Destacat a l'Ajuntament

inventari vehiclesinventari vehicles

Un 42% dels vehicles incorporats en la flota de l’Ajuntament l’any 2019 són vehicles elèctrics

Publicat l’Inventari de vehicles a l’Ajuntament de Barcelona 2019.

El Programa Ajuntament + Sostenible elabora l’Informe de vehicles des de l’any 2016, per fer el seguiment de l’ambientalització de la flota. A través d’un qüestionari es recullen les dades d’incorporacions de vehicles en la flota pròpia, i l’ús de vehicles en contractes de serveis.

Durant l’any 2019 s’ha avançat en l’electrificació i la millora ambiental de la flota de vehicles de l’Ajuntament de Barcelona: el 42% dels 259 vehicles incorporats en la flota són vehicles elèctrics, un 73% si només es consideren els vehicles lleugers (sense camions i altres vehicles especials). Al mateix temps s’han donat de baixa 254 vehicles, un 48% dels quals de gasoil i un 20 % de benzina, vehicles en la seva majoria amb Distintiu B (un 49%).

A finals del 2019 un 54% de la flota de l’Ajuntament de Barcelona són vehicles de baixes emissions (un 67% si s’inclouen els biocombustibles), el 38% amb Distintiu Zero o Eco.

Destaca la renovació de la flota pròpia de BSM, que incorpora exclusivament vehicles elèctrics (23 vehicles), i dona de baixa 44 vehicles de benzina i gasoil i el contracte del servei de Bicing, que incorpora 45 vehicles elèctrics en substitució de vehicles majoritàriament de gasoil del contracte anterior.

Algunes flotes de vehicles 100% elèctriques i amb Distintiu Zero són les flotes pròpies de BSM, les flotes dels contractes d’enllumenat, de manteniment de fonts i clavegueram (BCASA) i el nou contracte del Bicing.

Cal tenir en compte que algunes de les flotes, com SPEIS, Parcs i Jardins, Cementiris, o Grua Municipal - requereixen vehicles especials (vehicles bolquet, grua o similars) que no són tant fàcilment ambientalitzables com les flotes de vehicles lleugers, per falta d'oferta.

Aquí us podeu descarregar l’Inventari de vehicles 2019.

L’ús de paper reciclat a l’Ajuntament de Barcelona es consolida en un 93%, el màxim històric

Publicat un nou Informe sobre la Compra Responsable de Paper a l’Ajuntament de Barcelona 2017 – 2019.

El Programa Ajuntament + Sostenible elabora l'Informe de la compra responsable de paper a les diferents dependències municipals des de l’any 2009.

La introducció de criteris sostenibilitat en la compra i el consum de paper va ser una de les primeres actuacions d'ambientalització interna que es van portar a terme a l'Ajuntament de Barcelona. Des del Programa Ajuntament + Sostenible s’han elaborat diferents materials de suport, com safates per a la reutilització de paper o enganxines per a impressores.

Com a resultat de la JornadA+S l’any 2017, l’Ajuntament va adquirir compromisos ambientals respecte a la compra i l’ús de diferents productes, entre ells el paper:

Assolir un ús de paper reciclat superior al 90% per al conjunt de l'Ajuntament i garantir que cap àrea ni districte estigui per sota del 75%

A l’Informe sobre la Compra Responsable de Paper a l’Ajuntament de Barcelona 2017 – 2019 es presenten les dades de consum de paper per dependències de l’Ajuntament en els darrers 3 anys (2017 – 2019), els materials de suport que s’ofereixen des del Programa A+S al conjunt de les dependències i organismes municipals, i les dades d’evolució del consum de paper des de l’any 2009.

El compromís d’assolir un ús de paper reciclat superior al 90% per al conjunt de l’Ajuntament es compleix des de l’any 2018; i només una de les 18 dependències incloses en l’informe es situa per sota del 75%; la meitat de les dependències consumeix 100% paper reciclat. Al mateix temps, el consum total de paper es va disminuint any rere any.

Aquí us podeu descarregar l’Informe.

ampolla bombersampolla bombers

Eliminació de les ampolles de plàstic d’un sol ús als bombers de Barcelona

Les cantimplores dels bombers permetran reduir les ampolles de plàstic d’un sol ús en les intervencions

Amb l’objectiu d’avançar en l’eliminació de plàstics d’un sol ús i la reducció de residus de plàstics, promogut per una iniciativa interna en els Parcs de Bombers, recentment s’ha implementat la substitució d’ampolles d’aigua d’un sol ús per cantimplores personals i reutilitzables.

En el transcurs de les intervencions que realitzen els bombers de la ciutat requereixen hidratar-se constantment a causa de la pèrdua de líquids que implica treballar de forma molt exigent amb els equips de protecció posats i en ambients molt calorosos. Per fer-ho de forma ordinària s'havien utilitzat ampolles de 1,5 litres de plàstic no reutilitzable. Aquest estiu cadascú d'ells disposarà d'una ampolla de 0,60 litres d'ús personal per utilitzar-la en les més de 20.000 intervencions que es realitzen a l'any.

Es tracta d’una ampolla de 600 ml de doble casc, d’acer inoxidable alimentari per fora i recobriment ceràmic per dins. Manté els líquids frescos durant 24h i calents durant 7h. El tap està fabricat amb plàstic reciclat.

Aquesta actuació dona resposta a la Instrucció en relació a l’aigua envasada i l’ús de gots de plàstic d’un sol ús en les dependències i serveis municipals (2019), i forma part del Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna de la Gerència de Seguretat i Prevenció (2013 – 2022).

Més notícies

Poliesportiu Sant AndreuPoliesportiu Sant Andreu

El Districte de Sant Andreu promou la gestió més sostenible dels equipaments municipals

El passat febrer el Districte de Sant Andreu va adjudicar la gestió i explotació dels Serveis del Poliesportiu Municipal Camp del Ferro

A més de l'oferta de serveis com a tal – el projecte de dinamització, la programació d'activitats i els horaris d'obertura - es valorava també alguns aspectes ambientals com l'ús de paper 100% reciclat i la creació d'un mercat d'intercanvi de roba i material esportiu de segona ma.

 

Però el Districte de Sant Andreu ha volgut anar més enllà en l’ambientalització dels serveis: d'una banda ha introduït la figura del gestor energètic com a element indispensable de la gestió que ha de permetre minimitzar el consum i maximitzar l'ús de l'energia solar tèrmica per la producció d'aigua calenta sanitària. D'altra banda s’ha establert un sistema d'incentius a la bona gestió ambiental, per a la qual cosa ha desenvolupat un procediment d'auditoria ambiental que contempla 25 mesures que s'avaluaran anualment, i permetrà a la contractista en funció dels resultats incrementar el benefici industrial del 6% assegurat fins a un 12%.

 

Aquí us podeu descarregar la documentació de la licitació.

maratomarato

La Marató d’Emergència Climàtica aconsegueix més de 100.000 Euros per projectes de millora

Resultats de la tercera edició de la campanya de sensibilització i bones pràctiques en ús i consum d’electricitat, gas i aigua

Durant el mes de febrer del 2020, 72 edificis i equipaments municipals han participat en la tercera edició de la Marató d’Emergència Climàtica -la campanya de sensibilització i bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia, gas, aigua i en la gestió de residus - aconseguint un estalvi d’electricitat, gas i aigua: 309.680 kWh d’electricitat (un estalvi d’un 9%), 1.603.750 kWh de gas (un 27 %) i 6.362 m3 d’aigua (un 10%).

El major estalvi d’electricitat l’ha aconseguit el districte de Nou Barris, el major estalvi de gas el districte de l’Eixample, i el major estalvi d’aigua el districte de Ciutat Vella.

Pel que fa a equipaments, el CEM Mar Bella (districte de Sant Martí) ha arribat a un estalvi d’un 46% en electricitat; les Piscines Bernat Picornell (districte de Sants-Montjuïc), un estalvi de gas d’un 78 % i l’estalvi d’aigua més destacat ha estat el del CEM Can Toda (districte de Gràcia) amb un 44%.

En conjunt, l’estalvi equival a un import de més de 100.000 Euros. L’estalvi en escoles i equipaments esportius s’invertirà en millores en els mateixos equipaments, i l’estalvi en la resta d’edificis municipals s’invertirà en la creació d’horts socials en cobertes municipals, cultivats per persones amb discapacitat.

 

Més informació sobre els resultats aquí. Un llistat dels edificis i equipaments participants es pot trobar aquí.

TonersToners

El nou contracte de recollida de residus especials a tot l’Ajuntament fomenta l'economia circular

Recollida selectiva de tòners buits, piles i petit material tecnològic

La Gerència d'Ecologia Urbana acaba de licitar el nou contracte de "recollida selectiva de residus especials als locals adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament i altres centres públics a la ciutat de Barcelona", pel període 2020-2021, amb mesures de contractació pública sostenible. Des de finals de febrer, la recollida dels tòners usats, les piles (alcalines i de botó) i el petit material tecnològic (cablejat, ratolins, teclats, telèfons, en funcionament i en desús) l'executarà Engrunes, l'empresa de foment de l'ocupació guanyadora dels dos lots del concurs públic, cadascun d'ells amb els edificis públics de 5 districtes de Barcelona.

La iniciativa fomenta l'economia circular, ja que els residus que es recullen es reutilitzen, sempre que sigui possible i, enguany  incorpora -per primera vegada- en la recollida de tòners buits, la recollida de piles i de petit material tecnològic.

La relació d’edificis i dependències de Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona on es dur a terme la recollida es pot consultar en l'annex III del plec tècnic, on també podeu identificar la periodicitat de la recollida o buidatge dels contenidors assignada a cada edifici i dependència.

Font i més informació al Departament de Logística i Gestió d'Edificis.

Recursos / Recomanem

guia SCP/RACguia SCP/RAC

Guia per reduir la contaminació dels plàstics d'un sol ús a través de la compra pública verda

Bones pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona incloses com a exemples d'implementació en el Mediterrani

El Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC) acaba de publicar una nova guia "Directrius per abordar els plàstics d’un sol ús mitjançant la contractació pública a la Mediterrània" amb l'objectiu de reduir la contaminació plàstica a la regió impulsant l'economia verda i circular. El document, fruit d’un procés de consulta amb experts, proporciona un full de ruta d’implementació de deu passos per desenvolupar el marc adequat per afrontar la reducció de plàstics d’un sol ús a través de la contractació pública. Les directrius s’orienten als responsables polítics de les parts contractants del Conveni de Barcelona i fan referència als següents passos:

  • Mesures preliminars: 1. Avaluar la situació actual dels plàstics d’un sol ús dins l’organització; 2. Valorar els sistemes i les infraestructures de tractament de residus; 3. Avaluar el marc legal de contractació pública i 4. Implicar el mercat i altres parts interessades en avaluar el seu estat i identificar i desenvolupar alternatives.
  • Mesures de contractació pública: 5. Adoptar i implementar opcions de compra pública específiques; 6. Elaborar criteris de compra pública ecològica i sostenible i 7. Oferir formació als responsables de la contractació i als operadors econòmics implicats.
  • Mesures d'acompanyament: 8. Sensibilitzar, comunicar i fomentar una participació més àmplia; 9. Millorar els sistemes de gestió de residus i 10. Supervisar, revisar i adaptar-se. 

Les administracions públiques consumeixen plàstics de moltes maneres però, específicament, s'han identificat dos processos d’adquisició. Per una banda, els plàstics d’un sol ús del sector de l’alimentació i begudes que, des de la perspectiva de la contractació pública, es relacionen amb les compres i els contractes per a la prestació de serveis alimentaris en edificis públics (escoles, hospitals, universitats...); dels serveis de restauració per a reunions, conferències i esdeveniments; i dels serveis de màquines expenedores. I, per l'altra banda, els embalatges associats a qualsevol subministrament, obra i servei que puguin licitar les autoritats públiques (per exemple, els envasos dels productes de neteja).

Destaquem, especialment, la informació recollida en els annexos de la publicació. L'annex I proporciona un model de política per restringir la compra i ús de plàstics d’un sol ús; el II recopila diferents criteris a introduir en la contractació pública per a cadascun dels sectors clau; i el III presenta exemples d’administracions públiques de diferents països mediterranis i europeus per il·lustrar una varietat dels passos i mesures possibles. L'Ajuntament de Barcelona apareix en aquest recull d'estudis de casos d'aplicació de criteris relacionats amb els plàstics d’un sol ús en la contractació amb les pràctiques de: la Instrucció en relació a l'aigua envasada i l'ús de gots de plàstic d'un sol ús en les dependències i serveis municipals; l’ús de gots reutilitzables a les guinguetes; el vending del Museu de Ciències Naturals; els gots reutilitzables en els esdeveniments festius i els gots de paper en les curses.

Font, més informació i enllaç per descarregar la guia (en anglès) al web del SCP/RAC.

VendingVending

Noves eines de costos del cicle de vida per màquines de vending i equips d'impressió

Suport de la CE per a la compra pública verda

La Comissió Europea ha desenvolupat dues noves eines per calcular, per una banda, els costos del cicle de vida (Life Cycle Costs-LCC) de les màquines de vending i, per l'altra, els costos del cicle de vida dels equips d'impressió. Les eines LCC han estat especialment disenyades per a ser usades en les compres i adquisicions del sector públic i per això es proporcionen amb unes guies d'ús on es detallen les seves instruccions.

Segons les directrius europees de contractació actuals, el cost o el preu forma part de l’avaluació de qualsevol procediment d'adquisició d'un producte o servei. Però el preu de compra és només un dels elements de costos en tot el procés de compra. El cost del cicle de vida significa tenir en compte tots els costos que es produiran durant la vida útil del producte o servei -que no es reflecteixen en el preu de compra- i que s'engloben en tres fases: el preu de compra i tots els costos associats, els costos d’explotació o ús -inclosos l’ús d’energia, combustible i aigua, recanvis i manteniment- i els costos d'eliminació dels recursos o de fi de vida o valor residual. Si es tenen en compte tots aquests costos, es pot donar la situació en què un producte o servei que és més ecològic també sigui més barat. El principal potencial d’estalvi durant el cicle de vida d’un bé o servei és l'estalvi en l'ús d'energia, aigua i combustible, l'estalvi en el manteniment i la substitució i l'estalvi en els costos d’eliminació. La normativa especifica que, quan s’utilitzi el LCC, el mètode de càlcul i les dades que han de proporcionar els licitadors, s’han d'especificar en els documents de contractació. També s'apliquen regles específiques sobre mètodes per assignar costos a externalitats ambientals, garantint que aquests mètodes siguin justos i transparents.

Per les màquines de vendingels costos inclosos en l’eina LCC per avaluar les ofertes en l’adjudicació del contracte són: els costos del servei, els costos d’ús (consum d’energia i aigua) i altres costos o externalitats (les emissions de CO2 vinculades al consum d'energia). I, per a les màquines d'impressió són: els costos d'adquisició, els costos d'entrega i d'instal·lació, els costos de servei d'impressió i de manteniment, els costos d'ús (consum d’energia), les taxes -com d'assegurances-, i altres costos o externalitats (les emissions de CO2 vinculades al consum d'energia).

Les Eines LCC formen part d’un ventall d’eines específiques desenvolupades per oferir suport en la compra pública verda.

Font i més informació al Web LCC del GPP.

Butteti_CPV_3Butteti_CPV_3

Tercer butlletí sobre la Compra Pública Verda a Catalunya

Novetats i avanços de les administracions públiques catalanes

Coneix les darreres notícies del tercer Butlletí sobre la Compra Pública Verda a Catalunya!

Visor_niusVisor_nius

Com protegir les aus nidificants en els edificis

Llistat d'edificis amb presència de nius i solucions constructives per conservar la biodiversitat

A Barcelona, hi crien una gran varietat d'ocells, molts dels quals estan legalment protegits. Aquests animals són un patrimoni natural molt important i milloren la qualitat de vida a la ciutat. A més, són molt útils perquè són grans consumidors d’insectes. La presència d’aus protegides en edificis està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril que indica que no es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació o refugi (els nius i refugis també estan protegits fora de l'època de cria i encara que no estiguin ocupats). 

L’Ajuntament de Barcelona té detectats actualment més de 900 edificis que compten amb presència de nius, que pots consultar en un llistat o comprovar, a través del Visor de fauna, si el teu edifici és un d’aquests. Els promotors d’intervencions en edificis tenen la responsabilitat de comprovar la possible presència d’espècies protegides pels propis mitjans abans d’iniciar qualsevol mena d’actuació.

Atesa la normativa vigent, la destrucció o simple molèstia de llocs de cria o refugi d'espècies protegides pot comportar l'aturada de l'obra i ser constitutiu de delicte penal o sanció administrativa. En general, es considera que hi ha afectació a la fauna, si l'actuació té incidència sobre:

  • Nius de fang adherits a la façana, finestres, patis de llum o a l'interior d'edificis abandonats. No es poden retirar sense autorització.
  • Cavitats, forats de ventilació en mitgeres o qualsevol forat o cambra buida (cal respectar tots els forats i més, si es coneix la seva utilització per espècies protegides) que no es poden tapar o inhabilitar sense autorització.

El criteri bàsic a seguir és no tapar forats. En cas de problemes amb els coloms, es pot procedir a reduir les dimensions del forat d'acord amb les especificacions tècniques del manual Arquitectura i fauna urbana per impedir-ne la seva entrada. L'Ajuntament de Barcelona ha editat aquest llibre perquè els/les professionals de la construcció, promotors, comunitats de propietaris, administradors de finques i altres interessats puguin consultar solucions tècniques constructives per conservar la biodiversitat associada als edificis.

Font i més informació al web Aus en edificis.

 

Agenda

Ja es pot visitar el Terrat Viu, la primera coberta verda silvestre de Barcelona

29/06/2020

S’inaugura el nou espai verd de 7.100m2 situat a la seu Fòrum del Museu de les Ciències Naturals

L’impuls a actuacions de millora del verd i la biodiversitat en edificis i equipaments municipals mitjançant la construcció de cobertes o murs verds és una de les prioritats incloses en el Pla Clima, el Pla del Verd i la biodiversitat de Barcelona 2020 i el Programa de d’Impuls de la infraestructura verda urbana.

Com a resultat d’aquestes mesures, s’han incrementat  5.500 m2 de cobertes verdes i terrats a les que se sumaran els 7.100 m2 del Terrat Viu del Museu de les Ciències Naturals.

La implantació de cobertes verdes a les ciutats  té importants beneficis ambientals com l’ increment del verd i de la biodiversitat, la creació de nous hàbitats per a la fauna, la  millora del paisatge urbà i la qualitat de vida dels seus ciutadans. També és important per la reducció de l’efecte illa de calor, la captació i emmagatzematge d’aigua, la reducció dels nivells de contaminació, la millora de l’aïllament tèrmic i acústic i la limitació dels efectes de les pluges intenses.

 

El Terrat Viu del Museu de les Ciències Naturals té flora adaptada a les condicions ambientals de la Mediterrània, amb prats mediterranis de plantes anuals, i basses d’aigua dolça amb vegetació autòctona. El terrat està concebut com un terrat experimental per poder-hi fer recerca sobre cobertes verdes, fent un seguiment sobre les espècies més adients per a cobertes verdes de Barcelona.

El Terrat Viu consta de 7 àrees: una àrea d’acollida central introductòria amb algunes de les espècies més freqüents dels nostres terrats, també clavellines d’aire, que poden viure sense terra i plantes enfiladisses; tres tipus de prats mediterranis de plantes anuals i tres tipus de llacunes.

El Terrat Viu es pot visitar gratuïtament fins a finals de juliol. Més informació aquí.

Aquí us podeu descarregar una descripció més detallada del Terrat Viu.