Destacat a l'Ajuntament

Ins_veh_2018Ins_veh_2018

Entra en vigor la nova Instrucció de Vehicles

Nou abast, millores, criteris més exigents, altres orientacions i simplificació del seguiment

El Decret d'Alcaldia que aprova la nova Instrucció d'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles es va publicar el passat 27 de novembre a la Gaseta Municipal i, per tant, ja és d'aplicació des del dia 28 de novembre.

Els principals canvis i modificacions incorporats respecte a la Instrucció aprovada l'any 2015 són els següents:

En general:

 • S'amplia l'abast de la instrucció a mini i microbusos (vehicles M2) per contractes de serveis amb ús de vehicles
 • Redefinició de les prioritats: com a prioritats s'exclou els vehicles tèrmics de gasoil i també els de gasolina amb distintiu B de la DGT.

Per a l'adquisició o arrendament de vehicles elèctrics i híbrids endollables:

 • Criteris més exigents pel que fa a la vida útil de les bateries
 • S'introdueix un requeriment de temps màxim per recàrrega ràpida.

Per a l'adquisició o arrendament de vehicles tèrmics:

 • S'incorpora el distintiu ambiental de la DGT com a sistema per discriminar entre vehicles i s'estableix el Distintiu C com a mínim i l'obligació de valorar els distintius superiors ECO i Zero.
 • S'incorpora (anticipant-se a la reglamentació) la possibilitat de prendre com a referència les emissions en condicions de conducció real (RDE)
 • Es redueixen els màxims (segons l'estàndard NEDC) de consum de combustibles i d'emissions de CO2.

Per a la contractació de serveis amb ús de vehicles:

 • S'apodera a la unitat promotora per establir com a requeriment als plecs quins vehicles hauran de ser elèctrics, o en cas de no poder-ho establir, de fixar un % mínim de vehicles de baixes emissions (Zero o ECO).
 • Per a la resta de casos, la instrucció estableix un model per valorar la qualitat ambiental de les flotes de serveis, a partir de 2 variables: Distintiu DGT i emissions de CO2.

Podeu consultar aquí el text de la nova Instrucció (pendent de maquetació).

Instruccio_sessio_1Instruccio_sessio_1

Dues noves instruccions en procés d’aprovació/actualització

Instrucció d’Alcaldia en relació a l’aigua envasada i l’ús de gots de plàstic d’un sol ús i Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres

L'Ajuntament de Barcelona està en procés d'aprovació d'una nova instrucció als serveis: la Instrucció d'Alcaldia en relació a l'aigua envasada i l'ús de gots de plàstic - i altres elements de plàstic- d'un sol ús en les dependències i serveis municipals. En línia amb la tendència generalitzada a Europa d'eliminar el plàstic d'un sol ús i promoure l'ús d'objectes reutilitzables i perdurables, el consistori ja ha iniciat els canvis legislatius necessaris que han de permetre que l'any 2020 estigui prohibida la comercialització de plats, gots, canyetes i altres objectes de plàstic d'un sol ús. D'acord amb aquest compromís i amb les Instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d'alimentació i esdeveniments, l'Ajuntament de Barcelona està en procés d'aprovació d'aquesta nova instrucció als serveis que vol esdevenir un exemple per assolir l'objectiu de reduir al màxim els productes d'un sol ús.

La instrucció estableix que en totes les dependències iInstruccio_sessio_2 serveis municipals s'haurà d'evitar l'ús d'aigua envasada i de gots de plàstic d'un sol ús i incorpora una sèrie d'indicacions noves per promoure el consum d'aigua de xarxa, especificant que no s'instal·laran noves fonts d'aigües de garrafa, que les fonts de garrafa existents s'hauran d'anar retirant i substituint i que les màquines de vending de begudes fredes no podran dispensar aigua envasada.

També a principis d’aquest mes va tenir lloc, a la Fàbrica del Sol, una sessió informativa sobre les modificacions previstes a la Instrucció per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els projectes d’obres, aprovada per Decret d’Alcaldia de 2015, on hi van assistir més de cinquanta participants procedents de les diferents gerències, districtes i organismes municipals. L’objectiu de la sessió va ser difondre les principals modificacions a la instrucció, fer un torn obert de preguntes i debat, així com mostrar el seguiment de l'aplicació de la instrucció que fa BIMSA en els seus contractes. Els principals canvis de la instrucció són el reforç dels requeriments ambientals a través de  l’aplicació de nous criteris relacionats amb l’autosuficiència energètica i hídrica, amb la certificació d’edificis ciclables i amb l’increment, millora i naturalització del verd i de la biodiversitat.

Durant el 2019 es preveu aprovar l’actualització de la instrucció que incorporarà les modificacions aportades i permetrà augmentar les exigències ambientals en els projectes d’obres aplicables en tots els contractes subscrits per l’Ajuntament de Barcelona.

DGQA_CCCBDGQA_CCCB

El CCCB obté el Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Mostra del seu compromís ambiental (eficiència energètica, gestió de residus, formació i comunicació ambiental)

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha concedit el Distintiu de garantia de qualitat ambiental al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), ubicat al carrer Montalegre, 5, de Barcelona, dins de la categoria Equipaments culturals: biblioteques, museus i col·leccions. Amb aquesta adhesió ja són 32 els equipaments d'aquestes característiques que llueixen el distintiu a tot Catalunya.

Per obtenir el distintiu l'equipament ha hagut de demostrar que compleix la legislació ambiental vigent i determinats criteris ambientals que permetin la minimització de l'impacte sobre el medi i el foment de la sensibilitat ecològica dels usuaris.

També ha obtingut el Distintiu un edifici d'oficines de l'Ajuntament de Barcelona ubicat al Carrer Ciutat 3, demostrant el seu compromís ambiental amb el compliment de tots els criteris demanats referents a estalvi i eficiència energètica, especialment en l'àmbit de la il·luminació i la climatització, la gestió de residus, la formació ambiental de les persones treballadores i també de comunicació i promoció entre elles.

L'Ajuntament de Barcelona ja disposa de tres edificis d'aquesta tipologia certificats, juntament amb el del carrer Avinyó, 7, i el de Carrer Paradís, 14. En total, són 6 els edificis d'ús d'oficines que disposen d'aquesta certificació a Catalunya. 

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és el sistema català d'etiquetatge ecològic que reconeix aquells productes i serveis que compleixen uns determinats requisits ambientals més enllà dels que estableix la normativa vigent.

Font: Notes de premsa del govern.cat.

Nova_xarxa_1Nova_xarxa_1

Ja circula completa la nova xarxa de bus d’altes prestacions

Nous autobusos per a un transport públic més sostenible i eficient

A finals del mes de novembre ha culminat la darrera fase d’implantació de la infraestructura d’altes prestacions d’autobús amb la posada en marxa de les cinc últimes línies que completen el conjunt de les 28 línies de la nova xarxa. El servei, adaptat a les necessitats del segle XXI, millora la cobertura territorial, la connexió entre línies, el temps d’espera i de viatge, i la freqüència de pas en els dies feiners, amb intervals d’entre 5 i 8 minuts, de 7.00 a 21.00 hores.

La implementació de la xarxa de bus d’altes prestacions, recollida al Pla de mobilitat urbana 2013-2018, s’ha executat al llarg de set anys i és la reorganització del transport públic en superfície més important que s’ha fet mai a la ciutat. Més ràpida i connectada i amb més freqüència de pas, la nova xarxa s'ha adaptat a les exigències del transport públic modern per millorar-ne l'eficiència i fomentar-ne l'ús en benefici d'una ciutat més saludable i humana.

Per avançar cap a una mobilitat més sostenible s'ha dut a terme Nova_xarxa_2la reconversió energètica progressiva del servei d’autobusos com a part del compromís municipal per la lluita contra el canvi climàtic, que s’aplica a mesura que es renova la flota. La modernització de la flota d'autobusos de la ciutat avança amb la incorporació de 76 vehicles nous menys contaminants i més confortables que redueixen les emissions un 30% i garanteixen el bon funcionament del servei. Entre el gener i el març, s'han incorporat 62 cotxes híbrids de propulsió electrotèrmica que substitueixen autobusos dièsel i que estalvien 7.600 litres de gasoil per unitat i any. En total, el 25% del servei urbà, 269 autobusos, ja es fa amb vehicles híbrids. D'aquests autobusos, 54 donaran servei a les línies urbanes i 8 al parc del Bus Turístic, que per primer cop disposarà de vehicles sostenibles. A més, també s'han incorporat 14 autobusos de gas natural comprimit.

La renovació de la flota d’autobusos continuarà els pròxims mesos amb l’objectiu d’incorporar un total de 253 vehicles nous entre el 2018 i el 2019, el 23% del total. D’aquests autobusos, 66 serviran per ampliar el servei i cobrir l’augment de demanda de transport públic. La incorporació de vehicles sostenibles al servei d’autobús haurà reduït, entre el 2017 i el 2020, 27.000 tones de diòxid de carboni.

TMBTransports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentat també a finals de novembre set nous autobusos elèctrics articulats que donaran servei a la línia H16, la primera que es reconvertirà íntegrament a l'emissió zero a la ciutat. Els nous vehicles, a més d’estar preparats per a la càrrega ràpida en ruta, incorporen destacats avenços tecnològics i marquen el camí d’un salt endavant tant en la qualitat ambiental com en el nivell de seguretat del transport públic urbà.

Font i més informació al web d'Ecologia Urbana, al web de la Nova Xarxa d'Autobús i al web de TMB.

Més notícies

Jornada_0Jornada_0

Èxit de participació en la Jornada Compra Verda

Taules rodones amb interessants casos d'èxit en el sector empresarial i en les administracions públiques

El passat mes de novembre, va tenir lloc la Jornada de Compra Verda, a la Sala d'Actes del Palau Robert, organitzada pel Dept. de Territori i Sostenibilitat i l'Institut Sindical de Treball Ambient i Salut (ISTAS/CCOO). Durant la sessió es va presentar la Guia de compra verda i socialment responsable d’ISTAS/CCOO i d’ECOEMBES i també es van mostrar exemples pioners d’ambientalització de la compra d’administracions i d’empreses catalanes. Les valoracions dels assistents van ser molt positives.

La contractació pública, que representa aproximadament el 20% del PIB, ha esdevingut una eina estratègica per promoure polítiques públiques ambientals i socials, i per incentivar la innovació. El paper de la contractació pública com a instrument dinamitzador del mercat s'ha reforçat amb l'aprovació de les noves directives i la Llei de Contractes del Sector Públic. Des del sector privat, moltes empreses han implementat polítiques de responsabilitat social corporativa que tenen en compte la compra amb criteris socials i ambientals. El fet que des del sector privat no hi hagi tantes restriccions normatives fa que es puguin definir les característiques dels productes i dels serveis i les pautes de selecció dels proveïdors de forma més directa.

La taula rodona sobre la Compra Verda en el sector empresarial, moderada per Anna Esteve, tècnica del Servei de Qualificació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, va comptar amb la participació de Víctor Gomez, director de Qualitat, Seguretat i Salut i Medi Ambient de Cirprotect, SL, amb Marta Escamilla, responsable de la Divisió de Sostenibilitat de LEITAT i amb Carles Xifra, director d'accions i programes educatius, socials i del Tercer Sector de la Fundació Catalana de l'Esplai.

Després de la pausa, va tenir lloc la taula rodona sobre laJornada_2 Compra Verda en les administracions públiques, moderada per Bettina Schaefer d'Ecoinstitut SCCL, que va comptar amb les exposicions de Pilar Baldellou, responsable de gestió econòmica de la Comissió Central de Subministraments, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, amb Elena Parpal, directora de Compres Conjuntes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i amb Víctor Torrents, cap de l’oficina de gestió de contractes, Central de Compres del Món Local, Associació Catalana de Municipis (AMC). Elena Parpal va explicar la compra conjunta d'energia del CSUC com a cas d'èxit de compra consorciada d'energia, que a més de proporcionar un estalvi significatiu també esdevé una compra responsable, en exigir a l'adjudicatari una reserva d'energia d'origen 100% renovable per als subministraments. Víctor Torrents de l’ACM va explicar el servei de prova de vehicles elèctrics i híbrids de l’acord marc de mobilitat sostenible de l’ACM que fomenta la seva adquisició per part dels ajuntaments. Finalment, la jornada va ser clausurada amb la intervenció de María José Sarrias, Cap del Servei de Qualificació Ambiental, Departament de Territori i Sostenibilitat.

Font: Generalitat de Catalunya, blog del CSUC i Ecoinstitut SCCL.

LitoralLitoral

Debat obert del Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat

Inici del procés participatiu per obtenir una visió compartida

El passat dia 1, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), s'ha celebrat una jornada oberta a la ciutadania ‘Per una visió compartida dels espais litorals de la ciutat. L’aportació del Pla Litoral’ que ha significat el tret de sortida al procés participatiu per debatre el pla estratègic dels espais litorals de la ciutat: el Pla Litoral.

L’objectiu final és establir un nou paradigma consensuat que s’acabi concretant en eixos estratègics, propostes i accions concretes que donin resposta a cadascun dels reptes existents a tot el front marítim de la ciutat, en consonància amb les inquietuds i necessitats de les persones que hi viuen, treballen i el gaudeixen.

Amb la jornada, l’Ajuntament ha volgut obrir la reflexió sobre el model de gestió del litoral que ha de desenvolupar Barcelona des del màxim consens. El front marítim engloba un conjunt d’espais diversos que plantegen necessitats específiques, i cal buscar solucions amb un pla de llarga mirada que es tradueixi en un full de ruta acordat amb tots els agents involucrats i la ciutadania. Aquest instrument estratègic és el que s’ha començat a debatre públicament avui. El Pla Litoral servirà per ordenar i gestionar els espais urbans del front marítim, i abastarà els barris del litoral, els ports, les platges, els equipaments i els espais lliures. Fins ara, mai no s’havia plantejat des de l’Ajuntament teixir una estratègia conjunta que englobés tots els àmbits de la ciutat que tenen com a comú denominador el seu vincle amb el mar. Les idees força del pla són:

 • La reconquesta o segona conquesta del front marí de la ciutat després de les transformacions fetes a partir de la dècada dels 80, com a àmbit públic de qualitat, obert i gaudit per la ciutadania sense excepcions.
 • I el pacte del nou paradigma emergent amb tots els actors de l’àmbit litoral.

Els eixos temàtics de debat han estat la relació de la ciutat amb el port; el medi ambient, les platges i la resiliència; l’economia, els equipaments, la cultura i la maritimitat; l’espai públic i la cohesió social; i la mobilitat. El fòrum s’ha estructurat amb un primer bloc de bones pràctiques o referències externes, amb representants de les ciutats de Palerm, Anvers i Saint-Nazaire; un segon bloc per explicar el plantejament del Pla Litoral i el procés participatiu, i finalment un bloc de debat en tallers temàtics de participació centrat en la validació dels resultats de la diagnosi i la identificació de propostes.

Un cop celebrat el fòrum participatiu, el Govern municipal desenvoluparà les propostes que han sorgit al debat global per continuar treballant en la concreció del pla. Sobre aquelles que hagin suscitat un major interès per part de la ciutadania, es convocaran noves reunions participatives de format més reduït al llarg de les properes setmanes.

Font i més informació: Servei de Premsa.

Barcelona_mov_sosBarcelona_mov_sos

Barcelona serà la seu d’un centre europeu sobre la mobilitat urbana

Guanya un concurs de la UE i liderarà un consorci de 13 ciutats, 17 empreses i 18 universitats

Carrils bici, carrers de 30 quilòmetres per hora, bici pública, ordenança que regula la circulació de patinets, superilles, restricció a vehicles contaminants a partir del 2020… Les polítiques de mobilitat de Barcelona, sovint pioneres, acaben d’aconseguir un reconeixement sonat. Els propers set anys, la capital catalana serà la seu d’un centre europeu d’innovació sobre la mobilitat urbana (que està obligada a ser sostenible) que impulsa l’European Institute of Innovation and Technology (EIT) de la Unió Europea.

La designació és fruit d’un treball de tres anys entre 13 ciutats, 17 empreses i 18 universitats de tot Europa, que han constituït el consorci MOBiLus, el lideratge i la caserna general del qual se situarà a Barcelona. A aquesta ciutat la van convidar a afegir-se al projecte els pioners de la iniciativa, una desena de socis entre els quals hi ha la ciutat de Munic o la Universitat de Londres. Abans de l’estiu, els socis van decidir en una votació interna que Barcelona acollís la seu, ha explicat aquest divendres el gerent de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament, Manuel Valdés.

“Per a Barcelona no és tant una injecció directa de diners o ocupació per a l’oficina, la seu del consorci, sinó la possibilitat d’estimular. La mobilitat experimentarà un canvi brutal i a Europa hem de liderar-la des de les ciutats, de manera sostenible i que sigui útil per a la indústria”, resumeix el comissionat d’empresa, Luis Gómez, que sap de què parla. A més de la seva experiència professional internacional, fa anys va ser director de la fira Smart City Expo. El valor del consorci, apunta, “serà la capacitat de mobilitzar coneixement i recursos des de les ciutats i l’acadèmia, perquè les ciutats han de ser sostenibles, però també la indústria europea de la mobilitat ha de ser sostenible per ser potent i exportar a tothom”.

MOBiLus rebrà una inversió total durant set anys de 1.600 milions d’euros, 400 dels quals els aportaran fons europeus, i la resta, les ciutats, empreses i universitats que integren el consorci guanyador, 58 socis en total. Encara no se sap quin serà l’impacte sobre la ciutat en termes de creació d’ocupació, ja que l’estructura del consorci a Barcelona es configurarà durant l’any 2019 i arrencarà el 2020.

A més d’acollir la caserna general, a les instal·lacions de Ca l’Alier, en el 22@, Barcelona serà també una de les cinc subseus del projecte, com ha avançat aquest divendres La Vanguardia. La capital catalana serà la del sud d’Europa, Praga la de l’est, Copenhaguen la del nord, Munic la del centre i la cinquena serà la ciutat holandesa de Helmond. Les altres ciutats sòcies són Amsterdam, Eindhoven, Hamburg, Hèlsinki, Istanbul, Milà, Estocolm i Tel-Aviv.

Des de l’Ajuntament, Valdés ha celebrat la designació i ha assegurat que “és un reconeixement al desplegament de polítiques de mobilitat per part de Barcelona, tant en planificació com en execució”. El gerent ha explicat que el que farà el consorci és compartir la investigació que fan les ciutats i les universitats sobre com viure i com moure’s de manera més sostenible, a més de traslladar-la a la indústria perquè la desenvolupi.

Valdés també ha explicat que, a banda de l’Ajuntament de Barcelona, els socis espanyols que més participació han tingut en el projecte han estat Seat i la Universitat Politècnica de Catalunya. El gerent municipal veterà en qüestions vinculades a la mobilitat també ha explicat que Barcelona va guanyar el lideratge del consorci durant un concurs que els socis van celebrar abans de l’estiu.

Font: El País.

cimeracimera

Barcelona contra el canvi climàtic a la Cimera Mundial del Clima

Membre de la delegació de la UE en reconeixement al seu Pla Clima

L'Ajuntament de Barcelona participa a la Cimera Mundial del Clima, COP24, que està tenint lloc del 3 al 14 de desembre a la ciutat polonesa de Katowice i que té com a meta avançar en el compliment dels objectius mundials de control del canvi climàtic. L'equip de la capital catalana està encapçalat pel Comissionat d'Ecologia del consistori, Frederic Ximeno.

L'objectiu principal d'aquesta conferència internacional és fer un balanç de les fites assolides des de l'Acord de París, l'any 2015, i ajustar els nivells d'ambició en la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle que calen per assolir les metes marcades. A més, també s'espera acordar la regulació d'algunes eines que encara estaven pendents d'aprovació. L’octubre d’aquest any el Panell Internacional de Científics del Canvi Climàtic - IPCC van presentar l’estudi "Escalfament global d'1,5º C", en què es mostrava que per aconseguir la fita de no superar un increment d’1,5º C es requerien “canvis ràpids, d’ampli abast i sense precedents en tots els aspectes de la societat”. Amb la informació disponible s'està, per tant, en condicions d’avaluar si els nivells dels compromisos adquirits són suficients o cal reforçar l’acció climàtica.

Les ciutats són claus en la lluita contra el canvi climàtic i és important col·laborar i compartir bones pràctiques i experiències per ajudar-se mútuament. Barcelona, precisament, és una de les ciutats que ha signat el document Call for Action, un compromís per millorar la sostenibilitat a les ciutats de tot el món que busca inspirar i invocar a reconèixer i actuar com a motor del desenvolupament sostenible. A més de Barcelona, han signat el document Amsterdam, Bristol, Brussel·les, Copenhaguen, Den Bosch, Essen, Freiburg, Gent, Hamburg, Hertog, Lahti, Lisboa, Ljubljana, Malmö, Nantes, Nijmegen, Nüremberg, Oslo, Umea i Vitòria-Gasteiz, a més de les entitats Eurocities, Energy Cities, Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses i ICLEI.

El Pla Clima de Barcelona, precisament, ha rebut el premi a la millor iniciativa de les grans ciutats europees, atorgat pel Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. El reconeixement valora la integritat i l’eficàcia del pla i el seu enfocament transversal, que integra mitigació, adaptació, justícia climàtica i corresponsabilitat social. La delegació de les tres ciutats premiades d’Europa -Barcelona, com a ciutat gran, Sonderborg com a ciutat mitjana i Monsano com a ciutat petita- formen part de la delegació de la Unió Europea a la COP24. Així el Comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, és el membre representant de les grans ciutats de la Unió Europea i participa a les sessions de treball de la COP24 i als plenaris. 

Font: Món Planeta.

Recursos / Recomanem

EC_SostenibleEC_Sostenible

Especial sobre economia circular!

Recursos, bones pràctiques, reflexions, trobades, webs, anuaris, eines i molt més!

La Revista Sostenible, de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona ha elaborat una edició especial per oferir un espai de reflexió amb especialistes i abordar el concepte des de la concreció d'experiències que ja estan tenint lloc a empreses, municipis i ciutats de Catalunya. Que les economies funcionin realment de forma circular és un imperatiu del nostre temps, però només una comprensió profunda podrà instal·lar el nou model econòmic amb la celeritat necessària i el convertirà en una alternativa real.

En l'espai de reflexió hi ha dues entrevistes, la primera "Catalunya serà circular o no serà" de Josep maria Tost, director de l'Agència de Residus de Catalunya, on planteja per què Catalunya ha d'apostar per una economia amb una visió circular i sostenible. La segona "El 2050 l'economia ha de ser totalment circular a Amsterdam i a tots els Països Baixos" d'Sladjana Mijatovic que treballa per a l'Oficina de Tecnologia com a Responsable d'Innovació Circular d'Amsterdam.

El primer dels quatre reportatges, fa un tast de quatre projectes públics i privats que volen implantar una economia circular a Catalunya; el segon explica com transitar cap a una ciutat circular incorporant-la en les activitats i del sistema productiu, però també des de la ciutadania i de les pròpies polítiques locals; el tercer aprofundeix en el concepte d'economia circular a través de la intervenció de diferents experts i l'anàlisi de diverses iniciatives que ja estan posant en marxa; i el quart és un vídeo TED d'Ellen MacArthur que narra el més sorprenent que ha après navegant sola pel món i entendre com en els sistemes econòmics tot té lloc.

En l'apartat de notícies trobem que Catalunya acollirà la propera edició del Ciruclar Economy Hotspot l'any 2020, una trobada internacional de governs, empreses i organitzacions, on els països mostren les seves polítiques i accions encaminades cap al desenvolupament de l'economia circular. I es presenta també la plataforma Catalunya Circular, l'observatori d'economia circular de Catalunya, per compartir bones pràctiques referents i mostrar l'avanç i el grau de compromís de la societat catalana en aquesta matèria.

D'entre els recursos trobem el I Anuari sobre Economia Circular a Espanya 2018 que ofereix la posició global d'Espanya respecte a l'Economia Circular a Europa així com quins països tenen una economia més/menys circular, i una eina online, "EnCercla", el primer kit d'economia circular per al món rural per avaluar la circularitat de les empreses. I per últim, la Guia sobre Economia Circular i Verda al món local promoguda per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i amb el suport de la Fundació Fórum Ambiental, la Diputació de Barcelona i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Com a bones pràctiques destaca el projecte pioner d'economia circular a la Seu d'Urgell per a l'eliminació de bosses de plàstic en comerços; el Congrés Rubí Brilla assenyala l’economia circular com l’impuls per canviar el model energètic; el cercle perfecte de l'economia circular de Mataró i el pla d'acció per desenvolupar una bioeconomia sostenible i circular que serveixi a la societat, el medi ambient i l'economia d'Europa: A new bioeconomy for a sustainable Europe. En aquest document s'hi troba una infografia sobre les dades de la bioeconomia a Europa que serveixi a la societat, el medi ambient i l'economia d'Europa.

Aprofitem per recordar-vos que aquest dijous 14 es durà a terme el taller economia circular de 9 a 12h. La jornada combinarà l'exposició de conceptes clau, l’anàlisi d’exemples d’aplicació i la implementació de dinàmiques pràctiques. Podeu descarregar el programa en el següent enllaç.

Nadal_sostenibleNadal_sostenible

Consells per viure un Nadal sostenible!

Com minimitzar l'impacte de les festes sobre el medi

El Nadal és època de passar-ho bé amb els amics i la família, de solidaritat amb els altres i de celebrar amb alegria l'inici del nou any. Però també és època de molt de consum, tant amb la compra de regals com amb la de menjar i begudes per a les celebracions, o la d'elements ornamentals vegetals, com els avets. També hi ha més desplaçaments a la ciutat per comprar, i més despesa energètica a les llars, amb els llums decoratius, la calefacció i l'augment de l'ús dels electrodomèstics.

Alhora, cal tenir en compte que, a Barcelona, es genera prop d'un 17% més de residus per Nadal que la resta d'èpoques de l'any. Per aquest motiu, és cosa de tots minimitzar l'impacte que tenen les festes sobre el medi, seguint una sèrie d'idees senzilles, consells i bones pràctiques que ajudaran a fer d'aquest Nadal una celebració més sostenible i responsable amb el medi ambient.

 • No llencis menjar: cuina receptes de reaprofitament originals, consulta el web Som Gent de Profit.
 • Fes la teva pròpia decoració nadalenca: seràs més original i sostenible!
 • Regals “immaterials”: regala experiències com ara activitats culturals, esportives o educatives, així evitaràs regalar objectes o productes que, a la llarga, s’acaben convertint en residus.
 • Construeix capses per embolicar els regals: amb la tècnica de l’origami pots crear embolcalls sostenibles reutilitzant papers de revistes.
 • Compra amb responsabilitat: pensa, abans de comprar, què Nadal_sostenible_2necessites i si allò que vols et serà d’utilitat o és un caprici. Fes servir el comerç de proximitat i vés a establiments que venen productes d’origen local, ecològic, a granel, de comerç just o artesanals.
 • Mou-te amb transport públic: no només contamines menys sinó que et mous més ràpid i evites quedar-te atrapat en un embús.
 • No abandonis mobles ni trastos vells al carrer: recorda que cada carrer té un dia assignat i un horari, de 20.00 a 22.00 hores, per recollir-los.
 • Gestiona correctament els residus: separa a casa els diversos residus, i diposita’ls correctament al contenidor que els correspon. La xarxa de punts verds continua oberta per Nadal: aprofita i porta-hi tot el que ja no necessites.

L'Ajuntament també ha programat tot un seguit d'iniciatives i activitats que durant aquests dies ajudaran, també, a fer d'aquest Nadal una festa més sostenible:

Font i més informació al web Nadal sostenible.

Agenda

Nadal_sostenibleNadal_sostenible

Descobertes en família. Nadal sostenible!

15/12/2018

Jornada familiar/infantil organitzada al Parc Natural de la Serra de Collserola

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola organitza aquesta jornada familiar/infantil pels voltants del Centre d’Informació del Parc Natural de la Serra de Collserola on s'observaran algunes de les espècies que sovint associem a l’època nadalenca (suro, galzeran, la molsa) i es realitzarà un petit taller de decoració alternativa amb elements naturals sense malmetre el bosc.

Cal inscriure’s el mateix dia al Centre. El taller té places limitades, 20 persones per sortida. El preu del taller és de 1,80 € i gratuït pels menors de 3 anys.

Font i més informació al web del Consorci, telèfon: 932803552 i mail del centre d'informació.

Banners_skpeakers_4Banners_skpeakers_4

Xerrades-debat: aigua i ciutadania

11/12/2018

Perspectives i prospectives del passat, present i futur de la gestió de l’aigua

Anton Costas, catedràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona, analitzarà la funció social de la regulació de serveis: les condicions exigibles a un regulador, els aspectes regulables en un servei i la situació actual de la regulació a Espanya.

Joan Gaya, comissari del Memorial de l'Aigua i enginyer consultor en matèria de serveis públics i medi ambient, analitzarà, en aquesta Banner_6xerrada, la manera en què els serveis públics responen a una concepció de l'interès públic i com això s'expressa en la manera de governar-los i de gestionar-los. El ponent farà èmfasi en els nous elements apareguts amb la crisi econòmica i que han conduït a una nova sensibilitat entorn del dret d'accés a l'aigua, les dinàmiques remunicipalitzadores que s'observen i la forma com s'estan afrontant.

Aquestes dues xerrades del mes de desembre tenen lloc el dimarts 11 i el dimarts 18 dins del Cicle de xerrades-debat "Aigua, ciutadania, Barcelona: perspectives & prospectives" Organitzat per Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA).

Podeu inscriure-us-hi de manera gratuïta aquí.

Font: Ajuntament de Barcelona.

Fira_2Fira_2

IV Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària

21/12/2018

Consum responsable, solidari i de proximitat!

Per quarta vegada consecutiva, la Fira és l'espai que, per Nadal, mostra a la ciutadania que és possible fer consum responsable i que l'economia social i solidària i de proximitat és ja una realitat a Barcelona. Al llarg de dues setmanes, mostrarà com és possible comprar i consumir de manera sostenible i solidària durant tot l'any i a tots els districtes de la ciutat.

Una seixantena d'entitats i projectes vinculats al consum responsable i l'economia social i solidària presentaran els seus serveis i productes i una àmplia oferta d'activitats.

També hi haurà un seguit d'activitats dinamitzadores organitzades a l'Espai Consum Responsable, una carpa escenari on tindran lloc activitats de reflexió i debat, actuacions musicals i de públic familiar, de sensibilització i promoció del consum responsable per a tota la ciutadania.

La fira estarà ubicada a la corona exterior de la plaça, estarà oberta en horari d'11.00 a 20:30 hores, excepte els dies de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any, que romandrà tancada.

Més informació en aquest enllaç.

VerdVerd

No et perdis l'exposició 'Mirades del verd'!

01/12/2018

La història del verd a la ciutat i de les persones que l'han fet créixer

Barcelona compta amb un gran nombre de parcs i jardins repartits per tots els districtes, uns espais que fan de la ciutat un lloc més amable. Ara, l'Institut Municipal de Parcs i Jardins estrena una exposició itinerant que repassa la història del verd a la ciutat i de les persones que l'han fet créixer.

'Mirades del verd' és el nom de l'exposició que l'1 de desembre s'estrena al Parc del Guinardó i que recorrerà fins al mes de març diversos parcs de la ciutat. La mostra, organitzada al voltant d'una caseta, explica com han evolucionat i crescut els parcs i jardins de la ciutat des de diverses perspectives.

D'una banda, l’origen i la història d’aquests espais des del segle XIX i fins a l’actualitat, mostrant quins van ser els primers parcs de la ciutat i com aquests han anat conquerint terreny als barris, aportant beneficis a la biodiversitat, la salut i la vida dels barcelonins. De l'altra, el paper clau i fonamental de les persones que han fet créixer el verd a la ciutat, amb el testimoni de jardiners, ciutadans irresponsables de la gestió d’aquests espais i del seu disseny.

'Mirades del verd' es podrà visitar cada dia, de 10 a 18h aproximadament, inclosos els caps de setmana. El primer dissabte d'estrena en una nova ubicació, a més, s'organitzarà una visita comentada a l'exposició i tallers familiars. L’exposició neix amb la voluntat de ser un espai més dins dels parcs; per això, ‘Mirades del verd’ s’ha pensat com una mostra a l’aire lliure, envoltada de natura i que recorrerà diversos parcs i zones verdes:

 • Parc del Guinardó: de l'1 de desembre al 16 de desembre.
 • Plaça Major de Nou Barris: del 18 de desembre al 6 de gener.
 • Parc de Joan Miró: del 8 de gener al 28 de gener.
 • Plaça Lesseps: del 30 de gener al 18 de febrer.
 • Parc de la Barceloneta: del 20 de febrer al 12 de març.

L’exposició ha estat comissionada per l’arquitecte Carles Llop, amb textos i documentació del periodista expert en moviments socials Néstor Bogajo. A més, també s’ha comptat amb la col·laboració de molts treballadors de Parcs i Jardins. Els jardiners de l’Institut, de fet, executaran una acció paisatgística que acompanyarà l’exposició a cadascun dels parcs.

Podeu descarregar el fulletó de l'exposició en el següent enllaç.

Font i més informació a la web ‘Mirades del verd’.