Destacat a l'Ajuntament

F_V_A+SF_V_A+S

El Programa Ajuntament + Sostenible estrena vídeo!

El nou vídeo del Programa A+S fa un repàs als aspectes clau per a la transició interna cap a una Barcelona + Sostenible

Acabem l'any amb l'edició número 60 del butlletí informatiu del Programa Ajuntament + Sostenible. Per celebrar-ho estrenem aquest vídeo que explica com l'Ajuntament, i tots els seus treballadors i treballadores, són una peça clau per avançar envers una ciutat més sostenible tant per la seva capacitat d'impulsar polítiques i programes amb criteris socials i ambientals com pel seu paper exemplificador. Els àmbits de treball del Programa són: 

 • Contractació responsable: definició i implantació de les Instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en grups de productes i serveis (paper, vehicles, equips informàtics, productes de fusta, projectes d'edificació i d'espai públic, vestuari, serveis d'alimentació, vehicles, etc.)
 • Assessorament tècnic i acompanyament per donar resposta als dubtes i demandes que sorgeixen
 • Difusió de bones pràctiques i realització de campanyes per fomentar hàbits més sostenibles en el dia a dia (com anar en bicicleta a la feina, estalviar recursos o separar correctament els residus)
 • Formació dels professionals municipals
 • Grups de treball i treball en xarxa

Gràcies a tots per formar part del Programa A+S: sense la participació i corresponsabilització de tots això no seria possible!

BanderolaBanderola

Nova licitació d'elements publicitaris i de comunicació amb criteris ambientals

S'apliquen els criteris de sostenibilitat definits en la Instrucció tècnica d'elements de comunicació

El passat 17 de novembre es va publicar l'anunci de licitació per contractar els serveis de producció, instal.lació, seguiment i retirada d'elements publicitaris i d'altres elements de comunicació. La Direcció de Comunicació i el Programa Ajuntament + Sostenible han estat treballant conjuntament per incloure els principals aspectes ambientals de la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació.

Ja fa temps que l'Ajuntament està portant a terme proves pilot per comprovar la durabilitat i l'aspecte final de les banderoles de polipropilè emprades en diverses campanyes de comunicació (Carnestoltes, la Nova Xarxa de Busos, Tibidabo i TMB de Barcelona). La resistència d'aquestes banderoles va ser comprovada amb èxit, fins i tot en les ubicades en llocs climàticament conflictius. Alguns dels avantatges ambientals d'utilitzar banderoles d'aquest material són els següents:

 • El polipropilè és un material lliure de clor, i per tant no allibera dioxines i altres compostos clorats al medi. També és un material lliure de cadmi i altres metalls pesants, ftalats...
 • Les lones de polipropilè es fabriquen amb equipament elèctric, el qual no necessita l'ús de fluids hidràulics contaminants, a més de tenir un cost energètic per tona molt menor.
 • En la impressió de les lones de polipropilè es fan servir tintes UVI respectuoses amb el medi ambient, les quals tenen una garantia absoluta de permanència i de qualitat de color de mínim d'1 any en exteriors.
 • El fet de tenir un menor pes per a la mateixa resistència, fa que es necessiti menys matèria primera per unitat i s'abarateixin els costos de transport i el consegüent impacte ambiental.
 • Es fomenta el complet reciclatge de les banderoles ja que a partir d'ara seran monomaterials i d'un material que fàcilment pot tornar al cicle productiu.

Altres criteris ambientals que inclou la producció d'elements de comunicació en la nova licitació són:

 • Paper 100% reciclat en opis i opis de quiosc.
 • Paper 100% reciclat en tanques i finestres de metro, ferrocarrils i rodalies.
 • El material per a la producció de plafons, lones i photocalls sempre haurà de ser preferentment monomaterial: tot material cel·lulòsic (paper/cartró), tot polietilè, tot polipropilè, o altres, evitant materials mixtos que dificultin el seu reciclatge posterior.
 • El plec detalla la forma de gestió dels elements de comunicació una vegada retirats, prioritzant la seva reutilització com a matèria primera en la producció de nous productes. La Direcció de Comunicació coordinarà el procés de reutilització.

Per a més informació podeu descarregar el plec administratiu i el plec tècnic.

GUBGUB

Nova furgoneta elèctrica per a la Guàrdia Urbana

Engegada una prova pilot per valorar si aquest vehicle és apte per a l'ús de la guàrdia urbana

El passat 13 de desembre va tenir lloc la presentació de la furgoneta Nissan NV200 elèctrica amb la logotipació de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) i el començament de les proves per part de la UIPA (divisió de trànsit) i la UT03 (districte de Sants Montjuïc).

Durant la presentació es va fer una explicació tècnica del funcionament de la furgoneta, on van assistir també agents de Manteniment i personal de les Unitats UIPA i UT-03. El calendari de les proves és el següent:

GUB2

 • La UIPA començarà les proves el 13 de desembre fins al dia 9 de gener de 2017.
 • La UT-03 començarà el dia 9 de gener fins al 30 de gener de 2017.

Els agents que provin aquesta furgoneta hauran de valorar-la per aprovar la seva utilització com a vehicle policial. Com a característica més important d'aquesta furgoneta és l'autonomia de la seva bateria, aspecte que els agents que l'han de provar hauran d'observar i controlar per tal de determinar si es considera un vehicle apte per a les tasques que té encomanada la GUB.

Font: Secció sindical de CCOO del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

TMB VETMB VE

Dotze nous vehicles elèctrics per a la flota auxiliar de TMB

Impuls a les energies netes en la flota de TMB

L'aposta de TMB per les energies més netes segueix endavant amb la recent incorporació de 12 furgonetes i turismes 100% elèctrics per a les flotes auxiliars de les empreses de Bus i Metro.

Gairebé fa un any i mig, TMB va incorporar la primera furgoneta totalment elèctrica. Ara, aprofitant la renovació que s'havia de fer de bona part de la flota auxiliar i els incentius econòmics de què gaudeixen els vehicles elèctrics, s'hi han incorporat 12 nous vehicles nets.

Amb la compra de vuit noves furgonetes elèctriques Nissan NV 200, tres per a TB i una per a Metro, i quatre cotxes Nissan Leaf, també elèctrics, es consolida l'aposta per les energies netes a TMB. Tres de les furgonetes NV 200 formaran part de la flota de vehicles d'assistència, i els quatre Nissan Leaf s'incorporaran a la flota de vehicles d'inspecció de TB. A Metro s'incorporen 3 furgonetes, dues de les quals de set places, dues per al departament de superestructures i una per a material mòbil.

Font: Web de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Més notícies

EU LCC toolEU LCC tool

Nova eina de càlcul de Costos de Cicle de Vida

La Comissió Europea fa pública una nova eina en el marc de la contractació sostenible.

La nova Directiva de contractació pública (Directiva 2014/24/UE) preveu la possibilitat d'incorporar els costos de cicle de vida en el càlcul d'allò que es coneix com a "l'oferta econòmicament més avantatjosa".

Per aquest motiu, la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, en el marc del seu programa de contractació pública verda, va encarregar l'elaboració d'una eina per facilitar a les administracions públiques el càlcul dels costos de cicle de vida de determinats productes consumidors d'energia.

L'estudi l'ha portat a terme l'Studio Fieschi i la Scuola Superiore Sant'Anna. I els resultats obtinguts han estat:

Bcn_2020Bcn_2020

Pla integral per reduir la contaminació atmosfèrica

Barcelona quedarà lliure dels cotxes més contaminants a partir del 2020

El Pla Integral de l'Estratègia contra la contaminació de l'aire és el resultat d'un any de debats entre experts, entitats veïnals, plataformes i entitats vinculades a la salut i l'ecologia per resoldre el problema de la contaminació atmosfèrica. El resultat és un protocol de 58 mesures del Programa de Treball com la restricció del trànsit i zones de baixes emissions. Els vehicles sense adhesiu de DGT, és a dir, aquells més contaminants, no podran circular per la ciutat en episodis puntuals d’alta pol·lució, en concret superació dels llindars d’òxids de nitrogen i partícules. L'any 2020 s’alliberarà la ciutat definitivament del trànsit d’aquest tipus de vehicles més contaminants.

Durant el 2015, la mitjana anual de diòxids de nitrogen (NO2) va augmentar un 11% i pel que fa a partícules (PM10), un 13%. També va créixer la presència de partícules més fines (PM2,5) en un 16%. Aquest increment està íntimament lligat amb l’increment de la mobilitat amb vehicles privats que ha sofert la ciutat. La contaminació atmosfèrica és causa de mort prematura en malalties cardiovasculars i cerebrovasculars, i també en malalties respiratòries i en càncer de pulmó. També contribueix a fer més severes altres malalties, com l’asma, la malaltia pulmonar crònica, la pneumònia, la insuficiència cardíaca, la coronària, la hipertensió arterial, la diabetis, entre altres.

Durant el 2017 s’iniciarà també un programa d'incentius per a la substitució dels vehicles més contaminants a canvi d’abonaments que facilitin i incrementin la utilització del transport públic, en coordinació amb altres administracions com l’AMB. S’incrementaran les mesures com ara amb la connexió del Trambaix i el Trambesòs, la culminació de la xarxa ortogonal de bus, l'impuls del pla de superilles i la pacificació del trànsit i l'augment dels quilòmetres de carril bici.

Dins del Pla es contempla també la voluntat d'establir una comunicació directa amb els ciutadans, per informar-los directament i aconseguir la seva complicitat en la lluita contra la contaminació atmosfèrica. Tot això s’articula a través de la web Què respires quan respires?

Font i més informació a Premsa i revista Sostenible.

Etiquetes_vehiclesEtiquetes_vehicles

Etiquetes ambientals per a vehicles per millorar la qualitat de l'aire

Discriminació positiva dels vehicles més respectuosos amb el medi ambient

L'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Generalitat de Catalunya han treballat conjuntament amb la Direcció General de Tràfic (DGT) per establir un sistema d'etiquetatge ambiental. La seva missió és discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient, i esdevenir així un instrument eficaç a l'hora de gestionar, per exemple, els episodis de contaminació alta, o establir zones d'emissions baixes als centres urbans.

En aquest sentit, aquests distintius serviran de base per executar les polítiques i les mesures que les diferents administracions, a escala local i autonòmica, decideixin en el marc de les seves competències en matèria de qualitat de l’aire.

Els criteris definits classifiquen els cotxes i les furgonetes i han establert, com a prova pilot, l’emissió i l’enviament de les etiquetes a tota la demarcació de Barcelona. Des del mes de març fins al mes d'octubre s'han enviat les etiquetes corresponents als titulars de vehicles elèctrics i ECO (blau i verd), de vehicles de benzina matriculats a partir del gener del 2000 i de vehicles dièsel a partir del gener del 2006 (groga), i vehicles de benzina matriculats a partir del 2006, i de dièsel matriculats a partir del 2014 (verda) de l’àrea metropolitana. Tot i que col·locar l'adhesiu és opcional, es recomana fer-ho a la part inferior dreta del vidre frontal del vehicle per permetre'n la visibilitat.

La zona de conurbació de Barcelona ha de millorar la qualitat de l’aire pel que fa al contaminant diòxid de nitrogen (NO2) i continuar amb les polítiques de reducció d’emissions de partícules en suspensió. Per aquest motiu, les administracions implicades treballen per fomentar el transvasament modal cap a sistemes més nets i eficients. Concretament, l’Ajuntament de Barcelona ha creat la Taula contra la Contaminació de l’Aire per tenir un espai transversal que permeti analitzar la situació de la qualitat de l’aire de la ciutat, proposar i desenvolupar mesures correctores, informar i sensibilitzar i fer-ne el seguiment, així com analitzar l’actuació davant els episodis de contaminació de l’aire.

Font i més informació al Web d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Recursos | Recomanem

Viu les festes de Nadal de forma solidària i responsable

Minimitza l’impacte que tenen les festes sobre el medi i fes un bon paper!

Arriba el Nadal i tenim l'oportunitat de viure unes festes de forma solidària i responsable seguint idees senzilles, consells, bones pràctiques i participant en iniciatives responsables amb el medi ambient. Algunes d'elles són la "II Fira de consum responsable", la "Caminada de Nadal Solidària", o "L'Autèntic paper del Nadal" amb paper de regal ecològic i més de sis mil embolcalls diferents de roba reciclada que han estat produïts per la Fundació Pare Manel i el Centre Especial de Treball Estel Tàpia.

"Nadal als Districtes" presenta una agenda d'activitats per gaudir d'un Nadal ben a prop de cada ciutadà: cavalcades, activitats infantils, iniciatives solidàries, fires, carrers il·luminats, tallers i molt més.

El metro serà l'opció més recomanable per evitar la congestió associada a les dates nadalenques i disminuir la contaminació. Consulta el dispositiu de transport públic previst.

Durant les festes nadalenques s’incrementaran les tasques de neteja a les zones més cèntriques i comercials de cada districte. També es recollirà diàriament paper i cartró als eixos comercials.

I, un cop acabades les festes de Nadal, el teu arbre pot fer un gran servei a les zones verdes de la ciutat: Barcelona té 224 punts de recollida d’avets operatius del 7 al 17 de gener.

T'apuntes a viure un Nadal solidari i responsable?

Més informació al web de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona.

Mañana_defMañana_def

Proposta cinematogràfica per a festes!

Documentals ambientals recomanats

Entra l'oferta cinèfila per triar, us proposem un parell de documentals per a un Nadal cinematogràfic:

 • "Mañana": la pel·lícula és un viatge que mostra, en deu països, alternatives creatives, solucions i històries positives per resoldre els problemes ecològics, econòmics i socials. El missatge és ben clar, encara hi som a temps d'evitar la catàstrofe ambiental des de l'empoderament de la ciutadania; sí és possible canviar el món posant en pràctica iniciatives que reverteixen tendències actuals i que mostren com podria ser el món del demà. Clica aquí per veure el tràiler oficial.
 • Gaia · La Gran Mare: el documental científic divulgatiu tracta de l'origen de la Terra, de la seva evolució fins a l'actualitat i del futur que espera al planeta. Posa èmfasi en els conceptes geològics bàsics i passa repàs a alguns dels coneixements més rellevants sobre el Sistema Terra. Parla de volcans i terratrèmols, de recursos naturals d'origen geològic, d'algunes aplicacions de les Ciències de la Terra i de les amenaces a la sostenibilitat del planeta. Clica aquí per veure el documental produït per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Gaia

 

Agenda

II Fira de consum responsable

17/12/2016

Nadal solidari i responsable, un impuls a l'economia de proximitat

Un Nadal més la plaça de Catalunya es converteix en l'escenari de la segona edició de la Fira de Consum Responsable (Economia Social i Solidària), que organitza el comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l'Ajuntament de Barcelona.

Una seixantena d'entitats i projectes vinculats al consum responsable i l'economia social i solidària presenten els seus serveis, productes i una àmplia oferta d'activitats. Hi trobareu projectes, entitats i empreses que impulsen l'economia de proximitat arrelada als barris, un model d'activitat econòmica que no es deslocalitza i que està orientada a donar resposta a les necessitats de les persones.

La fira disposarà d'un espai a l'interior de la plaça, anomenat la Tribuna de les Persones, on es faran activitats, al matí i a la tarda, fins al 31 de desembre. També hi haurà 44 estands ocupats per una seixantena de projectes i entitats que hi participaran en dos torns: del 17 al 24 de desembre i del 27 de desembre al 4 de gener. La fira estarà tancada els dies 25 i 26 de desembre i l'1 de gener.

L'oferta dels estands inclourà bona part dels àmbits de l'economia social i solidària: alimentació; roba; cultura i coneixement; restauració; formació; comunicació i informació crítica; oci, lleure i turisme responsable; finances i assegurances ètiques i cooperatives; salut i cures; energia i telefonia responsable, i altres serveis com els que ofereixen fundacions i empreses d'inserció sociolaboral.

La fira estarà tancada els dies 25 i 26 de desembre i l'1 de gener.

Renova_2016Renova_2016

Dóna una segona vida a les teves joguines

01/12/2016

Per fomentar el consum conscient i la prevenció de residus

L’Ajuntament posa en marxa de nou el programa per promoure un segon ús i fomentar l’intercanvi entre la ciutadania de les joguines que es troben en bon estat però que no fem servir. "Renova les teves joguines" és una iniciativa promoguda per entitats, associacions i equipaments municipals de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament per reutilitzar, compartir i consumir de forma responsable.

Jocs de construcció i de taula, cuines, tricicles, camions, nines, disfresses, contes, puzles, cotxes petits, etcètera, fins a un màxim de deu jocs o joguines per infant. A canvi, us donaran cupons "renoves" amb la puntuació corresponent. Aquests cupons els podreu intercanviar per les joguines que us agradin més en qualsevol punt de la xarxa. Si us sobren cupons i no voleu més joguines, podeu regalar-los a qualsevol infant que els necessiti. Consulteu els dies de recollida i d’intercanvi de cada punt. N’hi ha molts per triar!

Font i més informació al web de El Digital de Barcelona.