Bones pràctiques d'ambientalització

L'aplicació de bones pràctiques ambientals en el funcionament intern reforça la imatge ciutadana de l'organització municipal que ha de ser model de coherència i responsabilitat amb els reptes ambientals. Aquesta gestió ambiental se suma al compromís municipal envers l'ambientalització de la contractació, i consisteix en fer una utilització més eficient dels recursos naturals de les dependències i dels serveis municipals de les diferents gerències sectorials i gerències de districtes de l'Ajuntament de Barcelona.

El Programa A+S fomenta i dóna suport a totes aquelles bones pràctiques d'ambientalització interna que demostren aquest compromís amb la sostenibilitat:

ESTALVI DE PAPER

ESTALVI AIGUA

ESTALVI ENERGIA

PREVENCIÓ DELS RESIDUS I FOMENT ECONOMIA CIRCULAR

MOBILITAT INTERNA SOSTENIBLE - edificis

FOMENT DEL VERD I LA BIODIVERSITAT

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible