Organismes municipals

L'Ajuntament de Barcelona és una organització compartimentada i descentralitzada, amb aproximadament 12.000 treballadors/es, un gran nombre de departaments i divisions i més d'un miler d'edificis. Per aquest motiu, per assolir amb èxit els reptes del Programa Ajuntament + Sostenible és fonamental compartir els objectius i les responsabilitats envers la sostenibilitat interna amb totes i cadascuna de les gerències municipals.

En aquesta línia, el Programa A+S fomenta i dóna suport a totes aquelles iniciatives de gerències i organismes municipals que demostren aquest compromís amb la sostenibilitat aplicant Sistemes de Gestió Ambiental certificats.

Organismes amb Sistemes de Gestió Ambiental certificats:

Una altra eina de suport als processos d'ambientalització interna i contractació pública sostenible són els Sistemes de Gestió Ambiental, siguin EMAS o ISO 14001; sobretot per establir objectius de millora ambiental i indicadors de seguiment i control regular dels impactes ambientals dels processos i de les activitats dutes a terme.

Actualment, quatre organitzacions municipals estan certificades d'acord amb el sistema ISO 14001:

Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans:

En els seus àmbits d'actuació com la neteja urbana, la neteja viària i la recollida de residus sòlids urbans, el manteniment de l'enllumenat públic i l'aprofitament d'aigües freàtiques, entre d'altres, com també en l'activitat administrativa i en el manteniment dels seus edificis. També inclou la gestió i el manteniment de les zones verdes públiques, l'arbrat viari i la gestió integral de les platges.

 

Transport Metropolitans de Barcelona (TMB):

El disseny i la implantació d’un sistema de gestió ambiental estableix els fonaments i les bases per millorar de manera progressiva el comportament ambiental de TMB. Inclou un conjunt de responsabilitats organitzatives, procediments, processos i mitjans necessaris per a la implantació efectiva de la política de sostenibilitat. Actualment TMB té implementat un sistema de gestió ambiental basat en la norma ISO 14001:2004 per a l’activitat de l’autobús a la via pública.

 

Altres notícies relacionades

 

Clavegueram de Barcelona (CLABSA):

CLABSA  té implementat un sistema integrat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat, segons les normes ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. L’abast de certificació inclou les activitats de planificació, el control i l’explotació tècnica de la xarxa de clavegueram i drenatge pluvial , i als estudis i tramitacions mediambientals, inspeccions administratives a indústries dels abocaments al clavegueram i anàlisi físico-químico d’aigües de sanejament. Extenen l’àmbit de seguretat i salut a totes les activitats de l’empresa així com als treballadors.

 

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM):

El camí cap a la millor qualitat de servei forma part de l'essència de B:SM, ja l'any 2001 es va implantar el primer Sistema de Gestió de la Qualitat, a través de la norma internacional ISO 9001 i el 2006 integrat amb medi ambient, segons el reglament europeu EMAS, que posteriorment es va adaptar a ISO 14001:2004. Actualment les següent divisions tenen els següents certificats:

- Anella Olímpica (Palau Sant Jordi i Estadi Olímpic): ISO 9.001 i ISO 14001:2008
- Aparcament i Transports: ISO 9001:2008
- Parc d'Atraccions Tibidabo: ISO 9001:2008
- Zoo: ISO 9001:2008

 

Altres notícies relacionades

 

Altres iniciatives d'organismes municipals

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible