàstics d’un sol ús mitjançant la contractació pública a la Mediterrània", recentment publicada pel Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC), dirigida als països mediterranis. Aquí s’inclouen exemples com l’ús de gots reutilitzables a les guinguetes i esdeveniments festius, els gots de paper en les curses esportives o el vending del Museu de Ciències Naturals.

El Programa Ajuntament + Sostenible també posa a disposició de les sales de reunions d'edificis i equipaments públics, ampolles de vidre reciclat.

 

Recursos / Recomanem

El nou Biomarket de Mercabarna: Barcelona aposta pels aliments ecològics

Mercabarna obra el primer mercat majorista d’aliments frescos ecològics d’Espanya, dedicat exclusivament a la venta de productes bio.

El nou Biomarket s’ha instal·lat en un edifici dissenyat amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, on s’ofereixen exclusivament aliments d’agricultura ecològica, amb parades per majoristes, cooperatives agràries i espais rotatius de venda directe per productors locals.

Amb el Biomarket, les empreses que comercialitzen aliments bio es concentren en un únic espai de 8.900 m2, el que facilita la distribució d'aquests productes al comerç i la restauració.

El Biomarket vol augmentar la visibilitat i oferta d’alimentació ecològica i apropar-la a la ciutadania. La iniciativa forma part de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 de Barcelona.

L’Alimentació + Sostenible a l’Ajuntament és un dels projectes tractor del Programa A+S, que col·labora en l’ambientalització de licitacions associades a la posta en marxa del Biomarket.

Des del Programa A+S actualment s’està revisant la Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els Serveis d’Alimentació, i es vol avançar en la incorporació de criteris ambientals en la contractació de serveis de càtering i vènding.

Més informació sobre el Biomarket aquí.

Agenda

Preparem-nos per l'adéu a l'A+, A++ i A+++

02/02/2021

El proper 1 de març entrarà en vigor el nou reglament d'etiquetatge energètic d'electrodomèstics i altres aparells elèctrics.

L'etiquetatge energètic, introduït el 1994 per la Comissió Europea, és una història d'èxit: ampliat amb la modificació del 2004, el sistema que classifica i compara productes consumidors d'energia mitjançant una escala de la A (més eficient) fins la G menys eficient) ha estat un instrument clau i motor per la millora e l'eficiència energètica dels aparells.

El sistema és conegut per un 93% dels consumidors i un 79% declara que ho té en compte a l'hora de decidir-ne la compra (més informació Special Eurobarometer 492), cosa que ha comportat que per exemple que el 90% de neveres i rentadores venudes el 2017 disposessin de l'etiqueta A+, A++ o A+++.

Aquell 2017 la Comissió va decidir iniciar la revisió del sistema per tal d'adaptar-lo a progrés tecnològic i, entre d'altres, tornar a l'escala simple de A a G. La revisió i el sistema de reajust de l'etiquetatge es van finalitzat i van quedar aprovats el 2019 (més informació aquí), així com la seva entrada en vigor progressiva, la data d'inici de la qual es va fixar pel proper 1 de març d'enguany (més informació aquí).

Aquest vídeo del projecte europeu BELT - Boost Energy Label Take up - explica de forma senzilla en què consisteix en canvi i al vincles anteriors trobareu tota la informació al respecte.