Llistat de notícies de butlletí - Destacat a l'Ajuntament

El subministrament de samarretes de la Cursa de la Mercè seleccionat com a Bona Pràctica per la Comissió Europea

El butlletí GPP News Alert, que difon experiències de Contractació i Compra Pública Verda arreu d'Europa, recull al número 99 l'experiència de l'Institut Barcelona Esports.

Des del Programa Ajuntament + Sostenible hem estat col·laborant amb la Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius de l'IBE per incorporar criteris ambientals en diferents aspectes de l'organització d'un dels esdeveniments esportius més icònics de la ciutat: la cursa de la Mercè.

Un dels aspectes en què es va voler treballar i que va donar resultats excel·lents, com ja es va anunciar aquí en el seu moment, va ser el contracte de subministrament de samarretes de la cursa.

Al maig d'enguany la Comissió Europea es va interessar per aquesta experiència i va sol·licitar més informació al respecte. Finalment, analitzada la documentació que se'ls ha lliurat i un cop vistos els resultats, ha considerat que l'experiència mereix el reconeixement com a Bona Pràctica europea de compra verda i així ho ha recollit al seu butlletí d'aquest setembre.

Aquí us podeu descarregar el butlletí de noticies, i aquí la fitxa de Bona Pràctica europea dedicada al cas de l'IBE.

Es presenten els avenços en contractació sostenible en la Taula de contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona

23 entitats participen en la primera reunió telemàtica

El passat dimecres 30 de setembre de 2020 va tenir lloc la cinquena reunió plenària de la Taula de contractació pública, l’espai de debat i reflexió conjunta entre l’Ajuntament i les més de 30 entitats i organitzacions que en formen part, al voltant de la contractació pública municipal.

En la reunió es van presentar les actuacions de l’Ajuntament en matèria de contractació pública del 2019 i 2020, incloent-hi les accions específiques arrel de la pandèmia de la COVID-19 i l’estat d’implementació del Sistema Integral de Contractació Electrònica i el sistema de seguiment de l’execució dels contractes.

Es va destacar l’aposta de l’Ajuntament per la contractació pública sostenible, així com els serveis d’assessorament per l’aplicació de mesures socials i ambientals en els plecs de contractació. També es va presentar el Pla de Contractació Pública Sostenible 2020 – 2021 amb els seus objectius ambientals, socials i d’innovació. Entre els objectius ambientals destaca l’aposta per revisar les instruccions tècniques existents per incrementar el grau d’exigència ambiental i avançar en l’aplicació de les instruccions en el conjunt dels organismes municipals.

Per finalitzar va presentar-se a la Taula la futura Mesura de govern per a la millora i eficiència de la contractació pública per a la generació de valors i assoliment d’objectius de desenvolupament sostenible Agenda 2030, un document encara en versió de treball, que orienta a l’impuls estratègic del canvi de paradigma de la compra pública de béns i serveis del grup municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

Més informació aquí.

Nova senyalització dels serveis per usuaris de la bici a 3 Edificis Amics de la Bici

La Seu del Districte de Nou Barris, el Palau de la Virreina i el Museu Frederic Mares estrenen la nova senyalització dels serveis que ofereixen als usuaris de la bicicleta.

El programa de certificació “Edifici Amic de la Bici” ha renovat la senyalització que acredita als edificis i que s’instal·la als accessos dels edificis. Amb la nova senyalització es mostra al públic els serveis dels quals disposa l'edifici, a banda de lluir el distintiu que acredita com a Edifici Amic de la Bici. La nova senyalització facilita la identificació dels serveis específics dels que disposa cada edifici certificat, com poden ser consignes per bicicletes plegables, bases de recàrrega per bicicletes elèctriques o estacions d’autoreparació. La senyalització també permet identificar si aquests serveis estan destinats al públic en general (visitants) o si són exclusius per al personal de l’edifici.

Més informació sobre la certificació “Edifici Amic de la Bici” es pot trobar aquí.

Més notícies

Publicació de criteris de compra verda per equips d’impressió

La Comissió Europea ha elaborat criteris per la contractació de serveis relacionats amb impressores, equips multifunció i els seus consumibles

La Comissió Europea acaba de publicar nous criteris de Compra i Contractació Pública Verda per a impressores i equips multifunció, consumibles i serveis d’impressió.

Els nous criteris s'agrupen en 2 nivells d'exigència ambientals: bàsics i avançats. Per cada criteri s'exposa la manera de verificar-lo. Es cobreixen diferents modalitats de contracte i tipus de criteris, tant pels equips d’impressió com per als consumibles, com cartutxos o paper. S'inclou criteris referits a diferents fases del cicle de vida (disseny, ús i final de vida) i referits a l’eficiència energètica, la reducció d’emissions i substàncies tòxiques, i criteris relacionats amb la durabilitat i gestió al final del cicle de vida dels equips.

Els nous criteris estan disponibles en anglès; aviat seguiran les altres llengües oficials de la UE. El document de criteris en anglès es pot descarregar aquí.

TMB adjudica la compra de vuit autobusos d’hidrogen, els primers per un servei urbà a Espanya

Els vehicles, de 12 metres de longitud, compten amb una autonomia de 300 km, arribaran a finals del 2021 i s'incorporaran al servei el 2022.

L’adquisició forma part de l’estratègia de millora ambiental i electrificació progressiva de la flota d'autobusos i ha comptat amb el cofinançament de la Unió Europea a través del programa JIVE 2 de promoció de vehicles de pila de combustibles i zero emissions.

Els criteris d'adjudicació han estat múltiples. Més enllà del preu s'ha tingut en compte diversos criteris de funcionalitat i de servei. Tot i tractar-se de vehicles amb una tecnologia alternativa i neta, TMB incorpora a la valoració també en aquest cas altres criteris ambientals i de cicle de vida per tal de triar l'oferta ambientalment millor.

Sota la rúbrica de "Costos de cicle de vida", es valoren 5 aspectes rellevants de la fase d'ús dels vehicles: consum energètic (5 punts), emissions de CO2 (3 punts), emissions contaminants (2 punts), cicles de manteniment (10 punts) i garanties (10 punts). Aquests criteris han estat en aquesta licitació determinant per la selecció de l'oferta guanyadora.

Aquí podeu accedir a la documentació de la licitació.

Informació addicional aquí.

Nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació per reactivar l’economia i fer front al canvi climàtic

Enguany les ajudes estan condicionades a la reducció de la demanda energètica de l’edifici, amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 i d’altres gasos d’efecte de hivernacle

En conjunt, la convocatòria d’ajudes a la rehabilitació del 2020 preveu generar 4.600 llocs de treball i mobilitzarà una inversió total, pública i privada, de 82 milions d’euros, en un context de crisi sanitària per la covid-19. A més, amb la millora del parc residencial es contribueix a reduir les emissions de CO2 i d’altres gasos amb efecte d’hivernacle i es fomenta l’ús d’energies renovables com la solar o la geotèrmica.

La convocatòria del 2020 d’ajudes a la rehabilitació presenta cinc línies d’actuació, entre d’elles destaquem:

  • Actuacions en elements comuns amb eficiència energètica, inclòs la instal·lació de cobertes verdes i d’energia solar
  • Millores del confort i la habitabilitat en interiors dels habitatges, inclòs millores en l’aïllament, ventilació i renovació de l’aire

Es preveu una inversió de 20,5 milions d’euros, i que arribi a 6.573 pisos i més de 16.000 persones.

Més informació aquí.

Recursos / Recomanem

Actualització de la Guia de recomanacions per a la instal·lació d’aparcaments de bicicletes als Edificis Amics de la Bici

La versió actualitzada inclou noves mesures COVID, d’aparcaments temporals i solucions per a patinets.

Al setembre del 2020 s’ha publicat la versió actualitzada de la guia d'aparcaments per als edificis, en el marc de la certificació d’edificis amics de les bicicletes, que promou el Programa Ajuntament + Sostenible. La Guia es centra en recomanacions per a la instal·lació d’aparcaments per a bicicletes de diferents tipologies, en funció del nivell de seguretat, condicionants d’ús i llocs d’instal·lació recomanats. També s’inclouen criteris tècnics per la instal·lació d’aparcaments temporals adequades per increments puntuals d’oferta o esdeveniments puntuals, així com solucions tècniques per a aparcaments de patinets.

Així mateix, la guia incorpora recomanacions per a la instal·lació de serveis complementaris, com són consignes, bases de recàrrega per a bicicletes elèctriques, estacions d’autoreparació, i rampes per a bicicletes en escales.

La guia es pot descarregar aquí.

catàleg de serveis B+Scatàleg de serveis B+S

Catàleg de serveis i recursos de Barcelona + Sostenible

Consulta les iniciatives i serveis de les organitzacions membres de la xarxa Barcelona + Sostenible

El Catàleg de Serveis i Recursos de B+S posa a disposició de tothom els serveis i recursos amb valors sostenibles i socialment responsables que ofereixen les organitzacions membres de la xarxa Barcelona + Sostenible.

Els serveis s’agrupen en 7 categories:

  • Activitats i esdeveniments
  • Alimentació i consum responsable
  • Assessorament, màrqueting i comunicació
  • Cessió de materials i espais
  • Construcció i rehabilitació sostenible
  • Cursos, talles i xerrades
  • Altres serveis.

El catàleg també permet fer buscar conceptes específics, utilitzant la funció de cerca. Els serveis oferts s’orienten tant en la ciutadania en general com en les entitats que busquin una oferta concebuda amb criteris de sostenibilitat.

El Catàleg de serveis i recursos de Barcelona Sostenible es pot consultar aquí.

Agenda

Taller de presentació de l’estudi sobre Compra Pública Innovadora en Europa

12/10/2020

Taller de presentació dels resultats d’un estudi comparatiu sobre la implementació de la Compra Pública Innovadora en els diferents països europeus.

Quant inverteix el sector públic de cada país europeu en adoptar solucions innovadores en comparació amb altres països, i en quins sectors s’inverteix més (salut, transport, energia, seguretat, TIC, etc.)? Quins països disposen de plans d’acció, incentius financers o centres de competències per impulsar la Compra Pública Innovadora?

La Comissió Europea us convida a guardar la data del 12 d’octubre de 2020 per a la presentació dels resultats de l’estudi SMART 2016/0040 sobre Compra Pública Innovadora a 30 països de tota Europa (27 Estats membres de la UE, Regne Unit, Noruega i Suïssa).

El taller s’organitzarà en format on-line. Els detalls del seminari web es publicaran més endavant.

Informació detallada sobre l'estudi es pot consultar aquí.

Activitats de la 6ª Setmana de la Fusta 2020

09/10/2020

Del 9 fins al 18 d’octubre es celebren activitats entorn de l’ús i la construcció amb fusta

Des de l’any 2014 el Gremi de la Fusta i el Moble celebra la Setmana de la Fusta, l’esdeveniment més important a Catalunya del món de la fusta i el moble, i de tot el seu entorn (bosc, arquitectura, hàbitat, disseny, eines i maquinària, utillatge, comunicació, empreses relacionades i subministradores, etc.).

Entre les activitats on-line destaquen les sessions sobre l’ús de fusta constructiva, energia i sostenibilitat, ús de fusta local, fusta certificada de gestió forestal sostenible o disseny bioclimàtic i eficiència energètica.

El 10 d’octubre de 9h a 15h es celebra al barri de la Corts una programació entorn de la temàtica “Construïm la ciutat inclusiva” que inclou diferents tallers: taller amb cadira de rodes, taller Cúpules de Leonardo i un taller Pont de Leonardo de Vinci. Més informació aquí.

Totes les activitats de la Setmana de la Fusta es poden consultar aquí.