Destacat a l'Ajuntament

MB1MB1

Resultats positius de la primera Marató d'Estalvi Energètic de Barcelona

Els 47 equipaments i edificis municipals participants han aconseguit reduir la despesa energètica fins a un 20,21% en gas, un 14,77% en aigua i un 5,74% en electricitat, el que és equivalent al consum energètic de 1.083 famílies de 4 membres durant un mes, i gairebé dues piscines olímpiques d'aigua.

Durant tot el mes de febrer, 47 edificis i equipaments públics de Barcelona, s'han sumat a la primera Marató d’Estalvi Energètic per conscienciar sobre la reducció dels consums energètics en el marc del Programa Ajuntament+Sostenible i del Programa d’Estalvi i Millora Energètica als edificis municipals.

La Marató ha estat una eina per conscienciar, mobilitzar i fomentar bones pràctiques en l'ús i el consum d'energia, amb la voluntat afegida de destinar l'estalvi econòmic aconseguit a un projecte per a la defensa del dret a l'energia.

En total, han participat 18 seus i oficines municipals (8 seus de districte, 6 oficines municipals i 4 edificis de les gerències de Recursos i d’Ecologia Urbana) i 35 equipaments municipals (9 centres cívics, 10 equipaments esportius -1 de cada districte- i 10 centres educatius), conjuntament amb edificis d'altres 9 municipis catalans.

Marat_BCN_2La Marató ha consistit en què les persones que fan ús dels edificis i equipaments municipals siguin conscients de l'energia i l'aigua que es consumeix, i duguin a terme accions com per exemple, utilitzar només mig dipòsit de la cadena del vàter, pujar les escales a peu en comptes d'utilitzar l'ascensor, o programar un nivell adient de la temperatura de climatització.

Per fer una valoració dels estalvis energètics assolits, s'ha realitzat un control dels consums energètics de cadascun dels equipaments i s'ha comparat amb la mitja dels consums del mes de febrer dels darrers tres anys. Tot i haver estat el tercer febre més fred del últims 36 anys, els resultats de l'estalvi energètic de la Marató han estat força positius.

Aquest ha estat un projecte de sostenibilitat en la seva integritat, perquè no només es tracta d'aconseguir estalviar recursos, sinó d'aconseguir que tothom - i especialment els més vulnerables - tinguin garantits els seus drets. Per això l'estalvi aconseguit ha estat traduït per la Gerència de Recursos en 15.000€ que aniran destinats al projecte per a la defensa del dret a l'energia "Als barris de la Marina, hi posem tota l'Energia".

El divendres 13 d'abril es celebra al Centre Cívic la Sedeta (10h) l'acte de cloenda de la Marató. Inscripcions i més informació en aquet enllaç.

Més informació sobre la Marató a la web d'Energia de l'Ajuntament de Barcelona, i el vídeo resum en aquest enllaç.

NB_defNB_def

El Districte de Nou Barris engega el Pla d'ambientalització de la seva Seu

L'instrument que tradueix i aplica els objectius del Programa Ajuntament + Sostenible

A principis d'aquest mes de febrer, ha tingut lloc la primera trobada del grup de treball intern per implementar les propostes d'acció del Pla d'ambientalització de l'edifici de la Seu del Districte de Nou Barris, impulsat a iniciativa de la gerència del Districte.

L'edifici, a més de les oficines de la Seu del Districte (àrees de Regidoria, Gerència, Presidència, Serveis a les Persones i Territori, Llicències i Espai Públic, Serveis General i Arxiu) també acull els serveis següents: Oficina d’Atenció Ciutadana, Biblioteca de Nou Barris, Guàrdia Urbana, Tresoreria i oficines de la Seguretat Social, Oficina de l’Habitatge, Alberg de Serveis Socials i Oficina del SOC. Acull aproximadament a 65 treballadors i uns 500 visitants diaris els dies laborables.

Un equip de 14 persones que representen tots els departaments del Districte, fa trobades periòdiques on es treballen les àrees clau del pla: consum de recursos i prevenció de residus (energia, aigua, paper...); compra i contractació amb criteris de sostenibilitat (aplicació de les Instruccions derivades del Decret de Contractació sostenible i la Guia de compra pública ambiental); criteris ambientals en el servei de neteja i la recollida selectiva de residus; mobilitat interna i cultura de la sostenibilitat.

Alguns dels aspectes tractats en aquesta primera trobada s'han centrat en com solucionar els problemes de climatització (els usuaris obren les finestres per renovar l'aire, etc.) i d'il·luminació (llums enceses en lavabos, vestíbuls, etc.), en proposar accions per millorar l'eficiència energètica del propi edifici (implementant mesures passives, optimitzant el funcionament dels dos ascensors, etc.) i/o per millorar la formació ambiental entre els treballadors.

La disponibilitat d'indicadors sobre els diferents vectors ambientals (energia, aigua, paper, compra verda, residus, mobilitat i formació i comunicació ambiental) permetrà fer el seu seguiment.

 

Font i més informació al Referent de Sostenibilitat, Medi Ambient i Interculturalitat del Districte.

BCASA1BCASA1

El parc mòbil de BCASA ja és 100% elèctric o híbrid

Adquisició de 13 furgonetes elèctriques i 2 vehicles híbrids

Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA) ha adquirit 15 nous vehicles per renovar el seu parc mòbil, 13 furgonetes 100% elèctriques i 2 vehicles SUV híbrids destinats, aquests últims, a l’atenció del servei de guàrdia de 24 hores/365 dies. 

Recentment també ha inclòs, en les licitacions del plec de clàusules tècniques, que la flota de vehicles vinculada al servei del contracte de manteniment del clavegueram de Barcelona (2015-2022) i del contracte de manteniment de les fonts de Barcelona (2016–2019) sigui elèctrica, com a requeriment de sostenibilitat exigible per a totes les empreses que es presentin al concurs.

BCASA2L’ambientalització de la flota de vehicles per part de BCASA contribueix a la millora de la mobilitat, a la reducció de les emissions de CO2 i a la disminució del soroll. D'aquesta manera BCASA acompleix el Decret d'Alcaldia de contractació pública responsable i la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2015) que determina que tots els departaments de l'Ajuntament de Barcelona així com les empreses associades que disposin de flota al servei del propi Ajuntament, han de seguir uns criteris ambientals a l'hora de renovar el seus vehicles, prioritzant sempre en primera instància els vehicles elèctrics i, en segona, els vehicles híbrids endollables.

Pas a pas, l'Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022, el Pla d'Autosuficiència Energètica de Barcelona i el Pla per la Millora de la Qualitat de l'Aire de Barcelona, avança per minimitzar els impactes ambientals del transport generat pels serveis municipals i comportant importants beneficis ambientals per a la ciutat i una millora en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

Agents_civics_1Agents_civics_1

La flota dels Agents Cívics de B:SM totalment electrificada

Es completa amb 3 noves motos elèctriques d’enduro

La flota de vehicles Agents Cívics es completa amb 3 motos d'enduro de la marca Volta que es sumen a les 6 motos d'Scutum i al cotxe Renault Zoe, en funcionament des del passat novembre. D'aquesta manera s'ha aconseguit electrificar el 100% de la flota un any abans del termini previst.

La moto és la Volta BCNForest que té una capacitat energètica de la bateria 3-4 kWh i una autonomia 100km, el que li proporciona una autonomia molt elevada i que pot carregar-se al 100% en un temps de 2 hores. Volta Motorbikes és una empresa de Figueres fundada amb l’objectiu d’incorporar tecnologies respectuoses amb el medi ambient a les motocicletes i aportar solucions als problemes de contaminació.

El procés d’electrificació de la flota de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) va començar al 2016 i, actualment, 69 de les 109 motos de les que disposa l’empresa ja són elèctriques. La substitució progressiva de la flota fa palesa l’aposta ferma de B:SM per la mobilitat elèctrica, un sistema sostenible que contribueix a la millora de la mobilitat, a la reducció d’emissions de CO2, a la disminució del soroll i que, en definitiva, fomenta el respecte pel medi ambient. Està previst que al primer trimestre del 2019, la flota de motos de B:SM estigui totalment electrificada.

Font i més informació al web B:SM.

Waterpolo 2018Waterpolo 2018

La sostenibilitat, eix prioritari dels Campionats d'Europa de waterpolo Barcelona 2018

Pla d’ambientalització de l'esdeveniment esportiu

El projecte de fer dels "Campionats d'Europa de waterpolo Barcelona 2018" un torneig sostenible s'ha convertit en una prioritat del Comitè Organitzador de l'esdeveniment compromès, des de la reunió del comitè celebrada a l'Institut Barcelona Esports a finals del 2017, per desenvolupar tot tipus d'iniciatives en la defensa del medi ambient.

Amb els objectius de gestionar amb eficiència els seus recursos i aplicar la sostenibilitat en totes les actuacions necessàries per portar a terme el Campionat, s'ha dut a terme un programa ambiental que afecta a tots els projectes, concretament:

 • Política de contractació i de compres: es prima la compra verda (energies renovables i productes ambientalment millors, certificats amb ecoetiquetes), la compra justa o ètica i de proximitat;
 • Oficina verda: ús de paper reciclat i TCF, reutilització del paper, del material fungible, minimització dels consums energètics i del consum d'aigua, correcta gestió de residus i senyalització ambiental;
 • Gestió de l'aigua: instal·lacions tecnològiques que permeten l'estalvi d'aigua, tractament d'aigües, ús restringit de productes químics i instal·lació de fonts d'aigua enlloc d'aigua embotellada;
 • Mobilitat responsable: informació al públic (transport públic i taxi ecològic), foment de l'ús del cotxe compartit, sol·licitud al proveïdor per tal que el màxim possible de vehicles de la flota siguin híbrids i/o elèctrics.
 • Gestió de residus: reforç de la dotació de contenidors selectius, reducció de l'ús de gots de plàstic i foment de l'ús del got de plàstic reciclable, reducció del paper (Ticketing online) formació a voluntaris, ús de material reciclat pel càtering, no ús de paper d'alumini ni bosses de plàstic per embolicar.
 • Gestió del soroll: aplicació al projecte d'audiovisuals d'un percentatge de puntuació favorable per les empreses que van presentar la utilització de generadors de baix impacte acústic.
 • Consum energètic: ús d'equips elèctrics i electrònics eficientment energètics, ús de bombetes de baix consum, etc.
 • Comunicació: reutilització de les pancartes i banderoles VAHO, construccions temporals desmuntables i amb materials reciclables, etc.
 • Altres: ús de medalles commemoratives i trofeus de material reciclat, col·laboració amb "We are water" i Fundació Seur (recollida taps solidaris), difusió de missatges per reduir l'impacte ambiental de l'activitat, etc.

       

Font i més informació al web de l'esdeveniment WP2018 Barcelona.

Més notícies

PergolaPergola

Comença a operar la nova comercialitzadora pública d'energia elèctrica

“Barcelona Energia” ja és una realitat

Aquest 1 de febrer, la comercialitzadora pública d’energia elèctrica, Barcelona Energia, ha iniciat la seva activitat com a agent del mercat elèctric gestionant i explotant les seves instal·lacions: 41 plantes fotovoltaiques instal·lades en edificis de l’Ajuntament de Barcelona, la planta de valorització energètica de Sant Adrià del Besòs i la planta d’aprofitament energètic de biogàs de l’abocador del Garraf. La comercialitzadora pública ja apareix en el llistat de comercialitzadores d'energia elèctrica de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), regulador del mercat elèctric espanyol.

El conjunt d’aquestes instal·lacions sumen una potència instal·lada de 45 MW i exporten a la xarxa aproximadament 200.000 MWh elèctrics d’energia verda, de proximitat i lligada a l’economia circular (que equivaldria al consum aproximat anual d’unes 87.000 famílies). El regidor de Presidència, Aigua i Energia, Eloi Badia, destaca la importància de recuperar la gestió pública de l’energia, “perquè en un servei bàsic com aquest no poden primar els interessos d’uns quants per sobre de l’interès general.

En una segona fase, a partir del proper mes de juliol, està previst que la comercialitzadora pública subministri l’energia elèctrica d’edificis i equipaments municipals de la ciutat de Barcelona per posteriorment oferir aquest servei a la ciutadania. Segons ha assegurat Badia: “Ens estem dotant d’eines per augmentar el lideratge públic, per independitzar-nos de l’oligopoli elèctric; per desenvolupar un paper actiu en el mercat energètic; per ser més verds i omplir la ciutat d’energies renovables; per ser més eficients, amb el màxim possible produït localment, per facilitar l’autoconsum, per garantir el dret energètic i fer partícips a la ciutadania i que aquesta tingui un paper actiu”.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el conjunt de mesures per a la transició energètica impulsades per l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de donar a conèixer els beneficis ambientals, socials i econòmics que suposa la generació energètica amb fonts renovables així com fer un consum racional de l’energia.

Font i més informació al web Barcelona Energia.

TEBTEB

TEB Solucions recull els residus del cafè per convertir-los en energia

Aprofitament i reutilització dels recursos de manera ecològica i socialment responsable

El servei Porta a Porta de TEB Solucions participa en el projecte 'Up! Energia' de l'associació sense ànim de lucre Factor Escucha, que té com a objectiu crear oportunitats laborals per a persones amb risc d'exclusió social mitjançant la producció d'energia sostenible a partir dels residus orgànics del cafè.

Els mesos de novembre i desembre passats s'ha dut a terme la prova pilot del projecte als districtes de Gràcia i Sants de Barcelona, generant oportunitats laborals per a 4 repartidors amb discapacitat intel·lectual de TEB Solucions, els quals han recollit i emmagatzemat prop d'una tonelada de residus setmanals de 80 bars, restaurants i hotels. Aquests residus són convertits posteriorment en pellets, un bio combustible sòlid per a estufes i ximeneies més calòric i ecològic que la fusta, a través d'un procés d'assecat que es duu a terme al local 'Up Energia' a Montcada i Reixach.

La iniciativa respon al concepte d'economia circular, basat en l'aprofitament i reutilització dels recursos de manera ecològica i socialment responsable. L'objectiu és consolidar i ampliar el projecte aquest 2018. El potencial de creixement d'aquesta energia més neta és molt gran: amb tots els residus de cafè generats en un any a Espanya es podrien escalfar 200.000 llars durant els tres mesos d'hivern.

Font i més informació a TEB Solucions.

Recursos / Recomanem

Contractacio_circularContractacio_circular

Nova publicació "Contractació pública per a una economia circular"

Disponible en castellà

La publicació de la Comissió Europea "Contractació pública per a una economia circular" ja està disponible en castellà, en línia amb el pla d'acció de la UE per a l'economia circular (2015) per contribuir a "tancar el cercle" del cicle de vida dels productes.

El document d'orientacions proporciona una introducció al marc polític europeu i ofereix un resum dels plantejaments pràctics o models que poden ajudar a incorporar la circularitat en els procediments de contractació pública. La política organitzativa de contractació circular, el pensament estratègic, la participació prèvia del mercat, els requisits de contractació circular en els plecs de condicions de les licitacions, l'avaluació, i la fase d'ús i gestió de contractes, són els principals temes abordats. La publicació inclou, per a cadascún d'aquests aspectes, experiències de bones pràctiques d'arreu d'Europa que demostren com s'estan emprant els principis econòmics circulars en la contractació pública.

La contractació pública circular és un enfocament de la contractació ecològica que reconeix el paper que els poders públics poden exercir a l'hora de donar suport a la transició cap a una economia circular. La contractació circular pot definir-se com el procés mitjançant el qual els poders públics adquireixen obres, béns o serveis que contribueixen a tancar els cicles dels materials i l'energia dins de les cadenes de subministrament, alhora que minimitzen i, en el millor dels casos, eviten els efectes negatius per al medi ambient i la generació de residus al llarg del seu cicle de vida.

Així mateix, la contractació pública circular exerceix un paper en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible definits en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible. En particular, l'objectiu 12 - Producció i consum responsable - inclou un objectiu específic sobre el foment de pràctiques de contractació pública sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

Podeu descarregar la publicació en el següent enllaç.

Rehabilita'mRehabilita'm

Nova guia "Rehabilita'm, fes-me eficient i saludable"!

Amb estàndards de confort i criteris per fomentar estratègies d’estalvi i eficiència energètiques

En el marc de la celebració a París de la COP 21, la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 va decidir anar un pas més enllà i marcar uns objectius ambiciosos de mitigació i adaptació al canvi climàtic i concretar les accions climàtiques a curt i llarg termini per assolir-los. Aquests objectius i projectes es recullen en el Compromís de Barcelona pel Clima.

Un dels projectes liderats per les entitats ha estat el projecte E4: Endolla’t a l’estalvi i eficiència energètics, on membres de la xarxa han elaborat aquesta guia amb l’objectiu d’oferir als ciutadans i als professionals informació útil a l'hora de rehabilitar edificis, establint estàndards de confort i definint criteris per fomentar estratègies d’estalvi i eficiència energètiques en habitatges, comerç de proximitat i oficines.R2

La guia completíssima facilita al ciutadà i als professionals que no estiguin especialitzats en eficiència energètica informació útil per prendre decisions sobre la renovació energètica dels edificis. Estructurada en dues parts, la primera introductòria exposa objectius, criteris i conceptes que ajuden a la lectura de la segona part que consta de tres capítols:

 • Salut i confort exposa conceptes i estratègies per afavorir la qualitat ambiental a l'interior dels edificis
 • Mesures passives, en forma de fitxes valorades
 • Mesures actives, en forma de fitxes valorades

Els capítols de mesures passives i actives recullen un total de 34 solucions concretes que es poden aplicar en un procés de renovació energètica i durant la vida útil d'un edifici. Per contextualitzar les mesures, es descriuen cinc casos d'èxit que en un procés de renovació energètica han aplicat un gran nombre de les solucions que aquí es plantegen. Al final de la guia, s'inclou un glossari amb l'explicació dels principals termes que s'aborden i la bibliografia recomanada per tal d'ampliar qualsevol dada extra que es requereixi.

Font i més informació: web de La Fàbrica del Sol

Agenda

Acte de cloenda de la Marató d'Estalvi Energètic

12/04/2018

La Marató a l'Ajuntament de Barcelona tanca amb un acte de cloenda que es farà el proper 13 d'abril a les 10.00 h a les instal·lacions el Centre Cívic La Sedeta al carrer Sicília 321.

L'acte l'obrirà el Sr. Eloi Badia, Regidor d'Aigua i Energia. Durant l'acte es presentaran els resultats obtinguts, explicaran l'experiència alguns dels equipaments participants i és farà lliurament del taló amb els estalvis aconseguits a Serveis Socials.

Programa de l'Acte

Data: 13 d'abril a les 10.00 h

Lloc: Instal·lacions el Centre Cívic La Sedeta al carrer Sicília 321.

Programa de l'acte:

 • Obertura de la sessió amb la projecció del vídeo resum de la Marató
 • Presentació per part d'Eloi Badia, Regidor de Presidència, d'Aigua i Energia i del Districte de Gràcia
 • Intervenció de representants d'alguns edificis i equipaments participants (escoles, districtes, centres cívics i equipaments municipals)
 • Lliurament simbòlic del xec amb el valor econòmic dels estalvis aconseguits als responsables del projecte pel Dret a l'energia
 • Presentació del projecte "Als barris de la Marina, hi posem tota l'energia"
 • Finalització de l'acte (cafè)

La durada aproximada serà d'1h 30min.

Per fer la inscripció cliqueu al següent enllaç.

Us esperem!

Bicicletada_2018Bicicletada_2018

Bicicletada, torna la Festa de la Bici!

15/04/2018

Pedalada popular amb un recorregut cèntric de 12 quilòmetre

El diumenge 15 d'abril de 2018, torna la jornada cívica i participativa oberta a tota la ciutadania, en què el vehicle de dues rodes es convertirà de nou en el protagonista absolut, amb la bicicletada popular i una festa amb activitats per a totes les edats al passeig Lluís Companys, a l'Arc de Triomf.

Enguany, la festa se celebra a l'abril, donat que és el mes de la bicicleta: se celebra el Dia Mundial de la Bicicleta (19 d'abril) i el 30 dies amb biciBCN. Aquesta proposta, oberta a persones de totes les edats, és una iniciativa que promou l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual, amb l’objectiu d’aconseguir una mobilitat més sostenible i saludable que ajudi a millorar la qualitat ambiental i recuperi l’espai públic per a la ciutadania.

Així mateix, un dels objectius principals d'aquesta celebració popular és informar sobre la normativa d'ús de la bicicleta a la ciutat, per tal d'afavorir una circulació segura que permeti la coexistència i convivència entre els diferents modes de desplaçament.

La Bicicletada, una pedalada popular oberta a la participació de tothom i amb un recorregut cèntric de 12 quilòmetres, donarà el tret de sortida a la festa de la bicicleta a partir de les 10.00 hores.

Font i més informació al web de la Bicicleta.

Bio urbanaBio urbana

Seminari tècnic de promoció de la biodiversitat urbana

11/04/2018

Promoció de la fauna útil i la flora amiga en el verd urbà per lluitar contra plagues i malures i gestió dels escocells

La Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, sota la coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, organitzen un cicle de seminaris tècnics de promoció de la biodiversitat urbana des del verd urbà.

La gestió del verd a les ciutats i pobles és una pràctica que aporta beneficis remarcables, tant si es tracta d'espais públics com privats. En conjunt els espais verds permeten una interacció especial amb la natura i són un actiu bàsic a favor d'una vida urbana de qualitat.

Entre aquests actius, el reconeixement i promoció de la biodiversitat en l'entorn urbà, especialment la que es troba als espais verds, és sovint l'única oportunitat de contacte dels ciutadans amb la natura i aporta uns beneficis ambientals i socials que són bàsics per a la millora de la qualitat de vida i el benestar a les ciutats i pobles.

L’Ajuntament de Barcelona promou una nova cultura del manteniment del verd a la ciutat, més sostenible i amb més beneficis per a la comunitat i per a sectors concrets amb sensibilitat als productes químics. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) també aposta per una gestió basada en la conservació i el foment de la biodiversitat amb la implementació de solucions basades en la natura en la gestió dels parcs i platges metropolitanes. I des de la Diputació de Barcelona es dóna suport als ens locals de la demarcació en la millora del verd urbà amb eines de planificació, gestió i comparació i incorporació de criteris per una gestió sostenible del verd.

Font, programa i inscripcions a la Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.