Destacat a l'Ajuntament

Nova_WebA+SNova_WebA+S

L'Ajuntament+Sostenible estrena nova web!

Un portal amb aspecte actualitzat i més accessible

 

El web municipal Ajuntament + Sostenible estrena nova cara apostant per ser una eina àgil, de fàcil utilització i comprensió, més visual i accessible. A través d'un nou disseny sobri, clar i intuïtiu, les diferents seccions usen icones, fotografies i vídeos per afavorir la navegabilitat de les persones usuàries. Així mateix, amb l'objectiu d'estar al dia en els avenços tecnològics, la nova eina comunicativa està adaptada als mòbils i a les tauletes.

Recentment s'han renovat els continguts i materials permanents del web A+S per apropar la sostenibilitat a la gestió municipal del dia a dia i facilitar l’interès pels recursos i eines disponibles. Els apartats de Notícies, Agenda i Butlletí aporten continguts renovats dia a dia amb l'objectiu d'informar de les novetats relacionades amb l'ambientalització dels serveis en l'àmbit local (darreres novetats, jornades, sessions de formació, etc.) però també nacional i internacional (webinars, nous recursos, guies, etc.).

Com a principal novetat destaca el nou apartat Observatori A+S concebut per fer un balanç anual i observar les tendències existents, tant pel que fa l'ambientalització dels contractes com per l'ambientalització interna, per avançar en relació als objectius estratègics establerts. A tall d'exemple, alguns dels resultats assolits durant el 2017 mostren com el 99,6% de la fusta adquirida disposa de certificació forestal sostenible (FSC o PEFC) i que la generació de residus en els edificis analitzats (Estudi de Brossa a Edificis Municipals 2017) ha disminuït en més d’un 24% respecte el 2012.

Així, les grans àrees del portal web són:

 • Programa A+S: recull la descripció del programa, els antecedents, els objectius i informació detallada de la JornadA+S, la trobada dels treballadors municipals compromesos amb la sostenibilitat;
 • Instruccions de contractació: recull les 13 instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris ambientals específics en la compra i contractació dels grups de productes i serveis definits com a prioritaris;
 • Ambientalització interna: recull els compromisos adquirits i les mesures d'ambientalització adoptades en 7 àmbits de treball del funcionament intern;
 • Bones pràctiques: fomenta i dóna suport a bones pràctiques d'ambientalització de la contractació, a bones pràctiques d'ambientalització interna, i a totes aquelles iniciatives concretes com els Plans Estratègics de Sostenibilitat Interna adoptats per gerències, districtes i organismes municipals;
 • Observatori A+S: aquest nou apartat fa un seguiment anual de l’ambientalització de la contractació i de la pròpia ambientalització interna; i
 • Documentació: recull la normativa interna i el marc legal, les publicacions més rellevants dels organismes pioners en l'àmbit municipal, estatal i internacional en l'estudi i aplicació de la compra i contractació sostenible i els principals enllaços relacionats.

Durant el 2018 el portal A+S va rebre més de 7.200 visites i es va fer l'enviament de 6 butlletins de notícies que van arribar a més de 900 subscriptors/es incloent personal de l'ajuntament així com d'altres organitzacions públiques i privades, catalanes, estatals i internacionals. Amb l'actualització del web A+S s'espera poder millorar aquestes xifres i arribar a més persones usuàries i desenvolupar una cultura organitzativa més sostenible.

Per assolir amb èxit els reptes del Programa A+S és fonamental compartir els objectius i les responsabilitats envers la sostenibilitat interna amb tots i cadascun dels districtes i àrees municipals. Per aquest motiu, a través del formulari de contacte, podeu enviar comentaris, preguntes i/o aclariments relacionats amb qualsevol aspecte de l'ambientalització municipal.

Aigua_gotsAigua_gots

Aprovada la nova instrucció que prohibeix l'aigua envasada i els gots de plàstic d’un sol ús

Les dependències municipals disposen d'alternatives de menor impacte ambiental

S'acaba d'aprovar la nova instrucció segons la qual, en totes les dependències i serveis municipals s’haurà d’evitar l’ús d’aigua envasada i de gots de plàstic d’un sol ús – i de vaixelles i altres elements de plàstic d’un sol ús – i substituir-los per alternatives de menor impacte ambiental. Aquesta instrucció és de nou, el reflex del compromís que l'Ajuntament de Barcelona ha assumit amb la sostenibilitat local i global que, a la vegada, preveu un estalvi de recursos energètics i econòmics i una millora de la qualitat de vida al lloc de treball.

L’objectiu d’aquesta instrucció és evitar l’ús d’elements de plàstic d’un sol ús i alhora prevenir la generació de residus municipals. A partir d’aquest decret, no es podrà fer servir aigua envasada en actes i dependències municipals i es fomentarà l’ús d’aigua de xarxa, substituint les fonts de garrafa existents que s’hauran d’anar retirant. En relació als gots de plàstic, les prioritats en la seva substitució, per ordre de preferència, són:

 • La utilització de gots de vidre o gots de plàstic dur reutilitzables (i en el seu cas, de vaixella reutilitzable).
 • La utilització de gots compostables (i en el seu cas, de vaixella compostable) i la instal·lació d’un punt de recollida selectiva de la fracció orgànica. Aquesta opció seria convenient només en el cas que no sigui possible l’ús d’elements reutilitzables.

Per tal de facilitar aquesta substitució, a més a més, es tindran en compte les indicacions següents:

 • No s'instal·laran noves fonts d'aigües de garrafa. Les fonts de garrafa existents s'hauran d'anar retirant i substituint.
 • Les fonts d’aigua actuals i aquelles que s'instal·lin de nou no oferiran en cap cas gots de plàstic d'un sol ús.  
 • Quan es contracti un servei de càtering, l’òrgan de contractació ha d'incloure l'obligació que l'empresa adjudicatària utilitzi vaixella reutilitzable.
 • En la contractació de serveis de venda automàtica (vending), les màquines de begudes calentes hauran de tenir l'opció d'oferir el servei sense got.
 • En aquells edificis i instal·lacions municipals on hi hagi instal·lades fonts d'aigua connectades a xarxa, les màquines de vending de begudes fredes no podran dispensar aigua envasada.

Els beneficis ambientals de la implementació d’aquesta nova instrucció seran la generació de menys residus de plàstics, i de vidre en menor quantitat, i també menys impacte ambiental associat a la fabricació d’aquests elements d’un sol ús.

Podeu descarregar la instrucció publicada en la Gaseta Municipal.

Marato_2019Marato_2019

Segona Marató d’Estalvi Energètic a l'Ajuntament de Barcelona!

Els 62 edificis municipals participants han estalviat l'equivalent en consum d'electricitat al de 1.630 famílies de 4 membres durant un mes. L’estalvi d’emissions ha estat de 310,45 Tones de CO2 eq 

L’Ajuntament de Barcelona ha participat per segon any consecutiu a la Marató d’Estalvi Energètic per conscienciar sobre la necessitat de reduir els consums energètics. Aquesta campanya de mobilització i foment de bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia, té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit al projecte E3, una iniciativa educativa de lluita contra la pobresa energètica.

Durant tot el mes de febrer62 edificis i equipaments municipals, quinze més que l’any passat, de diferents tipologies (administratius, esportius, culturals i escoles, ubicats en tots els districtes de la ciutat) han participat a la Marató.

Entre tots els equipaments municipals participants s'ha aconseguit reduir la despesa energètica fins un 13,5% en electricitat, un 9,6% en aigua i un 15,3% en gas. 

L’objectiu final de la Marató d’Estalvi Energètic és que les persones que fan ús dels edificis i equipaments municipals (la ciutadania i els treballadors), siguin conscients de l’energia (per a la il·luminació, climatització i equips informàtics, per exemple) i l’aigua que es consumeix. Parant atenció a com s’usa l’energia, amb poques accions quotidianes es pot reduir molt el consum. Per exemple, utilitzant només mig dipòsit de la cadena del vàter, pujant les escales a peu en comptes d’utilitzar l’ascensor, o programant un nivell adient de la temperatura de climatització. La voluntat és que aquestes accions perdurin en el temps.

El projecte s'enmarca dins del Programa Ajuntament + Sostenible, que té la finalitat d'estendre la cultura de la sostenibilitat entre tots els treballadors i treballadores municipals, i persegueix reduir l'impacte ambiental negatiu de l'activitat municipal, fomentar l'equitat i la transformació cap a una societat més justa, impulsar una economia i una producció sostenibles i liderar el canvi amb el propi exemple.

Font i més informació a la web d'Ecologia Urbana i al Servei de Premsa.

Ara_VincAra_Vinc

Vehicles elèctrics per a la missatgeria centralitzada de Barcelona

Aplicació de la Instrucció tècnica de criteris de sostenibilitat en la contractació de vehicles del nou servei

El nou contracte de serveis de Missatgeria Centralitzada de l'Ajuntament de Barcelona, vigent des de principis d'any fins d'aquí 2 anys, valora la qualitat ambiental de la flota de vehicles de les empreses licitadores com a criteri d'adjudicació, tal com especifica la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2015).

Els recursos materials del plec tècnic han especificat que l'empresa ha de disposar de, com a mínim, el següent nombre de vehicles per donar resposta als serveis demanats: 12 furgonetes de 400 Kg, 5 furgonetes de 1.000 Kg, 3 furgonetes de 1.500 Kg, 12 motos i 4 bicicletes.

El plec administratiu del contracte ha incorporat mesures de contractació pública sostenible valorant, tant per a les diferents tipologies de furgonetes com per a les motos, el nombre de vehicles alimentats amb energies menys contaminants, especificant la màxima puntuació per als elèctrics. Igualment el plec preveu l'ús de la bicicleta quan es consideri la millor alternativa, en trajectes curts, en rutes programades amb fàcil accessibilitat per bicicletes, en certs enviaments massius, etc. i valora una dotació de bicicletes superior a l'establerta.

ARA VINC SL ha estat l'empresa adjudicatària del nou servei de recollida, transport i lliurament de correspondència i paqueteria sol·licitat per les dependències municipals adscrites a les diferents Gerències sectorials i territorials de l'Ajuntament de Barcelona, i l'executarà amb la següent flota de vehicles:

 • 12 furgonetes elèctriques: xifra que representa el 60% repecte al total de furgonetes oferides (20);
 • 12 motos elèctriques: xifra que representa el 100% repecte al total de motos oferides (12); i
 • 10 bicicletes.

Més informació en el següent enllaç.

SubvencioSubvencio

Ambientalització de les subvencions per a projectes, activitats i serveis del 2019

Valoració dels criteris de compra i contractació responsable dels projectes de consum responsable i programes de temps i economia de les cures

Ja s'ha fet pública la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2019, al web de l’Ajuntament de Barcelona. Enguany incorpora un nou criteri general de valoració de l'impacte dels projectes: els Beneficis ambientals (ambientalització d’esdeveniments, economia circular, etc.) i socials (contractació sostenible, etc.) del projecte, per tal de fomentar pràctiques sostenibles. 

L'impacte de les entitats és molt més ampli que la seva pròpia activitat, perquè de forma conscient o inconscientment, les entitats informen, sensibilitzen i serveixen d'exemple a l'entorn, i per tant, també és important que apostin per adoptar mesures d'ambientalització i de compra i contractació sostenible, entre d'altres valors.

La Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum ha publicat una Guia d'aplicació del criteri de valoració general beneficis ambientals i socials on s'hi troba una explicació de la finalitat d’aquest criteri, així com orientacions i exemples de com incorporar-ho en el projecte i en la sol·licitud de la subvencions.

La incorporació de mesures sostenibles comporta uns beneficis, tant a nivell ambiental com social, com són la reducció de residus, la minimització de la contaminació, la integració de col·lectius vulnerables o l'afavoriment de l'economia local. A més, la legislació properament canviarà en alguns aspectes i obligatòriament tothom haurà d'adoptar nous hàbits de consum.

Font i més informació al web: Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.

Més notícies

EVC_1EVC_1

L’economia verda i circular, eix central de les polítiques públiques municipals

Una economia sostenible que genera qualitat de vida de la ciutadania

El treball de recerca, que duu per nom L’economia verda i circular a les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona, elaborat per l'Estudi Ramon Folch, s’ha presentat en el marc d’una jornada celebrada a Barcelona Activa, en què s’ha reflexionat amb la presència d’experts sobre com promoure l’economia verda mitjançant les polítiques municipals. Les polítiques públiques d'economia verda i circular mouen cada any 603 milions d'euros a Barcelona i generen 6.600 llocs de treball.

L'estudi analitza els resultats de les mesures implantades pel consistori en el període 2016-2019 en l’àmbit de l’energia, l’aigua, els residus, el verd urbà, la mobilitat i qualitat de l’aire, l’habitatge, el desenvolupament econòmic local, el consum, el comerç i el turisme i la sostenibilitat transversal i el seu impacte econòmic, ocupacional i ambiental. L’informe identifica també els àmbits, sectors i perfils associats a l’economia verda i circular en les polítiques de Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament local, i proposa un seguit de línies estratègiques per al futur amb la finalitat d’impulsar l’economia circular a Barcelona.

L'estudi conclou que les inversions i despesa pública de l'Ajuntament de Barcelona en EVC representen un 13% del pressupost anual durant el mandat 2016-2019 i identifica quines de les estratègies impulsades durant el mandat i les de futur resulten interessants per a la dinamització econòmica i la creació de nous llocs de treball. En concret, hi destaquen:

 • El Bicing i la promoció de la bicicleta.
 • El vehicle elèctric compartit per fomentar la intermodalitat.
 • Una política integral d’impuls de la innovació en mobilitat.
 • La rehabilitació energètica d’edificis.
 • L’operador energètic municipal i l’impuls a la producció renovable.
 • El verd urbà: l’oportunitat de les cobertes verdes.
 • La reducció de residus: l’estratègia residu zero.
 • L’economia circular en altres sectors estratègics (empreses digitals i TIC, eficiència energètica, economia social i solidària [ESS], turisme i comerç responsable).
 • Les polítiques de promoció de Barcelona Activa.

El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) descriu l'economia verda com la que té com a resultat millorar el benestar humà i l'equitat social, reduir els riscos ambientals i la pressió sobre els sistemes naturals i harmonitzar el desenvolupament econòmic i el consum eficient dels recursos. D'altra banda, l'economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant l'entrada dels materials com la producció de deixalles verges, i tanca així els cicles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos existents.

Font i més informació al web d'Ecologia Urbana.

LaCool_1LaCool_1

La Borda de LaCol, premi Ciutat de Barcelona 2018

Valoració de l’alt grau de sostenibilitat, eficiència energètica i qualitat dels habitatges

S'han donat a conèixer els guardonats a la 18a edició dels Premis Ciutat de Barcelona 2018, un reconeixement a la creació, la investigació i la producció realitzades a la ciutat per creadors o col·lectius que hi treballen o per institucions i organitzacions barcelonines que les promouen o les produeixen.

El premiat en la categoria Arquitectura i Urbanisme ha estat la Cooperativa d'Arquitectes LaCol, pel projecte Cooperativa d’habitatge La Borda (Arnau Andrés, Eliseu Arrufat, Ari Artigas, Carles Baiges, Anna Clemente, Lali Daví, Cristina Gamboa, Ernest Garriga, Mirko Gegundez, Laura Lluch, Lluc Hernàndez, Pol Massoni, Jordi Miró i Núria Vila. N’han format part  Mauro De Carlo, Santi Facet, Ignacia Bascuñán, Albert Garriga, Albert Esteva i Juan Antonio Membrive).

El jurat ha valorat l’alta qualitat arquitectònica fruit d’un procés col·laboratiu que planteja una alternativa efectiva a les lògiques imperants del mercat. En Destaquen tres aspectes: l’arriscada formalització de l’espai comú, generós i versàtil; l’alt grau de sostenibilitat i eficiència energètica assolits; i la qualitat d’uns habitatges molt per sobre de l’estàndard habitual.

La Borda és un projecte pioner resultat de l'esforç de la comunitat de Can Batlló que fa set anys va creure en la necessitat de crear una alternativa d'accés a l'habitatge. Els socis i sòcies habitants han estat un agent clau en repensar la manera d'habitar i poder fer realitat aquesta petita utopia. El projecte d'arquitectura s'ha fet conjuntament amb Arkenova, Miguel Nevado, AumedesDAP, Societat Orgànica, PAuS (Coque Claret i Dani Calatayud) i Grisel·la Iglesias (Àurea acústica), que han estat imprescindibles per aconseguir el resultat final. La promoció l'han acompanyat La Ciutat Invisible, Coop57, La Dinamo Fundació, Jose Juan Martínez Larriba, Col·lectiu Ronda i Holon.

El passat 14 de febrer, l’alcaldessa de Barcelona,  Ada Colau, i el Comissionat de Cultura de l’Ajuntament, Joan Subirats, van presidir la cerimònia de lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona 2018. L’acte va tenir lloc al Saló de Cent i fou conduit per l’actriu Àgata Roca.

Font i més informació al web LaCol.

Façana_PoblenouFaçana_Poblenou

Una nova façana verda al Poblenou

Paret mitjanera reconvertida en jardinera amb espècies enfiladisses i nius

Es tracta d'una paret mitgera rehabilitada i transformada en façana, amb noves obertures i en la qual també s'ha construït una jardinera on s'han plantat espècies enfiladisses i nius per a aus protegides.

En el procés urbanístic d'obertura de la rambla de Poblenou, l'edifici situat en el c. Pere IV va quedar afectat i va ser enderrocat, deixant a la vista aquesta paret mitgera, un parament sense obertures, revestit per un mur d'obra de fàbrica de maó i un per planxes metàl·liques.

L'actuació de l'adequació de la mitgera ha consistit a eliminar els revestiments existents que donaven caràcter de provisionalitat, substituint-los per uns acabats propis de façana a carrer. També s'han regularitzat les geometries, suprimint elements adherits i deixant un parament pla. Amb aquesta remodelació s'han assolit tres objectius de millora del paisatge urbà:

 • Millora de les condicions d'aïllament tèrmic i acústic de l'edifici;
 • Conversió d'una mitgera cega en una nova façana amb noves obertures (balcons); i
 • Naturalizació de la nova façana.

Mitjançant la instal·lació d'una jardinera en cantonada, s'han plantat espècies vegetals enfiladisses, recuperant l'alineació amb la Rambla de Poblenou, i s'han construit nius per a aus protegides, especialment ballesters i falciots.

La nova mitgera ha estat promoguda per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida i finançada amb els ingressos obtinguts dels usos excepcionals del paisatge.

Font i més informació al web d'Ecologia urbana.

ACM_1ACM_1

El nou acord marc pel paper de l'ACM afavoreix la sostenibilitat

L'Associació Catalana de Municipis presenta preus més avantatjosos pel paper de fibra reciclada

La darrera licitació de l'acord marc per a l'adquisició de paper d'impressió de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) ofereix el paper reciclat més econòmic que el paper verge.

En la següent taula de preus del paper, en format DINA4 i DINA3, s'observa com els preus del paper reciclat són entre un 5,5 i un 17,5% més econòmics que el paper verge:

S'espera que aquests preus avantatjosos animin als ajuntaments, consells comarcals, diputacions i ens locals a comprar més paper reciclat de forma significativa. Amb l’anterior acord marc (maig 2015- maig 2018) els ens locals usuaris de l'acord marc de l'ACM van adquirir paper reciclat en un 38% i un 62% de paper verge.

Font i més informació al web de l'ACM.

GApGAp

La nostra economia mundial només té un 9% de circularitat!

Segon informe anual sobre la manca de circularitat

Durant la Reunió Anual del Fòrum Econòmic Mundial a Davos, Economia Circular (Circle Economy, en anglès) es va publicar el segon informe anual sobre la manca de circularitat, (Gap Circularity, en anglès). L'informe subratlla que el nostre model lineal ja no és adequat per al seu propòsit, perquè falla a la gent i al planeta.

Les estratègies d'economia circular tenen el potencial de ser fonamentals en l'impuls per mitigar els impactes climàtics associats, ja que el canvi climàtic i l'ús de material són conceptes estretament relacionats. Circle Economy calcula que el 62% de les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle (excloses les de l'ús del sòl i la silvicultura) s'alliberen durant l'extracció, transformació i fabricació de mercaderies per atendre les necessitats de la societat; només el 38% s'emet en el lliurament i l'ús de productes i serveis.

Tanmateix, la majoria dels governs a penes consideren mesures d'economia circular en polítiques destinades a assolir l'objectiu de la ONU de limitar l'escalfament global a 1,5ºC, afirma l'informe. Harald Friedl, director general de Circle Economy, explica que "les estratègies de canvi climàtic dels governs s'han centrat en les energies renovables, en l'eficiència energètica i en l'evasió de la desforestació, però han passat per alt el gran potencial de l'economia circular. S'han de tornar a reconfigurar les cadenes de subministrament fins als pous, els camps, les mines i les pedreres on els nostres recursos s'originen per consumir menys matèries primeres. Això no només reduirà les emissions, sinó que també augmentarà el creixement fent que les economies siguin més eficients".

Les estratègies identificades per l'informe per superar la manca de circularitat són les següents:

 • Parar les extraccions de recursos
 • Deixar de malbaratar recursos
 • Optimitzar els recursos disponibles
 • Fer-ho tot més circular i ambientalment millor

Les autoritats públiques poden fer el canvi utilitzant eines de compra circular, afegint elements de reutilització material, càlcul del cicle de vida i procés de licitació de dissenys regeneradors. El projecte Circular PP és pioner en aquest enfocament que treballa amb diversos municipis europeus. L'ICLEI i la Comissió de la UE han publicat recentment una guia útil sobre adquisicions circulars, que podeu consultar en aquest enllaç.

Podeu descarregar l'informe en el següent enllaç: Gap Circularity (en anglès).

Font: Sustainable Procurement Platform.

Recursos / Recomanem

IluminacioIluminacio

Nous criteris i guies per a la compra verda d'il·luminació viària

Requisits ambientals actualitzats per facilitar la seva inclusió en els plecs de contractació

La Comissió Europea ha publicat noves orientacions en forma de criteris GPP (Green Public Procurement) amb l'objectiu d'afavorir aspectes de l'economia circular i de reduir considerablement els costos i els impactes ambientals. Concretament, durant el 2018 ha publicat criteris per a tres grups de productes: il·luminació viària, productes i serveis de neteja i pintures i vernissos.

Durant el mes de desembre, ha publicat nous criteris per a la compra verda d'il·luminació viària i senyals de trànsit (de moment, només disponibles en anglès). En les instal·lacions d'il·luminació, la fase d'ús és la que té l'impacte dominant i, els principals requeriments establerts, són respecte al consum d'energia, la contaminació lumínica i la vida útil. L'adquisició de les senyals de trànsit, també inclosa en aquest grup de productes, aplica criteris centrats, principalment, en els costos del cicle de vida.

En aquest context i en el marc del projecte europeu PremiumLightPro s'ha publicat també una guia completa i actualitzada sobre com planificar i executar la tecnologia LED en els projectes d'il·luminació exterior, una guia sobre la tecnologia LED en els projectes d'il·luminació interior. En el web del projecte europeu també es troba una eina Excel desenvolupada per al càlcul de cicle de vida de la lluminària LED interior i exterior.

Durant el mes d'octubre, la CE va publicar també nous criteris per a la compra verda de productes i serveis de neteja (de moment, només disponible en anglès). Els principals requeriments establerts estan relacionats amb els següents aspectes:

 • aplicar mesures i pràctiques clau de gestió ambiental del proveïdor de serveis;
 • formació freqüent i adequada per al personal del servei proveïdor;
 • ús de productes de neteja amb baix impacte ambiental;
 • ús d'accessoris de neteja amb baix impacte ambiental;
 • ús d'equips de potència de neteja eficients energèticament; i
 • oferta de béns de consum amb un impacte ambiental reduït

Així mateix, durant el mes de gener va publicar nous criteris per a la compra verda de pintures, vernissos i senyalització viària (ja disponibles en espanyol). Els principals requeriments establerts estan relacionats amb els següents aspectes:

 • minimitzar l'impacte de la producció abordant ingredients específics i dosificació;
 • reduir les propietats perilloses de la formulació general;
 • promoure pintures i marques viàries duradores; i
 • incentivar la minimització del malbaratament del producte, inclosa la reutilització i el reciclatge.

Per a més informació consultar el Web GPP i el Web PremiumLightPro.

EMASEMAS

Nous documents de referència sectorial en el marc de l’EMAS

Per administració pública, fabricació d’automòbils i d’aparells elèctrics i electrònics

Un dels objectius del sistema voluntari de gestió ambiental EMAS és la millora contínua de les organitzacions. Amb la finalitat de poder assolir aquestes millores, la Comissió Europea ha aprovat durant el mes de desembre tres documents de referència sectorial sobre les millors pràctiques ambientals, els indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per a tres nou sectors de l'administració pública, la fabricació d'automòbils i la fabricació d'aparells elèctrics i electrònics:

Aquests documents actuen com a guies per a reforçar el comportament ambiental de determinats sectors i s'afegeixen als publicats anteriorment per al sector del turisme, l'alimentari i de begudes, l'agrícola i el del comerç al detall.

Font i més informació al web de la Generalitat i al web del Join Research Center (en anlgès).

ACR+ACR+

Informe sobre 10 sistemes de dipòsit, devolució i retorn a Europa

Experiències i enfocaments per impulsar la circularitat dels envasos

En ple context per afrontar una veritable economia circular a la Unió Europea, amb el Pla d'Acció d'Economia Circular de la UE i la legislació sobre residus recentment revisada, els experts i responsables polítics estan buscant solucions concretes a nivell nacional, regional i local per implementar en els propers anys.

Els sistemes d'incentius i dipòsits econòmics apareixen com a potencials instruments per assolir aquests objectius ambiciosos i lluitar contra la generació de residus. Aquests sistemes de reemborsament de devolucions es caracteritzen pel seu incentiu econòmic ja que el consumidor paga una quantitat de diners addicional visible, un "dipòsit", a més del preu del producte, que pot reclamar després si porta el producte (o el seu envàs buit) fins a un punt de recollida aprovat.

L'Associació de Ciutats i Regions per a la gestió sostenible dels recursos (ACR+) ha explorat les experiències i els enfocaments existents a 10 països d'Europa (Croàcia, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Alemanya, Islàndia, Lituània, Països Baixos, Noruega i Suècia) entorn als sistemes de reemborsament de dipòsits de les begudes amb envasos d'un sol ús en un informe recentment publicat, amb l'objectiu de donar suport als responsables polítics en la presa de decisions i impulsar la circularitat dels envasos.

Podeu descarregar l'informe complet en anglès "Els sistemes de reemborsament de dipòsits per a envasos per a begudes d'un sol ús Europa", o els casos d'estudi de forma individual (Croàcia, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Alemanya, Islàndia, Lituània, Països Baixos, Noruega i Suècia).

Font i més informació al web de ACR+.

Infografia_CCInfografia_CC

Nous recursos sobre el canvi climàtic a les regions europees

Infografia dels principals impactes i informe sobre els riscos

L'Agència Europea de Medi Ambient ha elaborat, a finals del 2018, una infografia d'acord amb l'estudi "Canvi Climàtic, impactes i vulnerabilitat d'Europa" amb una breu descripció dels principals impactes que es preveuen classificats en 7 regions europees.

El canvi climàtic afectarà a la disponibilitat d'aigua a Europa, exercint una pressió addicional sobre les regions del sud, que per sí ja pateixen un estrés hídric. S'espera que altres parts d'Europa s'enfrontin a inundacions més freqüents, mentres que les zones baixes corren el risc de marejades ciclòniques i augment del nivell del mar.

Així mateix, la Unió per la Mediterrània (UpM), organització intergovernamental constituïda per 43 països d'Europa i de la conca mediterrània, ha presentat a la COP24 de Katowice un informe preliminar sobre els riscos del canvi climàtic per a la regió mediterrània: escassetat d'aigua, desertificació, massificació a les zones costaneres i efectes en l'agricultura.

La regió mediterrània serà una de les més vulnerables als impactes del canvi climàtic. Els principals resultats de l'estudi revelen que l'increment de temperatura a la regió mediterrània serà de 2.2ºC al 2040 i s'espera un increment de més de 3.8ºC a l'any 2100.

Podeu descarregar els nous recursos en els següents enllaços: infografia i informe (en anglès).

Agenda

UrbanWINSUrbanWINS

Webinar sobre com les ciutats poden fer front als residus alimentaris

12/03/2019

Projectes de Cremona, Sabadell i Leiria en el marc d'UrbanWINS

Segons la Comissió Europea, es generen anualment uns 88 milions de tones de residus d'aliments amb uns costos associats estimats en 143 milions d'euros. Segons la FAO, fins a un terç de tots els aliments es fa malbé o es malbarata abans de consumir-los, o es perd tot el menjar a la cadena de subministrament.

Algunes de les ciutats del projecte europeu UrbanWINS han decidit respondre a aquest problema i afrontar els residus d'aliments com a part de les seves accions pilot.

L'ICLEI i les ciutats d'UrbanWINS han organitzat aquest seminari per presentar algunes de les iniciatives que s'estan duent a terme per minimitzar els residus d'aliments. El programa és el següent:

11.00. Benvinguda i introducció

Meritxell Díaz, Àrea de Comunicació del Secretariat Eureopeu d'ICLEI

11.05. Per què volem lluitar contra el malbaratament alimentari

Hanne Heymans, Coordinador de projectes de FoodWIN 

11.25. Cremona i la lluita contra els residus alimentaris: millora de la recuperació i donació d'excedents alimentaris i promoció de compres informades

Martina Macconi, Directora del projecte UrbanWINS de l'Ajuntament de Cremona

Francesca Federici, sòcia fundadora d'EStà i experta en política alimentària

11.45. Sabadell i el seu programa de prevenció de residus d'aliments

Anna Puiggros, Cap de projectes del Departament d'Innovació de l'Ajuntament de Sabadell

12.05. Leiria i la seva guia per a la reducció de residus alimentaris

Margarida Morais, Tècnica superior de Medi ambient al municipi de Leiria

12.20. Debat i conclusions

Us podeu registrar en el següent enllaç.

ConsumConsum

Setmana del Consum Responsable i Segur

09/03/2019

Més de 70 activitats organitzades per a un consum més sostenible

La realització de la Setmana del Consum Responsable i Segur, amb de més de 70 activitats organitzades per diverses entitats -de ciutat i de barri, ecologistes i comunitàries, d’economia social i solidària- servirà per reivindicar els drets de la ciutadania com a consumidora.

Amb elles, es visibilitzarà que consumir responsablement és fàcil, que existeixen múltiples opcions i que els nous paradigmes de consum han de prioritzar el bé comú. Amb les activitats, es faran visibles projectes empresarials i comunitaris referents a consum responsable i es reafirmarà com el dret de les persones consumidores i el consum responsable poden anar de la mà.

El 14 de març, a l’Espai Consum Responsable es compartiran dues guies que pretenen facilitar i aclarir l’ús de les plataformes digitals que ens permeten practicar l’economia col·laborativa, fent èmfasis en el bon ús d’aquestes per evitar impactes socials i ambientals que ja s’estan evidenciant. El debat es centrarà especialment en la mobilitat compartida.

La setmana acabarà amb dues propostes a peu de carrer: el dissabte 16 amb la Festa del Consum Responsable, un acte central per la ciutadania, amb un matí de caràcter festiu amb jocs, tallers, música i tastets, al Mercat de Pagès del Parc de les Tres Xemeneies; i el diumenge 17 amb una edició especial de consum responsable del Flea Market Barcelona al barri de Sant Antoni.

D'entre totes les xerrades, tallers, debats, concerts i altres activitats informatives i lúdico-festives, destaquem:

 • 9 de març: 11-13h. Taller de compostatge comunitari. Lluïsos de Gràcia. Pl. del Nord, 7.S’explicarà com reciclar restes orgàniques i com participar en el compostatge comunitari. Organitza: Aula Ambiental Bosc Turull
 • 12 de març: 18:30-19:30h. Taller ‘Coneixes l’aigua que beus?’. C. Alí Bei, 94. Es parlarà de l’aigua potable de Barcelona des del punt de vista de la salut i ambiental. Organitza: Aula Ambiental de la Sagrada Família
 • 13 de març: 18:30-20h. Taller ‘Treu-ne l’aigua clara’. La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Què és l’aigua virtual? i la petjada hídrica? Taller sobre consum, ús i distribució de l’aigua. Organitza: La Fàbrica del Sol
 • 14 de març: 17-19h. Xerrada ‘Afrontant els nous reptes del consum col·laboratiu’. Espai Consum Responsable. Rda. Sant Pau, 43-45, baixos. Descoberta de dues guies que faciliten un consum col·laboratiu i segur, i debat sobre mobilitat. Organitza: Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de Barcelona Activa, Grup de recerca en dret privat, consum i noves tecnologies (UB-URV), UGT, Grup de recerca Dimmons (UOC)
 • 15 de març: 18-20h. Taller ‘Repara el teu moble’. Reparat Millor Que Nou. C. Sepúlveda, 45-47. Detecta els principals problemes a l’hora de restaurar un moble i utilitza productes adequats. Organitza: Millor que nou!
 • 16 de març: 12-14h. Taller “Reciclatge creatiu: reutilitza les teves samarretes velles!” Av. Vallcarca, 100. Reutilitzarem samarretes per teixir polseres i clauers amb la tècnica kumihimo, trenat senzill. Organitza: aula@boscturull.cat
 • 17 de març:13-15h. Taller “Pilla la bici! I vine a reparar-la amb nosaltres”. La Raposa. Tapioles, 47. Entre totes la repararem! Organitza: La Raposa

Font i més informació al web de La Fàbrica del Sol.