Destacat a l'Ajuntament

Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna i Emergència Climàtica de la Gerència d’Ecologia Urbana

L’informe de seguiment 2018 – 2019 analitza el grau d’implementació de les accions d’ambientalització i els projectes prioritaris

El Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna i Emergència Climàtica (PESIEC) de la Gerència d’Ecologia Urbana inclou tres gran línies de treball: l’ambientalització interna; l’ambientalització de la contractació i la implementació de grans projectes prioritaris. El Pla es va aprovar l’any 2016, i ara es presenta el segon informe de seguiment (2018-2019), que compara el grau d’implementació de les accions amb els anys anteriors.

En l’ambientalització interna s’analitzen els consums d’aigua i energia, paper i la generació de residus en els principals edificis de la Gerència, així com els hàbits de mobilitat interna. Tot i que queda encara camp per recórrer, els àmbits que han millorat són el consum de paper i el consum energètic d’edificis. Destaca també l’obtenció del distitintiu “Edifici amic de la bici” en 3 edificis de la Gerència.

L’ambientalització de la contractació analitza el grau d’implementació de les 13 Instruccions Tècniques de Sostenibilitat: s’observen millores en el cas dels vehicles, esdeveniments i serveis d’alimentació, mentre que baixa el percentatge de fusta certificada.

Els projectes de sostenibilitat interna i emergència climàtica destacats durant el període 2018 – 2019 a la Gerència d’Ecologia Urbana són:

Projectes d’ambientalització interna:

  • Participació en la Marató per a l’estalvi energètic
  • Pla de reducció de paper en les meses d’adjudicació
  • Racionalització de la impressió de documents a través del “Projecte Printing”
  • Ecologia Urbana se suma al repte #beuresenseplàstic
  • Mobilitat sostenible: certificació d’Edificis Amic de la Bici

Projectes de contractació ambiental:

  • Nou contracte de neteja i recollida de residus (2019 – 2027) amb criteris ambientals i socials
  • Flota de vehicles de BCASA (100% elèctrica o híbrida des de 2018)
  • Ambientalització del nou contracte de manteniment d’estructures vials i espais urbans singulars
  • Nou parc de neteja energèticament eficient en el subsòl del Parc Joan Miró
  • La Fàbrica del Sol reobre com a exponent d’edifici sostenible i eficient

La proposta de nous projectes (2020 – 2021) dona continuïtat a les principals iniciatives d’ambientalització interna, que s’implementaran en funció de l’evolució de la situació deguda a la COVID 19,i un exemple de projecte nou és la implantació de millores ambientals en l’edifici de Glòries.

En l’àmbit de la contractació ambiental es preveuen noves iniciatives, entre elles destaca la Descarbonatació de la contractació, l’Ambientalització de la Flota de vehicles de Parcs i Jardins i l’elaboració d’un Pla d’acció per ambientalitzar càterings i serveis de vending.

L’informe de seguiment del PESIEC GEU es pot descarregar aquí.

Presentació resumida de l’informe de seguiment.

Edifici Bici IM Hisenda 1Edifici Bici IM Hisenda 1

L'Institut Municipal d'Hisenda, Edifici Amic de la Bici

L’Institut Municipal d’Hisenda se suma als edificis que es distingeixen pels serveis que faciliten l’ús de la bicicleta

Arrel de l’auditoria feta l’any 2019 en el marc de l'obtenció del Distintiu Edifici Amic de la Bici i que avalua els serveis i instal·lacions per a ciclistes en edificis municipals, es van implementar diferents millores en l’edifici de l’Institut Municipal d’Hisenda. Aquests serveis es dirigeixen tant al personal com a visitants de l’Institut.

En total han instal·lat 4 consignes per a bicicletes plegables i 9 per a patinets a l'aparcament soterrat per al personal, i 4 per a bicicletes plegables + 6 per a patinets a la zona oberta al públic. A part dels aparcaments s’ha instal·lat també la senyalització dels nous serveis.

 

Tots els edificis municipals certificats amb el segell "Edifici amic de la BICI", així com els edificis municipals que estan en procés d'obtenir la certificació es poden consultar en el mapa d’edificis certificats a la web del Programa A+S.

Més informació sobre els requisits de la certificació "Edifici amic de la BICI", així com l’estratègia de promoció de la bicicleta entre els treballadors de l’Ajuntament de Barcelona es troben aquí.

Concurs "Ensenya'ns la teva mascareta reutilitzable"

Concurs intern de l’Ajuntament en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus

Els treballadors i treballadores municipals han celebrat la Setmana Europea de Prevenció de Residus amb el concurs ‘Envia’ns una foto de la teva mascareta reutilitzable i participa en el sorteig de 20 lots ‘Residu Zero’ .

En la situació actual, la utilització de mascaretes és preceptiva i les d’un sol ús, a banda de representar un malbaratament de recursos, en general no es reciclen i, fins i tot, moltes vegades acaben dispersant-se pel medi com a conseqüència d'una mala gestió. Fomentant l’ús de mascaretes reutilitzables es vol reduir els residus que generem i la seva dispersió al medi, alhora que s’optimitzen els recursos de què disposem, i utilitzem un producte que, al final de la seva vida útil, serà apte per al reciclatge.

Si cada treballador fes servir dues mascaretes quirúrgiques d’un sol ús a la setmana, sumarien 1,5 milions de mascaretes l'any, generant 3,5 tones de polipropilè al any.

La campanya de comunicació interna, que va incloure diversos missatges de conscienciació en l’ús responsable de mascaretes, va tenir lloc del 20 al 27 de novembre. Hi van participar 50 persones, i entre aquestes es van sortejar els 20 lots residu 0 (una bossa de cotó, un embolcall d’entrepans, una ampolla de vidre, dos gots reutilitzables i una mascareta reutilitzable, gentilesa de Parcs i Jardins). 

Més notícies

Nou Pla de Sostenibilitat del Zoo de Barcelona

El 4rt Pla de Sostenibilitat del Zoo es basa en una diagnosi detallada dels metabolismes ambientals i elabora més de 170 propostes de millora

El nou Pla es basa en Pla Estratègic del Nou Model de Zoo de l’any 2018, que incorpora d’arrel la sostenibilitat. Es tracta del 4rt Pla de Sostenibilitat de Zoo, que s’actualitza cada 4 anys, des de l’adhesió del Zoo al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona l’any 2005.

Parteix de l’anàlisi de les polítiques de referència, com són el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el Compromís pel Clima, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i les polítiques ambientals sectorials existents de l’Ajuntament de Barcelona. Això permet definir els vectors i vessants ambientals més rellevants per la diagnosi.

El Pla de Sostenibilitat de ZOO estableix 5 grans objectius, emmarcats el els ODS: Biodivers; Eficient; Influent; Participat i Cohesionat; i Conscient.

La diagnosi s’ha fet de forma extensa per als àmbits definits: La biodiversitat, on s’incorporen el temes de vegetació, fauna, recerca i conservació, i s’analitzen punts fort i febles del model actual. També es fa una valoració del Zoo com a espai verd o parc urbà, comparant els serveis socioambientals que ofereix amb la resta d’espais verd de la ciutat, on es situa en sisè lloc del total de 327 espais verds de diferents tipologies.

S’inclou un anàlisi de l’espai físic del Zoo des de la perspectiva d’urbanisme de gènere, aplicant el Manual d’Urbanisme de la Vida Quotidiana, així com la valoració de les activitats d’educació ambiental.

Un altre àmbit d’anàlisi són els fluxos d’aigua, energia, residus i mobilitat. Els fluxos diferencien entre els consums de les pròpies instal·lacions i els generats pels visitants. Per cada àmbit s’ha elaborat el balanç global, i s’han analitzat aspectes específics. Així per exemple en cas de la mobilitat s’analitza des de la mobilitat dels visitants fins a les flotes de vehicles de les empreses de serveis contractades.

El Pla inclou 177 propostes, organitzades en fitxes de millora, que inclouen una descripció de l’actuació proposada, els condicionants, resultats esperats, indicadors, una priorització temporal, estimació de pressupost i responsabilitats.

S’estableixen indicadors específics per cada àmbit, i com a indicador global, la petjada de carboni, partint de les dades de l’any 2017.

A partir de l’estudi de les propostes del Pla, el Departament de Sostenibilitat del Zoo ha elaborat un Pla d’acció amb la previsió d’execució de les actuacions a 10 anys vista.

eReuse. Economia circular, social i solidària amb aparells informàtics recuperats

Resultats de 3 anys de conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Pangea

La iniciativa eReuse.org, en el marc d’un conveni entre l’Institut Municipal d’Informàtica i l’associació Pangea , ha establert un circuit d’intercanvi, condicionament i reutilització d’equips informàtics que implica diferents entitats col·laboradores.

-       Com a entitat gestora, l’associació Pangea ha formalitzat el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i rep les propostes de donacions de l’administració i les dirigeix cap a les entitats reacondicionadores.

-       Com a entitats reacondicionadores dels equips intervenen Solidança, Alencop, Andròmides, donalo.org i Fundació Espai que reacondicionen equips amb certificació de qualitat.

-       Les entitats distribuïdores i altres donen valor al circuit de varies formes: trobant demandes o distribuint equips?, donant serveis de manteniment de software o hardware, oferint serveis de capacitació per als usuaris finals (Labdoo, Fundació Pare Manel, entre d’altres) iajudant a incrementar les funcionalitats d‘ordinadors amb menors prestacions a través del servei de virtualització d’escriptoris.

Amb aquest conveni, i una prova pilot anterior promoguda per Barcelona Activa, s’ha aconseguit reutilitzar un total de 517 equips, donant-los a 42 entitats receptores, entre elles l’escola Can Maiol o la Biblioteca Les Roquetes.

Des que va començar la pandèmia s’ha incrementat la demanda, i s’han lliurat també ordinadors que abans de la COVID-19 no tenien demanda per les seves prestacions més baixes. S’han dut a terme experiències pilot amb l’IMSS per abonar els costos de circularitat a les escoles, entitats i famílies receptores i dotar d’infraestructura a poblacions afectades per desigualtats digitals a un preu assequible.

Un software en codi lliure permet a les entitats gestionar el registre, inventariat i traçabilitat dels dispositius, i a més, certificar el reacondicionat amb qualitat. A través de les reacondicionadores, ereuse.org obté els detalls dels ordinadors de segona mà i dels seus components i això permet estimar el benefici ambiental en hores de reutilització i estalvi climàtic.

Així, s’estima que amb la reutilització dels 517 equips s’han estalviat 74 tonelades de CO2.

https://www.ereuse.org/

Aprovats els plecs que han de regir el contracte de conservació de l'enllumenat públic de Barcelona.

El contracte, ampli i complex, incorpora criteris ambientals que donen compliment a varies Instruccions tècniques per l'aplicació de criteris ambientals a la contractació. 

Aquest contracte, de molta rellevància ambiental pel que fa a l'energia, persegueix entre d'altres consolidar la tecnologia LED en l'enllumenat públic de la ciutat. Els aspectes més rellevants els podeu trobar a la nota publicada al web d'Urbanisme i Infraestructures, aquí.

En la preparació dels plecs que han de regir el nou contracte els tècnics del Departament d'Enllumenat han aprofitat els serveis de suport del Programa Ajuntament + Sostenible per incorporar també tots aquells aspectes de sostenibilitat que més enllà del propi objecte, poguessin incloure's als plecs.

Així els plecs incorporen criteris ambientals que donen compliment a les Instruccions tècniques per a l'aplicació criteris ambientals a la contractació de productes tèxtils en relació al vestuari de treball, de projectes d'obres quan a les actuacions i obres que es realitzin en el marc de la contracta i de vehicles pels quals es valora la qualitat ambiental de la flota que presentin les empreses licitadores. A més es requereix a les empreses actuar amb bones pràctiques ambientals en l'execució de les tasques previstes, per exemple de gestió de residus, així com en els centres de treball adscrits a la contracta.

Aquí trobareu publicat l'anunci de la licitació i us podeu descarregar la documentació

 

Barcelona entre les 88 ciutats més compromeses en la lluita contra l’emergència climàtica

L’organització independent i sense ànim de lucre CDP reconeix, per tercer any consecutiu, el fort compromís i l’acció contra el canvi climàtic de 88 ciutats, entre elles, Barcelona.

Des de fa tres anys, Barcelona obté una qualificació A i forma part del grup de ciutats líders en acció climàtica i transparència, a la llista CDP’s Cities A.

CDP és una organització independent i sense ànim de lucre que encoratja a empreses, ciutats i governs a reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle, preservar els recursos hídrics i protegir els boscos. CDP classifica les diferents ciutats en quatre llistes: A (Lideratge), B (Gestió), C (Consciència) i D (Divulgació) en funció de la quantitat i qualitat de les dades aportades, així com el nivell d’acció dut a terme.

Per obtenir una A, una ciutat ha de divulgar públicament i tenir un inventari d’emissions a tota la ciutat, haver establert un objectiu de reducció d’emissions i publicat un pla d’acció climàtic. També ha de completar una avaluació del risc climàtic i la vulnerabilitat i disposar d’un pla d’adaptació climàtica per demostrar com afrontarà els riscos climàtics ara ien el futur, entre altres accions.

Per formar part de la llista CDP’s Cities Acal complir entre d’altres, criteris de gestió interna i de contractació sostenible, com: disposar d’un % mínim de vehicles amb baix nivell de carboni en la flota municipal, comprar electricitat verda i aplicar mesures d’eficiència energètica i d’incorporació d’energies renovables en edificis municipals.

Més informació aquí.

La metodologia de valoració i els criteris detallats es poden trobar aquí.

 

Recursos / Recomanem

Dispensadors d'aigua de xarxa per les dependències municipals.

Via lliure a eliminar les ampolles d'aigua de plàstic.

L'any passat l'Ajuntament va aprovar la INSTRUCCIÓ en relació a l'agua envasada i l'ús de gots de plàstic - i altres elements de plàstic- d'un sol ús en les dependències i serveis municipals, amb l'objectiu entre d'altres d'evitar el consum d'aigua envasada i reduir així la generació de residus d'ampolles de plàstic (més informació aquí)

La Instrucció assenyala que es fomentarà l'ús d'aigua de xarxa, per a la qual cosa un dels elements essencials és la disponibilitat de dispensadors d'aigua connectats a xarxa als edificis municipals.

Arran d'això, la Gerència de Recursos va preparar i ha dut a terme la licitació d'un Acord marc per a la contractació del subministrament de dispensadors d'aigua. El contracte ha estat formalitzat recentment i facilita la instal·lació d'aquest equips tant a les Gerències i Districtes com a les diferents empreses i entitats que conformen el Sector Públic dependent de l'Ajuntament de Barcelona.

Disponibles a l'acord marc hi ha 4 tipologies d'equips diferents - de sobre taula; sortida frontal i cabal mig; sortida superior i cabal mig; sortida superior i cabal alt - per tal que cada dependència pugui triar aquell que s'ajusti millor a les seves necessitats. La documentació necessària per formalitzar els contractes derivats d'aquest acord marc estan disponibles a l'intranet de l'Ajuntament, a l'apartat de compres.

Big Buyers Initiative – experiències europees de promoció de productes innovadors i sostenibles

Consulta els resultats dels grups de treball sobre material de construcció circular, vehicles elèctrics pesants i maquinària d’obres de zero emissions

L’Ajuntament de Barcelona participa en una iniciativa de la Comissió Europea que promou la col·laboració entre grans compradors públics en la implementació de solucions sostenibles.

La iniciativa està coordinada per ICLEI i Eurocities. Recentment s’han publicat els resultats dels grups de treball, i es poden consultar a la web de Big Buyers for Climate and Environment.

Eina de càlcul d’emissions de CO2 per contractes públics de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona presenta una eina que permet fer el seguiment i la compensació de les emissions de CO2 de les licitacions

La Diputació de Girona, a través del Servei de Compra Pública, ha presentat la nova eina de compensació de CO2 que ha elaborat i que posa a l'abast del món municipal i, per extensió, a qualsevol administració pública catalana.

La Diputació de Girona ha organitzat la jornada virtual «Orientem-nos cap a contractes climàticament neutres», en la qual ha presentat la nova eina de càlcul. Aquesta aplicació proporcionarà als òrgans de contractació de les administracions catalanes les eines necessàries per incorporar en els plecs de les clàusules administratives particulars de les licitacions la condició especial d’execució de la compensació de CO2. L’objectiu ambiental és que l’execució de la prestació del proveïdor contractat es realitzi amb un balanç zero quant a emissions de CO2.

El vídeo de la jornada virtual es pot veure aquí.

L’eina es pot consultar a la web de la Diputació de Girona.