Destacat a l'Ajuntament

Mapa_E_fotoMapa_E_foto

Més de 60 edificis municipals ja disposen de sistemes de generació d'energia fotovoltaica

Actualment la ciutat compta actualment amb 17 pèrgoles generadores d’energia en parcs i places de la ciutat que suposen una potència instal·lada de 932 kWp i una generació de 1.164 MWh, equivalent al consum de més de 500 llars i un estalvi d’emissions de CO2eq de 420 tones. També s’han instal·lat sistemes d’energia solar tèrmica per dotar d’aigua calenta sanitària equipaments esportius com les piscines Picornell i l’estadi Joan Serrahima. 

Actualment i amb les darreres incorporacions Barcelona disposa de més d'1 MWp de potència instal·lada fotovoltaica més de 60 edificis i equipaments municipals, que suposen una generació de més de 1.200 MWh, equivalent al consum d’unes 560 llars i un estalvi d’emissions de 463 tCO2eq. El consum dels edificis i equipaments municipals representa al voltant del 50% de la despesa energètica municipal total. És per això que es considera de gran importància actuar sobre aquests equipaments per tal de promocionar les mesures de transició energètica i de generació local d’energies netes, pel seu caire exemplificador davant de la ciutadania.

El mapa de generació d'energia fotovoltaica permet consultar on es troben aquests elements de generació, quanta energia generen i l’estalvi en consum energètic i en emissions de CO2 que suposen. La consulta es pot ordenar per tipus d'edificació:

 • Pèrgola: 17 pèrgoles instal·lades
 • Mitgera: 3 parets mitgeres
 • Edifici municipal: 67 edificis o equipaments municipals (biblioteca, CEIP, Escola, IES, Deixalleria, Cementiri, Casal, Poliesportiu, Centre Cívic, Centre Social, etc.

La consulta del mapa també es pot ordenar per tipus d'instal·lació:

 • Autoconsum amb bateries: serveixen per emmagatzemar energia provinent dels panells solars quan no hi ha consum amb l’objectiu de fer-ne ús en altres moments que hi ha demanda i no hi ha prou producció de manera instantània.
 • Autoconsum amb connexió a xarxa: l’energia produïda es pot introduir directament a la xarxa elèctrica convencional. Qualsevol consumidor, si ho desitja, pot generar la seva pròpia electricitat.
 • Autoconsum aïllat: l’energia produïda no té connexió física a la xarxa elèctrica convencional.

Les mesures d'actuació s'articulen a través del Pla de millora energètica dels edificis municipals (PEMEEM), que té com a objectiu l’estalvi d’energia i la incorporació d’energies renovables en els edificis municipals, i del Programa d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona que promou l’aprofitament de les cobertes i l'espai públic com a espais de generació d’energia.

Font i més informació al web d'Energia Barcelona.

Hort FontanaHort Fontana

Hort urbà inclusiu a l'Espai Jove La Fontana

Nou espai sòcio-inclusiu gestionat per persones amb discapacitat

Ja s’han començat a plantar les primeres verdures a l’hort urbà en una de les terrasses de l’Espai Jove La Fontana. La primera plantada de l’hort es va fer el 17 de juny. La gestió de l’hort, anirà a càrrec de les associacions ATRA i ACIDH, situades al districte de Gràcia.

Enciams i bledes seran les primeres verdures que es recolliran aquest estiu. Un dels objectius de la posta en marxa d’aquest hort és promoure la interacció entre els usuaris de les dues entitats i amb els treballadors de La Fontana.

ATRA i ACIDH donaran continuïtat al projecte durant un període de dos anys, prorrogables d’any en any per un màxim total de quatre anys. Tot i que l’adjudicació s’ha fet a dues entitats, sis mesos després de l’inici efectiu del projecte, es valorarà la incorporació d’una tercera entitat seguint l’ordre de puntuació de la resta de projectes presentats.

El Grup ATRA és un grup d’entitats sense ànim de lucre que treballen dins del sector dels serveis socials i de la salut. Ofereix atenció i tractament a persones amb conducta addictiva, persones amb malaltia mental i persones amb risc d’exclusió social.

ACIDH és una entitat declarada d’Utilitat Pública que des de 1994 treballa per a l’atenció de les persones amb Intel·ligència Límit (IL) i discapacitat intel·lectual lleugera, i dona serveis per cobrir les seves necessitats a nivell social, laboral i formatiu i per millorar la seva qualitat de vida.

Font i més informació al Web d'Ecologia Urbana.

NordicsNordics

Finlandesos i suecs visiten Barcelona per conèixer la Contractació Pública Sostenible

Delegació nòrdica interessada en com es crea ocupació mitjançant criteris d’adjudicació de la contractació pública

Una delegació de Finlàndia i Suècia ha visitat l'Ajuntament de Barcelona per conèixer com crear ocupació mitjançant criteris d’adjudicació de la contractació pública. L'esdeveniment s’emmarca dins d’un itinerari per altres països, com Polònia, Holanda, França i Escòcia, per conèixer diferents experiències en l’aplicació dels criteris de contractació pública sostenible.

Les onze persones que integren la delegació estan treballant en un projecte en col.laboració amb la Unió Europea anomenat SIEPP (Social Innovations and Employment through Public Procurement). A la sessió, que es va celebrar el dia 12 de juny, es va compartir amb els integrants de la delegació l’estratègia d’implementació de la contractació pública sostenible a l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona Activa també ha rebut al grup de tècnics provinents de diferents administracions públiques dels esmentats països nòrdics.

Font i més informació al web Contractació Pública.

TaulaTaula

Constitució de la Taula per l’Emergència Climàtica de Barcelona

Accions concretes i efectives que desplegaran el Pla Clima entre 2020 i 2025

Aquest mes de juliol Barcelona es prepara per declarar l’emergència climàtica amb la constitució d’una Taula per l’Emergència Climàtica de Barcelona on han participat més de 300 persones de 200 entitats de la xarxa Barcelona + Sostenible. L'objectiu de la taula és elaborar els continguts de la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona, que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2020.

En el decurs de la Taula, l’ajuntament ha presentat un conjunt de primeres mesures que es poden establir de manera immediata i que suposaran una reducció de 210.000 tones equivalents de CO2:

 • Ampliar la capacitat del transport públic (nou carril bus) i reduir un carril de circulació de vehicles
 • Millorar la qualitat de l’aire de centres escolars i escoles seguir impulsant les actuacions del programa Escola Respira
 • Seguir creant superilles i eixos verds
 • Pacificar el trànsit i crear zones 30
 • Avançar en la fiscalitat verda, promoure una reforma de les ordenances fiscals que regulen l’aparcament viari dels vehicles i revisar la fiscalitat ambiental en l’àmbit dels residus per bonificar la prevenció i la recollida selectiva
 • Definir amb les veïnes i veïns els barris on s’estendrà la recollida d’escombraries porta a porta
 • Constituir la taula Plàstic Zero amb els operadors públics i privats per a l’eradicació del plàstic d’un sol ús a la ciutat
 • Licitar 30 projectes de generació fotovoltaica a edificis i equipaments municipals
 • Decretar l’obligació de disposar de generació d’energia renovable a tots els equipaments i edificis municipals de nova construcció o amb grans rehabilitacions, així com a l’espai públic
 • Avaluar i fer públic l’efecte de les principals partides d’inversió i despesa corrent en termes de reducció d’emissions de CO2 en la proposta de pressupostos per a 2020

En aquesta Taula també es debatran les accions concretes i efectives que desplegaran el Pla Clima entre 2020 i 2025.

Font i més informació al Servei de Premsa.

Més notícies

IRECIREC

L'Impacte en la salut de la rehabilitació energètica d’edificis residencials

Potencials estalvis econòmics per al sistema de salut derivats de la rehabilitació energètica en habitatges vulnerables

La recent publicació d'un article dels investigadors d'Energia Tèrmica i Edificació de l'IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) presenta els potencials estalvis econòmics per al sistema de salut, derivats d'actuacions de rehabilitació energètica en habitatges vulnerables. L'article, titulat "Health and related economic effects of residential energy retrofitting in Spain", s'ha publicat a la revista "Energy Policy".

Aquests estalvis consideren una milora en les condicions de salubritat dels habitatges, amb una reducció del cost d'atenció sanitària, tant en despeses en medicines com en costos derivats de baixes laborals, al reduïr un 15% el nombre de llars amb almenys una persona malalta. Els cobeneficis de la rehabilitació energètica, també en termes de salut, suposen un valor afegit per als ocupants i el sistema sanitari, i alhora són arguments positius per promoure la renovació del parc edificatori”.

El dimarts 18 de juny va tenir lloc l'acte de presentació de l’estudi “Impacte en la salut de la rehabilitació energètica”a la sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes (COAC). En la sessió, Cristina Castells, de la Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental va intervenir també per explicar la importància de la rehabilitació energètica per assolir nivells de confort i habitabilitat.

Podeu descarregar l'estudi "Estimación del efecto de la rehabilitación energética en la salud de las personas. Enfoque econòmico" en el següent enllaç.

Font i més informació al web del COAC.

bicisharingbicisharing

Barcelona permetrà doblar el nombre actual de bicis i motos compartides

Aprovat un decret que regula la seva activitat amb criteris de sostenibilitat

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat un decret que regula l’activitat de motos i bicicletes d’ús compartit a la ciutat. La normativa preveu que el nombre d’aquests vehicles es pugui més que doblar respecte als que hi ha ara en circulació. En el cas de les bicicletes, el consistori atorgarà 3.975 llicències -ara hi ha unes 1.500 bicis-, i en el cas de les motos n’atorgarà 6.958, ara n’hi ha unes 2.500, però la xifra creixerà quan Acciona completi el desplegament de 1.200 motos.

Eloi Badia, regidor de Mobilitat ha justificat el creixement per “donar confiança i seguretat al sector” i per reduir el vehicle privat a la ciutat. Aquests serveis han de complir els criteris de sostenibilitat municipals: bicicletes mecàniques i elèctriques i motos elèctriques.

En el cas específic de les bicicletes, l’Ajuntament habilitarà aparcaments exclusius per a bicis particulars, per evitar que els vehicles compartits saturin certes zones amb més demanda. Els aparcaments seran senyalitzats degudament, i es preveu pintar-los d’un color diferent, molt probablement el lila.

Un cop regulades les bicis i motos de lloguer, l’Ajuntament es posarà ara a treballar en els cotxes i també els patinets d’ús compartit. En el cas d’aquests últims ginys, el lloguer només està permès si es tracta d’un grup amb guia.

Font i més informació al Web de Betevé.

BiomassaBiomassa

Nou Acord marc de l'ACM de subministrament de calderes de biomassa

L'Associació Catalana de Municipis n'espera una molt bona acollida per part dels ens locals de Catalunya

Ja està vigent l’Acord marc de subministrament de calderes de biomassa i elements accessoris amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a través de la Central de Compres de l'ACM. L’objectiu d’aquest Acord marc és facilitar la incorporació de la tecnologia de generació d’energia tèrmica amb l’ús de biomassa, és a dir, obtenir aigua calenta i calefacció de manera sostenible. Aquest servei sorgeix de la demanda dels ens locals que es veuen beneficiats per les condicions avantatjoses facilitades per la Central de Compres i, a més, per una clara aposta per la cura del medi ambient.

Mitjançant aquest Acord marc es facilita la substitució del subministrament energètic no renovable pel de biomassa. Aquest procediment és especialment interessant pels ens locals d’entorns rurals que disposen de zones boscoses de titularitat municipal, ja que la introducció de les calderes de biomassa ha suposat una motivació afegida per a una millor gestió forestal d’aquestes zones.

L’Acord marc està estructurat en quatre lots i es poden contractar:

 1. Serveis d’assistència tècnica en l’elaboració d’estudis de viabilitat i redacció de projectes: estudi de viabilitat econòmica i financera, redacció de projectes, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut.
 2. Subministrament de calderes de biomassa i accessoris: les calderes poden ser de pèl·let o d’estella i de diferents potències segons les necessitats.
 3. Subministrament de calderes de biomassa contenitzades i accessoris: d’estella i de tres potències diferents.
 4. Serveis de manteniment preventiu de les calderes de biomassa i les seves instal·lacions: inclou desplaçament, revisió, mà d’obra i certificat. El preu el marca la potència de la caldera a mantenir.

El contracte està vigent des del 20 de maig i té una durada inicial de dos anys prorrogables en dos períodes de 12 mesos fins a un total de 4 anys.

Font i més informació a la Central de Compres de l'ACM.

GPP_trainingGPP_training

Materials de formació en compra pública verda de la CE

Capacitació amb formació d’alta qualitat i programes de formació específics

La Comissió Europea (CE) ha iniciat un programa de formació sobre contractació pública verda (CPV) en 11 estats membres de la UE: Bulgària, Croàcia, Xipre, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Portugal i Romania. El seu propòsit és donar suport a una major captació d’actuacions de compra verda a tota la UE.

Consta de 6 mòduls independents i de 10 mòduls operatius de productes i serveis clau per a la contractació públic (amb criteris CPV, impactes ambientals i alternatives verdes) amb presentacions de PowerPoint (incloent notes de formadors) i guies de suport. Els temes tractats inclouen:

 1. Una introducció: el rol de la CPV com a eina per assolir els beneficis mediambientals i els objectius polítics;
 2. Aspectes estratègics de la CPV: orientacions sobre com es pot implementar i gestionar dins d'una administració pública;
 3. Els aspectes legals de la CPV: el marc legal per a CPV segons les directives de contractació de 2014;
 4. Com avaluar les necessitats de CPV: com dur a terme l'avaluació de necessitats abans de licitar;
 5. GPP i l'Economia Circular: guia pràctica per utilitzar la CPV i donar suport a la transició cap a una economia circular;
 6. Participació en el mercat: com la implicació del mercat pot ajudar a reforçar el CPV i els passos pràctics per fer-ho.
 7. Ordindadors i monitors 
 8. Paper de copiar i gràfic
 9. Mobles
 10. Serveis de neteja interior
 11. Disseny, construcció i gestió d’edificis d’oficines
 12. Pintures, vernissos i marques vials
 13. Disseny, construcció i manteniment de carreteres
 14. Il·luminació viària i senyals de trànsit
 15. Transport per carretera
 16. Productes i serveis tèxtils

La Guia d’eines de formació de compra pública verda està dissenyada per a ser utilitzada pels compradors públics i pels seusformadors, o per a la seva integració en cursos i tallers de formació en contractació pública generals.

Els materials de formació estan disponibles en línia al Web GPP.

Recursos / Recomanem

PNUDPNUD

Lectura d'estiu: "Plàstics i economia circular: solucions comunes"

Pràctiques innovadores locals de gestió dels plàstics amb enfocament d'economia circular

S'apropen les vacances de l'estiu que sovint aprofitem per conèixer món sigui viatjant o a través de lectures que ens apropen a altres realitats del nostre planeta, com la d'aquesta recent publicació del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Apropa't a Burundi, Índia, Jamaica, Serra León, Gàmbia, Ghana, Maldives, Afganistan, Armènia o Bahames a través dels 10 projectes que estan transformant la realitat de les comunitats locals i inspirant a la resta del món.

Els plàstics rodegen totes les facetes de la vida humana, perquè el model actual lineal de producció i consum ("prendre, fabricar, utilitzar i eliminar") condueix a un augment dràstic de residus plàstics a tot el món que suposa una amenaça greu per a la sostenibilitat de la nostra economia i medi ambient. L’economia circular és l'alternativa a aquest patró lineal i té com a objectiu mantenir els recursos usats el màxim de temps possible per extreure'n el màxim valor i, al final de la seva vida útil, recuperar i regenerar-los. Aquest enfocament contribueix alhora a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

El programa GEF Small Grants és un programa corporatiu implementat pel Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) per donar suport a l’acció local per fer front als reptes ambientals globals. Els 10 casos pràctics inclosos en aquesta publicació mostren que les comunitats locals i les solucions de base ja contribueixen a la implementació de l’economia circular proporcionant solucions als problemes dels plàstics mitjançant accions per reduir, reutilitzar i reciclar-los. Concretament, les experiències es focalitzen en tres àmbits: l'enginyeria de materials i el disseny de producte; l'ús i el comportament dels consumidors; i la recollida i el reciclatge dels residus.

Podeu descarregar la publicació al següent enllaç.

InteractiuInteractiu

Interactiu Objectiu #Rezero per un estil de vida sense generar residus

Descobreix passos senzills a implementar en clau de prevenció

 

En el marc del moviment internacional "Plastic Free July, la Fundació Rezero estrena l'interactiu Objectiu Rezero per a que tothom pugui fer realitat un estil de vida sense generar residus canviant els hàbits de consum per reduir els residus associats al teu dia a dia!

Tan sols responent a diferents preguntes podràs endinsar-te en diferents espais (lavabo, habitació, cuina, botiga o festa) i descobrir, movent-te per casa teva i pel teu barri, tot allò que pots fer per estar millor i contaminar menys.

L'objectiu de l'aplicatiu és acompanyar-te en aquest repte de prendre diferents microdecisions que en el teu dia a dia que t'ajudaran a reduir l’existència de residus a la teva vida i contribuir entre tots a assolir un estil de vida Residu Zero.

T'hi endinses?

Agenda

CentrePlatjaCentrePlatja

Juliol i agost d'activitats al Centre de la Platja

01/07/2019

Un mar net i canviant, la generació de residus marins i el canvi climàtic a escala local

El Centre de la Platja és un equipament municipal d'educació ambiental i d'informació del litoral de Barcelona. Situat als porxos de la platja del Somorrostro, és un espai d’informació, de trobada i de formació per a totes les persones interessades en el litoral de Barcelona i els aspectes que s’hi relacionen.

El Laboratori de la Platja és un mòdul itinerant que recorre les platges de Barcelona, i que també és present en esdeveniments especials, amb l'objectiu de fer arribar a la ciutadania i les persones usuàries de les platges una proposta d'activitats educatives per conèixer l’ecosistema marí i litoral. S’hi treballen continguts diversos, per exemple els microplàstics, la fauna i flora del litoral barceloní, la sorra i l’aigua del mar, entre altres, i  de manera transversal els efectes i les conseqüències del canvi climàtic.

Les activitats s'ofereixen tant per a públic com per a grups que han reservat prèviament l'activitat. Aquí en destaquem algunes:

 • 13/07 de 12 a 13.30h: T’afegeixes al moviment Zero Waste?
 • 27/07 de 12 a 13.00h: Cuina de mar sense residus
 • 26/08 a les 18h: Platges del 2030
 • 31/08 a les 12h: NINI: ni canyetes ni tovalloletes

Font i més informació a Banys i Platges.

AiguesAigues

La Festa d'Aigües a Gràcia

15/08/2019

Diversió amb jocs d’aigua per a tota la família!

Participa en aquesta activitat familiar, organitzada per Aigües de Barcelona amb jocs d’aigua adreçada a nens d’entre 3 i 12 anys amb els pares, per aprendre d’una manera lúdica els diferents usos i maneres d’emprar l’aigua.

Des de seleccionar i treure pilotes d’una piscina tot deixant els ànecs, a dos canals d’aigua on hauran de fer córrer un vaixell que els mateixos participants construeixin. També poden crear música amb l’aigua o comprovar la força de la pressió de l’aigua amb el joc del colador o de la muntanya russa. I tot això acompanyat d’una dinamització teatral i globus per a tots els participants.

En un altre espai els nens podran aprendre altres usos mitjançant tauletes digitals, amb una sèrie de jocs no competitius que els acostaran a escenes quotidianes amb aigua. Els més petits hauran d’ajudar els membres de la família Riera a desenvolupar diferents activitats a casa, com ara rentar plats, regar les plantes o fer una rentadora.

També s’hi podrà trobar un espai amb la font d’Aigües, on cadascú es podrà omplir d’aigua el got plegable tantes vegades com vulgui.

Font i més informació a Aigües de Barcelona.