• Logo Barcelona+Sostenible
 • Energía

  • Low Carbon Service Contracts

   How to address energy efficiency and CO2 reduction in Service Contracts

   Bettina Schaefer, Josep Esquerrà, Aure Adell (Ecoinstitut SCCL)

   GPP 2020 consortium, 2015

  • La compra d’electricitat verda com a mesura de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

   Consideracions en el marc del Programa d’acords voluntaris

   Oficina Catalana de Canvi Climàtic

   Oficina Catalana de Canvi Climàtic, 2015

  • Guia per a l’adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d’instal·lacions d’edificis

   Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat

   Generalitat de Catalunya, 2014

  • Report The state of socially responsible manufacturing in the IT industry 2014 TCO Development

   Analysis of compliance with criteria for socially responsible manufacturing among 17 brands with TCO Certified products

   TCO Development

   TCO Development, 2014

  • "GPP Training Toolkit"

   Materials de formació per la Compra Pública Ecològica

   Comisión Europea

   Comisión Europea 2008 y actualizaciones

  • Impulsando la innovación energéticamente eficiente a través de la contratación

   Guía práctica para las Administraciones Públicas

   Simon Clement, Philipp Tepper (ICLEI), Hendrik Acker, Dominik Seebach (Öko-Institut), Aure Adell, Helena Estevan (Ecoinstitut Barcelona)

   El consorcio SMART SPP, c/o ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, 2011

  • Els serveis energètics: eficiència i competitivitat

   Cultura energètica. Núm. 176

   Antoni París (Comunicació socioambiental)

   Generalitat de Catalunya, Institut Català d'Energia, 2011

  • Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals

   Agència d'Energia de Barcelona

   Ajuntament de Barcelona, Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans, 2011

  • Estalvi i eficiència energètica en edificis públics

   Cristoph Peters i Josep M. Granollers

   Generalitat de Catalunya, Institut Català d'Energia, 2009

  • Guia de compra verda per a la prevenció del canvi climàtic a les administracions locals de les comarques gironines

   Áurea Adell, Ana Alcantud, Josep Esquerrà i Bettina Schaefer (Ecoinstitut Barcelona)

   Consell d'Iniciatives per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), 2005

  ¡Suscríbete al boletín!

  Aquí te puedes suscribir al boletín Ayuntamiento + Sostenible