Destacat a l'Ajuntament

Ajuntament de BarcelonaAjuntament de Barcelona

Aprovat el nou decret per garantir una contractació pública sostenible a Barcelona

Mesures socials, ambientals i d’innovació per potenciar els drets socials i laborals, la protecció de les petites i mitjanes empreses i l’economia cooperativa, social i solidària

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per decret una de les principals eines per incidir en la política econòmica de la ciutat: el Decret per una contractació pública responsable i sostenible que inclou mesures socials, ambientals i d'innovació. A partir d'ara, els plecs de clàusules inclouran requisits per reduir la importància de l’oferta econòmica en els concursos públics, per potenciar els drets socials i laborals, la protecció de les petites i mitjanes empreses i l’economia cooperativa, social i solidària. 

Es fixa que la contractació municipal s’ha de fer amb ple reconeixement dels drets laborals i socials de les persones que els porten a terme i per això incentiva la contractació laboral estable i indefinida, l’establiment de salaris dignes, valorant les empreses que incorporin millores en els salaris en relació al conveni laboral de referència, la subrogació obligada de la plantilla en cas de canvi de contractista i mesures a favor de la conciliació laboral i familiar. Així mateix es concreten la resta de mesures socials, de salut laboral, d’inclusió social, d’igualtat de gènere i de justícia social.

El decret també fixa que la contractació municipal ha de fer-se amb consciència per la defensa del medi ambient i la innovació. Per això estableix les instruccions tècniques per a l'aplicació dels criteris de sostenibilitat on es fixen mesures per reduir l'impacte de l'activitat municipal a través de l'eficiència en el consum de recursos, la contractació de serveis ecològics i la ecoinnovació i la gestió ambiental de les empreses contractades.

Podeu descarregar el decret clicant aquí. Font i més informació Servei de Premsa.

JornadA+SJornadA+S

Reserva't el dimarts 28 de novembre per la JornadA+S!

Serà una gran oportunitat per compartir i conèixer de primera mà les bones pràctiques ambientals implantades a l'Ajuntament, els recursos que tenim disponibles i també per identificar qui ens pot ajudar en aquest camí cap a la sostenibilitat. Comptarem amb la participació especial del meteoròleg Francesc Mauri i amb moltes altres sorpreses.

Ens plau convidar-te a la JornadA+S (Ajuntament + Sostenible) per visibilitzar les bones pràctiques i enfortir el treball en xarxa envers les iniciatives d'ambientalització interna i la contractació responsable que porta a terme l'Ajuntament des de fa més de 10 anys. Aquesta aposta estratègica ha culminat enguany amb el nou Decret d'Alcaldia de contractació pública sostenible.

La jornada es celebrarà al Centre Cívic la Sedeta, de les 9:30 a les 14:00 i el programa de la jornada comptarà, entre altres, amb els següents continguts:

- Presentació del nou marc de contractació sostenible,

- Ponència inspiradora del meteoròleg Francesc Mauri,

- Market place - dinàmica participativa per fomentar el coneixement i l'intercanvi d'experiències,

- Presentació d'iniciatives exemplars de l'Ajuntament i lliurament dels premis A+S.

 Per a més informació: ajuntamentsostenible@bcn.cat T: 932914030

 

ICUB_eqICUB_eq

Aprovada la nova instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en les exposicions

Criteris ambientals en la planificació, la gestió i el seguiment de les actuacions i dels equipaments de l'ICUB

La nova instrucció, basada en les instruccions tècniques elaborades per la Gerència d'Ecologia Urbana, respon a la Mesura de govern de contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d'alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 20 de novembre de 2013. En aquest marc, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha apostat per millorar la qualitat i l'eficiència dels seus equipaments i de les seves activitats, per disminuir l’impacte ambiental sobre l’entorn i oferir un lloc de treball i una experiència millors, tant a treballadors com a usuaris, mitjançant una gestió ambiental adequada.

La instrucció defineix les prioritats que cal tenir en compte a l’hora de contractar els diferents serveis associats a l’organització d’una exposició, estableix els principals aspectes de sostenibilitat i criteris ambientals que cal aplicar en els diferents tipus de contractes per als elements d’exposició identificats, i estableix una persona responsable pel seguiment de la seva aplicació. Concretament:

 • Inclou els aspectes de sostenibilitat en totes les fases de disseny, producció, muntatge, desmuntatge i transport de l'exposició;
 • Fomenta l’ús de les noves tecnologies d’estalvi i eficiència energètica en el disseny i la producció de l’exposició; i
 • Fomenta l'estalvi de materials i garanteix l’adquisició de productes i articles amb qualitats ambientals i socialment positives (matèries primeres reciclades, de producció o origen sostenibles o ecodissenyades, que tinguin en compte aspectes com l’eliminació de productes o substàncies tòxiques, la durabilitat o la facilitat per al reciclatge, entre d’altres).

 Exposicions

Aquests principis assenyalats són prioritaris respecte als aspectes que s'assenyalen a continuació:

 • Introduir i consolidar pràctiques de prevenció i bona gestió de residus, especialment en relació amb els embalatges, tant primaris com secundaris;
 • Promoure i consolidar, en la mesura que sigui possible, les bones pràctiques ambientals en l'execució del contracte, tant en la producció com en el transport i la distribució; i
 • Introduir i consolidar bones pràctiques ambientals durant l’execució d’altres serveis associats a l’exposició: elements de comunicació, neteja, servei d'àpats, o esdeveniments.

Aquesta instrucció s'aplica també a la contractació d’aquests elements de manera centralitzada, així com a comandes i contractes petits i a la contractació d'altres serveis que inclouen exposicions. Com totes les altres instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat, quan l'òrgan de contractació competent consideri no aplicable aquesta instrucció, ho haurà d'indicar i precisar en un informe justificatiu.

La condició comunicativa de les exposicions, tant per a la difusió i presentació de continguts i informació com per a la presentació d’objectes de condició variada, impliquen una àmplia gamma d’accions, d’encàrrecs a especialistes i de processos de treball que fan necessari tenir en compte els criteris ambientals que es tracten en aquesta instrucció (elements de fusta, d'il·luminació, altres materials, pintures, generació de residus, embalatge, transport especialitzat, serveis de neteja, etc.). Per a més detall sobre aquests criteris de sostenibilitat (i la llista de control per a la seva aplicació) podeu descarregar-vos la instrucció tècnica clicant aquí.

Can portabellaCan portabella

Incrementa la compra responsable de fusta de l'Ajuntament de Barcelona

El 89% de la fusta municipal adquirida durant el 2015 disposa de certificat de gestió forestal sostenible

Recentment s'ha publicat l'Informe sobre la compra responsable de fusta a l'Ajuntament de Barcelona (2015). El document és el resultat de la recopilació d'informació realitzada des del Programa Ajuntament + Sostenible sobre les compres de fusta i productes derivats portades a terme pels diferents departaments de l'Ajuntament durant l'any 2015.

D'acord amb les dades rebudes, durant l’any 2015 el conjunt de dependències municipals va adquirir un total de 335,91 m³ de fusta. Destaca l’alt percentatge de fusta adquirida amb certificació de gestió forestal sostenible segons els sistemes FSC i PEFC, que augmenta any rere any.IF_2

El 89,5% de la fusta municipal adquirida durant el 2015 disposa de certificat de gestió forestal sostenible, el que significa un increment d’un 11,5% respecte a l’any anterior. 

El consum de fusta tropical representa un 5% del consum total i s’utilitza quasi exclusivament per a mobiliari urbà i altres elements exteriors; el 87,1% de la fusta tropical adquirida disposa de certificat de gestió forestal sostenible FSC i un 12,9% no en disposa.

Amb l’entrada en vigor de la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta (2015) s’ha fet un pas endavant en assolir l'objectiu municipal d'adquirir el 100% de fusta d'origen forestal sostenible i millorar el sistema de seguiment i de verificació de la fusta adquirida, especialment pel que fa a la protecció del major risc que es pretén prevenir, que és el consum de fusta tropical sense certificació.

La nova política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible de l'Ajuntament (2015) defineix nous objectius municipals com són el foment de la fusta com a material de construcció, la diversificació d'espècies i l'ús de fusta local.

BIMSA, amb el 75% del total de la fusta adquirida, es confirma com a principal comprador de fusta municipal. Cal destacar de les seves 16 obres incloses en l’informe el Casal Can Portabella, la primera obra feta amb estructura de fusta (corresponent al 52% de la fusta comprada per BIMSA).

IF_1

Can Portabella és un primer exemple de com, amb la progressiva implementació de models més sostenibles de construcció, augmenta l’ús de la fusta per diferents subsistemes constructius, com a element estructural, per tancaments i per a acabats.

IF_3L'informe destaca també que de la fusta no certificada utilitzada en obres de BIMSA, un 10,6%, correspon a l'ús de fusta per a encofrats (reutilitzats) i fusta no massissa d'elements altament industrialitzats, com portes o mobiliari interior.

Cal destacar que els esforços de formació, coordinació i millora del sistema de seguiment de la compra de fusta, realitzats de forma conjunta entre els responsables del Programa A+S i els responsables de BIMSA, han fet que, durant el 2014 i 2015, hagi augmentat notablement tant la informació respecte a les diferents partides d'obres d'edificació, com el grau d'exigència i de qualitat de la documentació aportada pel que fa a l'origen sostenible de la fusta, mitjançant el lliurament de les factures o albarans on es detalla la quantitat de fusta adquirida i el seu origen sostenible, seguint l'exemple de Parcs i Jardins.

Per assolir els nous objectius municipals d'adquirir el 100% de fusta d'origen forestal sostenible, es reforçaran les línies d'informació i formació. També s'està treballant en l'establiment d'un sistema de seguiment continu i automàtic, en compliment de la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta (2015).

Per a conèixer els detalls de l'informe, podeu descarregar-lo mitjançant aquest enllaç.

Més Notícies

Banc_BBPPBanc_BBPP

Experiències ambientals exitoses de l'Ajuntament de Barcelona seleccionades pel Banc de Bones Pràctiques dels governs locals

Compra d'electricitat verda i Certificació "Bike-friendly Building": aportacions innovadores i de qualitat per servir referents

El Banc de Bones Pràctiques dels governs locals ha seleccionat dues experiències de Barcelona per formar part del Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Aquestes experiències representen una aportació innovadora i de qualitat i poden servir de referència per a d'altres ajuntaments o entitats locals.

Les iniciatives seleccionades han estat:

El BBP és un servei impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals i els ajuntaments de més de cinc mil habitants de Catalunya que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal.

Per a més informació Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya.

SPLC_awardsSPLC_awards

Coneix els premiats pel "Sustainable Purchasing Leadership Council"

Iniciatives exemplars en el foment de la compra sostenible en l'àmbit internacional

El Consell de Lideratge en Compra Sostenible (Sustainable Purchasing Leadershop Council, en anglès) ha reconegut a nou organitzacions pel seu paper exemplar en el foment de les compres sostenibles. Les iniciatives premiades engloben una àmplia gamma d'estratègies aplicades de contractació responsable i aporten informació sobre els seus beneficis ambientals, socials i/o econòmics. Els premiats han estat els següents:

 • Estat de Nova York, Green Procurement and Agency Sustainability Program (premi pel seu programa de compra global sostenible amb el qual han aconseguit reduir la generació de residus i eliminar l'ús d'aigua embotellada, entre altres);
 • Estat de CalifòrniaDepartment of General Services (premi per analitzar de forma exhaustiva la despesa amb un enfocament d'anàlisi del cicle de vida i estimar els seus impactes ambientals, socials i econòmics);
 • Shaw Industries Group, Inc. Center for Environmental Health (premi per al producte EcoWorx, terres modulars dissenyats per a aplicacions comercials amb la certificació Cradle to Cradle);
 • Apex Clean Energy (premi per proporcionar una planta de generació d'energia renovable híbrida que permetrà estalviar al Departament de Defensa uns 168$ milions de dòlars en 28);
 • Responsible Purchasing Network i Urban Sustainability Directors Network (premi pel Sustainable Procurement Playbook for Cities - Manual d'Adquisicions Sostenibles per a les Ciutats);
 • Pacific Gas and Electric Company (per a l'adquisició de cascos de seguretat fets amb una font renovable: la canya de sucre);
 • Universitat de Penssilvània Wash Cycle Laundry (per la seva col·laboració amb una PIME local i per reduir l'impacte ambiental dels serveis de bugaderia de la Universitat de Pennsilvània);
 • Shaw Industries Group, Inc (per crear un terra comercial amb materials recuperats, estalviant aigua i energia i amb la certificació Cradle to Cradle);
 • Sanjay Kumar (premi al lideratge individual per al seu treball envers la compra sostenible en la companyia nacional de ferrocarrils del govern de l'Índia, aconseguint reduir la petjada de carboni en 1,5 milions de tones equivalents de CO2 i estalviant més de 9$ milions per any).

Font i més informació: SPLC

Recursos | Recomanem

Guia_nova_fustaGuia_nova_fusta

Nova guia "Ús responsable dels productes fusters en elements urbans"

Requeriments tècnics i ambientals per adquirir fusta o productes fusters en elements urbans i constructius

L'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Català de la Fusta acaben de publicar aquesta guia d'acord amb la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible de l'Ajuntament (2015) i amb la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta (2015). El document recull i considera alhora els requeriments tècnics i els ambientals i dóna directrius clares sobre l'ús responsable d'aquest material per tal d'aprofitar-ne tot el potencial, evitar-ne l'ús incorrecte i no patir els problemes que això comporta.

L’organització del contingut de la publicació comença detallant les característiques de la fusta per tal de comprendre'n les prestacions i els requeriments d'aquesta matèria primera tal com l’ofereix la natura. A continuació s’exposa la legislació, les certificacions existents i els criteris per triar entre les nombroses espècies fusteres des d’un punt de vista ambiental. Els següents apartats parlen de la vida útil dels materials fusters i del seu comportament condicionat pel grau d’exposició a la intempèrie (raigs ultraviolats, pluja, neu, etc.) i als agents biòtics (fongs, insectes i xilòfags marins), especificant la durabilitat i la impregnabilitat de les espècies comercials i locals més habituals a Catalunya. També aporta criteris sobre els elements auxiliars més comuns emprats conjuntament amb la fusta, essencialment ferramentes i adhesius. Finalment, exposa una descripció bàsica de les famílies més importants de productes fusters (derivats) i recomana com definir els elements urbans més comuns (especificar les característiques que ha de complir el producte fuster abans d’especificar una determinada espècie o producte).

Els productes fusters són materials tecnològicament avançats amb múltiples propietats avantatjoses (molt resistents, bons absorbents acústics i bons aïllants tèrmics, regula la humitat de l'ambient, n'equilibra el camp bioelèctric, evita els problemes derivats de la sequedat i l'excés d'electricitat estàtica provocada pels materials sintètics, etc.). La gestió sostenible dels recursos forestals és una de les principals estratègies de protecció del medi ambient i els consumidors tenim un paper decisiu en aquest procés.

Podeu descarregar la guia en el següent enllaç.

B_energia_1B_energia_1

"Barcelona Energia" estrena nova web!

Coneix els serveis i les iniciatives d'aquest eix prioritari per a l’Ajuntament de Barcelona

Ja està disponible la nova web "Barcelona energia" que explica el nou model energètic que impulsa l'Ajuntament, un model més sostenible que no depengui del consum de combustibles d'origen fòssil, altament contaminants. En el renovat espai s'hi troben molts continguts i recursos per saber com estalviar i com generar energia, i hi ha aglutinada tota la informació disponible (recursos, eines online, ajudes, etc.) per construir, entre tots, una nova cultura energètica basada en les energies renovables. Concretament hi trobareu:

 • Iniciatives energètiques que desenvolupa l'Ajuntament de Barcelona: el Pla d'Energia i Canvi climàtic; la transició cap a la sobirania energètica; el Compromís de Barcelona pel Clima; i els Compromisos internacionals.
 • Informació i recursos per estalviar energia: la rehabilitació per estalviar; els Punts d'Assessorament Energètic; la mobilitat amb el vehicle elèctric; el Pla de Millora energètica pels edificis municipals; l'enllumenat i les xarxes de calor i fred; i l'Assessor Energètic Virtual.
 • Informació i recursos sobre com generar energia renovable: Mapa de Recursos Energètics renovables (solar tèrmica, solar fotovoltaica i minieòlica) a Barcelona; l'impuls a l'aprofitament de les cobertes, els terrats i l'espai públic de la ciutat i la generació a edificis i espais municipals.
 • Informació i recursos sobre com contractar energia: la comercialitzadora pública d’energia elèctrica de l'Ajuntament, Barcelona Energia (prevista pel setembre del 2018).
 • Activitats i formació per augmentar la cultura energètica de la ciutadania a través dels Punts d'Assessorament Energètic, dels tallers de proximitat o de La Fàbrica del Sol.
 • Eina de suport als professionals de les energies: el Gestor Integral de l'Ordenança Solar de Barcelona (GIOS) que simplifica les tramitacions per a l'obtenció de les corresponents llicències municipals pels projectes d'instal·lacions d'energia solar tèrmica i fotovoltaica.
 • Notícies d'actualitat sobre l'energia.
 • Informació i consultes i queixes i suggeriments sobre el funcionament de la ciutat o sobre els serveis municipals.
 • Tràmits i gestions: consulta els ajuts a la rehabilitació (oficina virtual).

B_energia_2   B_energia_3    B_energia_4 

Font i més informació: espai web Barcelona energia.

Agenda

BicicletadaBicicletada

Torna la Bicicletada i la Festa de la bicicleta

11/06/2017

Iniciativa cívica i popular per a una mobilitat més sostenible i saludable

Ja és aquí de nou la jornada cívica i participativa oberta a tota la ciutadania amb la bicicletada popular, amb un recorregut cèntric de 10 quilòmetres, i una festa amb activitats al passeig Lluís Companys, a l'Arc de Triomf.

Aquesta proposta és una iniciativa que promou l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual, amb l’objectiu d’aconseguir una mobilitat més sostenible i saludable que ajudi a millorar la qualitat ambiental i recuperi l’espai públic per a la ciutadania. Així mateix, un dels objectius principals d'aquesta celebració popular és informar sobre la normativa d'ús de la bicicleta a la ciutat, per tal d'afavorir una circulació segura que permeti la coexistència i convivència entre els diferents modes de desplaçament.

La bicicletada comptarà amb un servei de bicicletes adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. També hi haurà un photocall per tenir un record especial de la festa i un espai de guarda-bicis per deixar ben aparcada la bicicleta i recórrer la fira tranquil·lament. Al passeig Lluís Companys, a l'Arc de Triomf, tindrà lloc una fira d'entitats i associacions conjuntament a un programa d'activitats i tallers per a tots els públics.

Us convidem a donar a conèixer aquesta activitat per les xarxes socials amb el hashtag #BCNenbici. Font i més informació Ajuntament de Barcelona.

Concurs_CVConcurs_CV

Sessió informativa sobre el Concurs de Cobertes Verdes

07/06/2017

Iniciativa per impulsar 10 nous terrats verds

L'Ajuntament posa en marxa el concurs de cobertes verdes, una iniciativa per impulsar 10 nous terrats verds i difondre els seus beneficis, tant per a la ciutat com per als edificis a on se situïn. Les cobertes verdes són uns dels elements claus per aconseguir una ciutat més verda i sostenible.

S’atorgaran subvencions per a l’execució de 10 cobertes verdes a la ciutat, prioritàriament en edificis d’habitatge, però també altres edificis amb un fort impacte paisatgístic o que puguin generar una millora de caràcter col·lectiu i social.

Es farà una primera selecció de 50 propostes que comptaran amb una primera ajuda de 1.500€ per a l’elaboració dels treballs tècnics previs. D’aquests 50 projectes, s’escolliran 10 propostes finalistes, que rebran una subvenció de fins al 75% del cost que puguin tenir totes les actuacions i estudis tècnics necessaris (projecte, taxes, impostos...) fins a un límit de 100.000€ per cada coberta.

Aquest concurs sorgeix gràcies a la iniciativa del grup de treball “Cobertes Mosaic”,  format per organitzacions signants del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022 (membres de la xarxa Barcelona + Sostenible) que treballen per tirar endavant iniciatives  de manera col·laborativa per a fer de Barcelona una ciutat més habitable.

Durant la sessió es presentaran les bases del concurs i es podran resoldre dubtes de la convocatòria.

Font i més informació: Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.