Butlletí, subscriu-te!

Notícies

2019-02-05

Nous documents de referència sectorial en el marc de l’EMAS

Per l’administració pública, la fabricació d’automòbils i la fabricació d’aparells elèctrics i electrònics

Un dels objectius del sistema voluntari de gestió ambiental EMAS és la millora contínua de les organitzacions. Amb la finalitat de poder assolir aquestes millores, la Comissió Europea ha aprovat durant el mes de desembre tres documents de referència sectorial sobre les millors pràctiques ambientals, els indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per a tres nou sectors de l'administració pública, la fabricació d'automòbils i la fabricació d'aparells elèctrics i electrònics:

Aquests documents actuen com a guies per a reforçar el comportament ambiental de determinats sectors i s'afegeixen als publicats anteriorment per al sector del turisme, l'alimentari i de begudes, l'agrícola i el del comerç al detall.

Font i més informació al web de la Generalitat i al web del Join Research Center (en anlgès).