Destacat a l'Ajuntament

OBS_A+SOBS_A+S

Nous informes de l'Observatori Ajuntament + Sostenible 2018

Seguiment de l'ambientalització de la contractació i de l'ambientalització interna

Ja estan disponibles els dos nous informes 2018 de l'Observatori del Programa Ajuntament + Sostenible, publicats per fer un seguiment i valoració dels objectius estratègics del programa.

Per una banda, l'Informe de seguiment de les Instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris ambientals en contractes recull els indicadors de seguiment dels diferents grups de productes i serveis, els principals plecs ambientalitzats cada any, així com els principals reptes i objectius de futur. Els millors resultats en l’ambientalització de la contractació s’obtenen en aquells grups de productes i serveis més centralitzats, com són l’electricitat, el paper o la neteja i recollida de residus en edificis municipals. En el cas dels vehicles, la fusta o el vestuari també hi ha un alt grau d’implementació de les instruccions gràcies a les experiències positives d'organismes i dependències municipals com és el cas de Barcelona de Serveis Municipals, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i la Guàrdia Urbana de Barcelona amb la producció de 6.000 uniformes per a treballadors i treballadores municipals on s’ha limitat la presència de substàncies químiques i s’han respectat els drets laborals. Pel que fa als projectes d’obres, serveis d’alimentació, els elements de comunicació o els esdeveniments, s’han obtingut bons resultats com l’ús de més d’un milió de gots reutilitzables en diferents actes. El darrer apartat de conclusions de l'informe identifica que l’aplicació transversal de les Instruccions tècniques de sostenibilitat en el conjunt de l’organització municipal és el principal repte pendent a afrontar pels pròxims anys. El següent gràfic circular permet comparar els resultats obtinguts de forma quantitativa entre les diferents instruccions i alhora amb els resultats de l'any anterior:

Per l'altra banda, l'Informe de seguiment de l'ambientalització interna recull com s'han impulsat els compromisos prioritaris de l'Ajuntament adoptats durant la JornadA+S per avançar envers la sostenibilitat interna en els àmbits de la comunicació i formació, l'estalvi de paper, l'estalvi d'aigua, l'estalvi d'energia, la prevenció de residus i el foment de l'economia circular, la mobilitat sostenible i el foment del verd urbà i la biodiversitat. Durant el 2018, destacar l'obtenció del premi Procura+ pel desplegament del Decret de Contractació Sostenible, un gran reconeixement als més de 20 anys treballant en l'ambientalització de l'administració de forma progressiva; la primera Marató d’Estalvi Energètic; i la certificació de 6 edificis municipals més amb el distintiu “Edifici Amic de la Bici” per promoure la mobilitat sostenible i saludable a la feina. El document també identifica bones pràctiques d’ambientalització interna que han dut a terme gerències i organismes municipals de forma descentralitzada com la Gerència d’Ecologia Urbana, el Districte de Nou Barris, l’Institut Barcelona Esports, BCASA, B:SM, el Consorci de Biblioteques, la Gerència de Recursos i l’Institut de Cultura de Barcelona. El darrer apartat de l'informe identifica que la reducció del consum energètic i d’aigua en els edificis i equipaments municipals, el foment de l’ús del paper reciclat, la prevenció de residus i el foment de l’economia circular són els principals reptes pendents pels pròxims anys. El següent gràfic circular permet comparar els resultats obtinguts de forma quantitativa entre els diferents àmbits de treball i amb els resultats obtinguts de l'any anterior:

Font_GEUFont_GEU

La gerència d'Ecologia Urbana se suma al repte de #beuresenseplastic

Estalvi de 220 garrafes de plàstic de 20 litres al mes a l'edifici de Diagonal

En compliment de la Instrucció en relació a l'agua envasada i l'ús de gots de plàstic - i altres elements de plàstic- d'un sol ús en les dependències i serveis municipals i en el marc de la declaració d'emergència climàtica que han signat l'Ajuntament i d'altres entitats de la ciutat, i amb l'aposta per retirar el màxim d'envasos de plàstic, que a part de contaminar també afecten la nostra salut, tots els edificis de l'àrea d'Ecologia Urbana ja tenen fonts d'aigua connectada a la xarxa. Els dispensadors d'aigua de xarxa amb filtre proveeixen d'una aigua que compleix tots els estàndards de salut.

El repte #beuresenseplàstic consisteix en què cada organització de la xarxa Barcelona+Sostenible faci alguna acció per eliminar el plàstic d'un sol ús a les begudes a través d'alguna acció concreta i així, minimitzar l'impacte que té el plàstic en el medi ambient.

Rezero, la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, ha publicat un estudi que revela la presència de plàstic a l'orina, concretament substàncies presents en els envasos d'aliments que passen al nostre cos. Segons aquesta organització, aquestes substàncies poden provocar alteracions en el sistema endocrí i immunològic i també poden afavorir alguns tipus de càncer. Per tant, un motiu més per intentar eliminar els plàstics d'un sol ús en la nostra vida diària.

Font i més informació al Butlletí de notícies d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Més notícies

BSMBSM

B:SM publica la Memòria de Sostenibilitat 2018

Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Ja està disponible la Memòria de Sostenibilitat 2018 de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), on es recullen totes les accions per la sostenibilitat que s’han realitzat per part de l’organització durant l’any 2018. La publicació de la memòria és un compromís anual adquirit per B:SM, dintre de l’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa, que té la finalitat de mesurar l’acompliment dels objectius de la companyia en els àmbits econòmic, social i ambiental i el repte de mantenir l’equilibri ecològic global amb la responsabilitat i el compromís de minimitzar l’impacte ambiental de les nostres activitats per contribuir a la sostenibilitat local.

Aquest any 2018, BSM ha renovat el seu compromís amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides, fent d'aquest pacte i dels seus principis una part de l’estratègia, la cultura i les accions quotidianes de la nostra companyia. Al mateix temps, en aquesta memòria s'hi troben referenciats els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en les accions i les mesures dutes a terme i que contribueixen a aconseguir les metes de la nova agenda de desenvolupament sostenible.

Concretament, B:SM ha col·laborat en la sostenibilitat ambiental de Barcelona minimitzant l’impacte ambiental a través del model d'eficiència energètica de les estacions d'autobusos, amb l'elecrificació de vehicles, amb la reutilització interna dels materials (enriquiment animal i biotroncs), amb la jardineria de baix impacte ambiental, amb l'optimització de l'energia de les instal·lacions i amb la divulgació i el treball en xarxa com a membre de la xarxa Barcelona + Sostenible.

Font i més informació al web de B:SM.

VaixellaVaixella

Torna el servei de préstec gratuït d’una vaixella reutilitzable

Sol·licita-la per a un consum responsable!

L’Ajuntament de Barcelona torna a posar a disposició de tots els públics un servei de préstec gratuït d’una vaixella reutilitzable per als actes, festes o celebracions populars. La vaixella reutilitzable és per a un màxim de 600 comensals i inclou diferents tipus de plats, tasses, coberts, safates, etcètera, que podeu demanar segons les vostres necessitats.

Amb la vaixella reutilitzable evitareu comprar una vaixella d’un sol ús i llençar cada vegada que organitzeu una festa. Estalviareu diners i, a més, contribuireu a l’estalvi de materials per a la fabricació de la vaixella d’un sol ús i de gestió un cop es converteixi en residu. Modificar la percepció dels ciutadans en favor de la prevenció i la reutilització és possible si es fan servir estratègies de comunicació basades tant en els valors socials i ambientals que li són inherents, com en els atractius econòmics i comercials més clàssics. Per fer-ho, us podeu adreçar a una de les dues entitats encarregades de la gestió del servei:

 • Femarec, que està situada al Districte de Sant Andreu o
 • Alcil (associació de les Corts per a la inserció laboral), situada al districte de les Corts.

Aquestes entitats d’inserció social s’ocupen de preparar i rebre les comandes de cada entitat i del servei professional de neteja.

Més informació al web d'Ecologia Urbana.

Bici_catBici_cat

Coneix l'Estratègia catalana de la bicicleta 2025

Impulsar l'ús de la bicicleta i unir forces en pro d’una Catalunya pedalable i pedalada

El Govern de la Generalitat de Catalunya acaba d'aprova Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 (ECB2025) amb els objectius d'establir eines de planificació i desenvolupament, promoció i formació per a impulsar l'ús de la bicicleta com a mode de transport actiu i sostenible, tant per motius de mobilitat quotidiana com pel lleure, l'esport i el turisme, i d'unir forces en pro d’una Catalunya pedalable i pedalada, des d'un governança participativa sorgida de la col·laboració de diferents administracions i experts i entitats del sector de la bicicleta, la mobilitat, el turisme, la salut, etc. De fet, la promoció de la bicicleta està alineada amb gran part dels objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les ciutats i comunitats: combatre el canvi climàtic, generar salut i benestar a la població i el desenvolupament de serveis de transport i turisme sostenibles, entre d’altres.

L’Estratègia agrupa les accions en tres pilars principals. Un primer que té l’objectiu de promocionar la mobilitat en bicicleta en la nostra mobilitat quotidiana, tant en els entorns urbans com en els metropolitans, amb la seva positiva complementarietat amb el transport públic per a distàncies més grans. Un segon pilar, que està basat en les polítiques de promoció econòmica del territori mitjançant el cicloturisme, l’esport i el lleure en bicicleta; la riquesa i diversitat del nostre territori són ideals per ser conegudes i viscudes en bicicleta. Finalment, el tercer pilar està enfocat a objectius i accions transversals de governança, formació i finançament. Cada pilar es concreta amb objectius estratègics com duplicar la quota modal de la bicicleta per arribar a un 8% dels desplaçaments urbans, desenvolupar 1.500 km de rutes cicloturístiques de llarg recorregut, assolir una alta representativitat territorial d'entitats adherides a l'Estratègia, incrementar la inversió en polítiques de la bicicleta o incrementar el nombre d'alumnes formats en l'ús de la bicicleta.

La Mesa de la Bicicleta serà l’òrgan principal de seguiment de les accions proposades de l'ECB 2025 mitjançant l'Acord GOV/160/2019 de 5 de novembre. Cada administració pública de Catalunya que vulgui adherir-se a aquesta Estratègia haurà de comunicar-ho a la Secretaria de la Mesa de la Bicicleta, ajudant a aquesta transformació necessària de la mobilitat amb polítiques en favor de la bicicleta.

Font i més informació al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

ParisParis

Paris construeix l’hort urbà més gran del món

Produirà 1.000 quilos de fruites i verdures al dia en temporada alta

L'hort urbà més gran del món ocuparà el terrat d'un dels pavellons del parc d'exposicions de Paris Expo Porta de Versalles. Es tracta d'una extensió de terreny equivalent a dos camps de futbol, 14.000 metres quadrats on s'hi cultivaran fins a trenta classes diferents d'aliments (tomàquets, albergínies, pebrots, bledes, enciams, espinacs i maduixes, però també flors comestibles). El projecte formarà part de la metamorfosi que està construint Viparis, l'empresa que ha assumit aquest repte i que està portant a terme l'immens parc d'exposicions situat al districte 15 de la capital, al sud-oest de París.

Està previst que hi treballin una vintena d'horticultors que proveiran els restaurants del parc, així com els habitants de la zona i dels municipis veïns, a través de menjadors col·lectius i hotels, i es preveu que produeixi 1.000 quilos de fruites i verdures al dia en temporada alta a partir de la primavera vinent. La tècnica de cultiu és la aeropònica, en la qual les arrels es mantenen exposades a l'aire i es reguen amb una solució nutritiva. Tot i que no es faran servir conservants químics ni pesticides, els productes no tindran el distintiu ecològic perquè a França s'exigeix que les plantes es conreïn al sòl.

La capital francesa compta ja amb altres projectes d'agricultura urbana tot i que de mides molt més petites. És el cas de La Recyclerie, situada en una antiga estació de trens al nord de la ciutat, amb gairebé 1000 m2. O bé La Caverne, on es cultiven productes ecològics a petita escala en un pàrquing subterrani en desús, alhora que es promou la inserció laboral al barri obrer on estan situats, també al nord de la ciutat, prioritzant els llocs de treball per als veïns.

Més informació al comunicat de premsa (en francès) de Viparis.

Recursos / Recomanem

Join_CenterJoin_Center

El Programa A+S entre les "Millors pràctiques de gestió ambiental de l'administració pública"

Referent d'ambientalització interna de la CE

La Comissió Europea acaba de publicar l'informe "Best environmental management practice -BEMPs- for the public administration sector”, un recull de bones pràctiques polítiques, reguladores i de planificació desenvolupades per administracions públiques municipals d'arreu d'Europa que identifiquen com la prestació dels serveis públics pot fer-se minimitzant de forma directa o indirecta el seu impacte sobre el medi ambient.

L'Ajuntament de Barcelona i, concretament el Programa Ajuntament + Sostenible, és una de les bones pràctiques seleccionades pels àmbits de la millora en l'eficiència energètica, l'impuls de les energies renovables, la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la contractació sostenible i responsable, la mobilitat sostenible, el foment de la biodiversitat urbana, la gestió eficient dels recursos hídrics, la recollida i gestió de residus en edificis municipals, la gestió del paper i els consumibles d'oficina, els esdeveniments sostenibles i la formació ambiental interna. Concretament, l'informe de la CE destaca les campanyes de sensibilització i formació ambiental impulsades des del Programa A+S, la seva pàgina web i l'enviament periòdic del seu Butlletí A+S, com a eines clau per fomentar un ús eficient dels recursos públics i inspirar amb el propi exemple a totes les persones treballadores.

La publicació comença amb un recull de les "BEMPs" d'oficines sostenibles, concretament relacionades amb la millora de l'eficiència energètica, monitorització dels consums per detectar oportunitats de millora, estratègies de reducció del consum d'aigua en edificis públics, reducció del consum de paper i altres consumibles, estratègies de reducció de l'ús de vehicles privats per anar a la feina, plans per reduir l'impacte ambiental de les cantines i en l'organització d'esdeveniments. Seguidament apareixen "BEMPs" relacionades amb el canvi climàtic, amb iniciatives de mobilitat sostenible, de contenció de l'expansió urbanística protegint els espais naturals limítrofs de les ciutats, d'implementació de plans d'acció per a la protecció de la biodiversitat i inversions en la regeneració de zones verdes i espais urbans abandonats, de reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, de gestió de residus, de reducció del consum i de reutilització de l'aigua, d'introducció de criteris ambientals en els contractes de subministrament de béns i serveis al sector públic tenint en compte els impactes ambientals en tot el seu cicle de vida i de programes de sensibilització ambiental.

Destacar que en l'apartat de conclusions de l'informe s'identifiquen unes taules amb indicadors de rendiment ambiental rellevants i referents a nivell d’excel·lència com a mesures del que és possible aconseguir establint prioritats d’actuació per a una millora ambiental contínua. Dos exemples serien tenir un consum total d’aigua en els edificis d’oficines inferior a 6,4 m3 per persona treballadora i any o tenir un consum de paper d’oficina inferior a 15 fulls A4 per persona treballadora a jornada completa.

Font i més informació descarregant la publicació en el següent enllaç.

Fem_pinyaFem_pinya

Nova guia "Fem Pinya contra el canvi climàtic"

Pràctica i interactiva de bones pràctiques en equipaments culturals

L’equip de projecte Fem Pinya contra el canvi climàtic ha llançat una guia interactiva i de bones pràctiques i un programa de capacitació per a persones que treballen en equipaments culturals de municipis de l’Àrea Metropolitana (programadors/res, talleristes i usuaris/es finals dels centres cívics) amb l'objectiu de proposar maneres i eines per facilitar aquesta transició a través dels agents culturals de la ciutat.

La guia "Des dels equipaments culturals fem pinya contra el canvi climàtic” explica els principals fets que han provocat el canvi climàtic i els efectes que se n’han derivat i proposa idees, recursos i propostes pràctiques, de manera entenedora perquè, en funció de les activitats que desenvolupis en un equipament cultural (ja siguis persona programadora, tallerista, usuària o entitat) puguis tenir un rol actiu per revertir la situació actual davant el canvi climàtic. Es mostren experiències d’equipaments existents a Barcelona per tal de crear xarxa i fer una revisió de les propostes educatives i culturals existents amb l’objectiu d’integrar-hi la variable climàtica. La iniciativa sorgeix en el marc del procés participatiu organitzat per l’Ajuntament de Barcelona amb els signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat l’estiu del 2016, i s’emmarca en el Compromís Barcelona pel Clima. Actualment s’està realitzant la prova pilot del programa de capacitació a 10 centres cívics.

Podeu baixar-vos la guia en el següent enllaç.

GPP EUGPP EU

Nous criteris de compra verda per a alimentació, serveis de restauració i màquines expenedores

Criteris recomanats per la UE

La Comissió Europea acaba de publicar nous criteris voluntaris de compra verda (Green Public Procurement) de la Unió Europea per a alimentació, serveis de restauració i màquines expenedores. El grup inclou la contractació directa d’aliments per part de les administracions públiques i la contractació de serveis de restauració mitjançant instal·lacions internes o subcontractació total o parcial a través d’empreses de restauració. Els nous criteris són aplicables a diversos serveis: serveis de càtering, empresa de restauració contractada, cuina convencional, unitat de producció centralitzada, preparat a punt, servei de muntatge, màquines expendedores i de begudes calentes i distribuïdors d’aigua.

A tall d'exemple, per a les màquines de vending es recomana que els articles i les begudes subministrades siguin productes ecològics segons l'actual normativa europea de producció i etiquetatge de productes ecològics i la identificació de proveïdors. Així mateix, l'adjudicatari de les màquines exepenedores de begudes fredes i calentes ha de dispensar-les no envasades prèviament que permetin l’ús de gots reutilitzables (per exemple, gots de porcellana, tasses de vidre) en lloc de gots d’un sol ús, quan aquest criteri sigui aplicable per motius d'higiene alimentària, seguretat del consumidor i salut pública. En cas contrari, les tasses d’un sol ús hauran de ser reciclables o fabricades amb plàstic reciclable o amb material compostable.

L’ús d’aquests criteris pot reduir considerablement els impactes ambientals d’aquestes compres. Alguns dels objectius clau que persegueixen aquest nou conjunt de criteris són els següents:

 • Augmentar la quota de mercat dels productes ecològics;
 • Evitar el consum de peix i productes marins procedents d’existències esgotades;
 • Promoure una major oferta en menús vegetals;
 • Evitar el malbaratament d’aliments i millorar la gestió global dels residus;
 • Evitar l’ús d’elements d’un sol ús;
 • Reduir el consum d’energia en les cuines i en les màquines expenedores o de vending;
 • Reduir el consum d’aigua en les cuines.

Els nous criteris estan disponibles al web GPP, en anglès, mentre s'espera que estiguin disponibles aviat en les altres llengües oficials de la UE.

GPP EUGPP EU

Nous criteris de compra verda pel manteniment de l’espai públic

Com reduir els impactes ambientals de les compres

La Comissió Europea acaba de publicar nous criteris voluntaris de compra verda (Green Public Procurement) de la Unió Europea pel manteniment de l’espai públic amb l'objectiu de reduir considerablement els seus impactes ambientals. El grup de productes d'aquesta categoria del GPP inclou els espais públics de carrers, carreteres, avingudes i bulevards; carrils bici; zones per a vianants, incloses voreres, calçades a nivell, escales, places...; jardins i parcs artificials; i fonts, llacs i estanys. Els nous criteris estan classificats en 5 categories: compra de productes de neteja exterior i serveis de neteja, compra de productes i serveis de jardineria, compra de productes i serveis de maquinària, compra de vehicles i flota de serveis i criteris comuns per a categories de serveis.

A tall d'exemple per als contractes dels serveis de jardineria es recomana que el contractista especifiqui quines seran les pràctiques de reg segons l’ús de fonts d’aigua recuperades localment (com la combinació d’aigües de pluja, d'aigües subterrànies i aigües grises filtrades) quan sigui tècnicament possible, que minimitzi l’ús d’aigua potable; que apliqui el mulching per evitar l'evaporació a les zones especificades pel contractant; que utilitzi sistemes de reg automàtics segons l’oferta del contractant, ajustant el volum d’aigua per satisfer les necessitats de les plantes; que lliuri aigua directament a la zona d’arrel, quan sigui possible; i que eviti regar la superfície de les parts més calentes durant el dia quan l’evaporació és més gran, sobretot a l’estiu.

Resumint, els principals requeriments tècnics establerts fan referència als següents aspectes:

 • La formulació dels productes de neteja i l'ús de matèries primeres, la fabricació i la fi del cicle de vida dels productes de neteja i dels estris de neteja d’un sol ús;
 • La compra de plantes ornamentals autòctones;
 • Els constituents orgànics dels substrats de cultiu i de les cobertes vegetals i les limitacions estrictes de metalls pesants en les esmenes o condicionadors del sòl;
 • L'estalvi d'aigua en sistemes de reg i les pràctiques de reg, així com les pràctiques de jardineria per millorar la biodiversitat;
 • L’ús de vehicles i de maquinàries amb baixes emissions.

Els nous criteris estan disponibles al web GPP, en anglès, mentre s'espera que estiguin disponibles aviat en les altres llengües oficials de la UE.

Agenda

Hola HoopHola Hoop

Hula Hoop - L'experiència en Disseny Circular

29/11/2019

Generar coneixement en estratègies de recuperació i regeneració de recursos

Torna el ‘HULA HOOP - L’Experiència en Disseny Circular’, un espai de trobada obert a estudiants, professionals i públic en general per generar, transferir i compartir coneixement entorn a estratègies de recuperació i regeneració de recursos organitat pel BCD Barcelona Centre de Disseny, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Enguany la iniciativa, formarà part de la programació del Re-/Barcelona Sustainable Fashion Global Event, primera trobada global de moda sostenible i ètica del Sud d'Europa, organitzat per Moda Sostenible Barcelona i Seed & Click, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i del Disseny Hub Barcelona. Tal com passa amb el joc del 'hula hoop', on es busca mantenir-lo en moviment circular, la jornada pretén inspirar noves iniciatives per al disseny de productes i sistemes basats en una economia circular, on ja no existeixi el concepte del residu i s’integrin criteris de circularitat en la producció de béns i serveis, així com en els nostres hàbits de consum, requerint voluntat, perseverança i tornar-ho a intentar quan l'anella cau al terra.

En l’ILLA HULA HOOP, espai propi de la iniciativa, es promourà el coneixement i els valors per a un impacte social i ambiental positiu a través d’una sèrie d’activitats que tindran lloc en un espai destinat a l’economia circular i el disseny. Durant els dos dies de celebració l'espai acollirà diferents tallers que convidaran a la reflexió i a l’adquisició de coneixement relatiu a un model respectuós i beneficiós per a la societat i el medi ambient, així com activitats i dinàmiques interactives per viure una experiència HULA HOOP.

A mode d’introducció a la jornada, el 1r Workshop, El poder del ciutadà conscient: activisme quotidià a través de la moda,tractarà els reptes socioambientals, posant en valor la importància del nostre consum per al canvi. S’analitzarà el paper que juga la moda en aquest àmbit i s’acabarà amb una pràctica en la qual els assistents dissenyin la seva pròpia campanya activista per impulsar el Zero Waste.

El 2n Workshop, L’upcycling i les estratègies per repensar les nostres interaccions i arribar a solucions innovadores,intentaràdonar resposta a com podem minimitzar l'impacte revaluant les  interaccions dels processos productius i de disseny a través d'un exercici en què els assistents tindran la possibilitat de realitzar i compartir una proposta a partir d'un Tool Kit, que es lliurarà per cada grup format in situ pels mateixos participants.

En el 3r Workshop, El cicle de vida del hula hoop - Renova el teu hula hoop, aprendrem a considerar el cicle de vida d’un objecte com el hula hoop i es posaran en pràctica tècniques de recuperació per conservar el material i evitar la generació de residus.

Font, programa, inscripcions i més informació al web Barcelona Centre Disseny

ElectronicWatchElectronicWatch

Conferència Electronics Watch 2019

04/12/2019

Tot sobre la cadena de subministrament de la indústria electrònica

Ja està oberta la inscripció a la Conferència Anual d’Electronics Watch 2019, que enguany lloc a Barcelona. Aquesta és l'única trobada europea d'entitats líders en compra pública socialment responsable i organitzacions procedents de regions productores d'electrònica a escala global especialitzades en la monitorització de drets laborals.

El programa debatrà entorn l’emergència climàtica i els drets humans i el repte que suposa per a la contractació pública la responsabilitat social de les cadenes de subministrament de la indústria electrònica per millorar la vida de les persones treballadores i de les seves comunitats. Hi ha previst realitzar 3 tallers tècnics que tractaran sobre l'esclavitud moderna, sobre la seguretat i salut en la indústria electrònica i sobre la transparència de la seva cadena de subministrament.

La conferència l'organitza Electronics Watch en col·laboració amb la Ciutat de Barcelona i l’Associació de Municipis Catalans, amb el suport de Bread for All, Good Electronics, UNISON, La Universitat d’Edimburg i la Universitat de Kiel.
 
Podeu registrar-vos aquí i consultar el programa complet aquí.