Butlletí, subscriu-te!

Notícies

2019-01-15

Nous criteris i guies per a la compra verda d'il·luminació viària

Requisits ambientals actualitzats per facilitar la seva inclusió en els plecs de contractació

La Comissió Europea ha publicat noves orientacions en forma de criteris GPP (Green Public Procurement) amb l'objectiu d'afavorir aspectes de l'economia circular i de reduir considerablement els costos i els impactes ambientals. Concretament, durant el 2018 ha publicat criteris per a tres grups de productes: il·luminació viària, productes i serveis de neteja i pintures i vernissos.

Durant el mes de desembre, ha publicat nous criteris per a la compra verda d'il·luminació viària i senyals de trànsit (de moment, només disponibles en anglès). En les instal·lacions d'il·luminació, la fase d'ús és la que té l'impacte dominant i, els principals requeriments establerts, són respecte al consum d'energia, la contaminació lumínica i la vida útil. L'adquisició de les senyals de trànsit, també inclosa en aquest grup de productes, aplica criteris centrats, principalment, en els costos del cicle de vida.

En aquest context i en el marc del projecte europeu PremiumLightPro s'ha publicat també una guia completa i actualitzada sobre com planificar i executar la tecnologia LED en els projectes d'il·luminació exterior, una guia sobre la tecnologia LED en els projectes d'il·luminació interior. En el web del projecte europeu també es troba una eina Excel desenvolupada per al càlcul de cicle de vida de la lluminària LED interior i exterior.

Durant el mes d'octubre, la CE va publicar també nous criteris per a la compra verda de productes i serveis de neteja (de moment, només disponible en anglès). Els principals requeriments establerts estan relacionats amb els següents aspectes:

  • aplicar mesures i pràctiques clau Netejade gestió ambiental del proveïdor de serveis;
  • formació freqüent i adequada per al personal del servei proveïdor;
  • ús de productes de neteja amb baix impacte ambiental;
  • ús d'accessoris de neteja amb baix impacte ambiental;
  • ús d'equips de potència de neteja eficients energèticament; i
  • oferta de béns de consum amb un impacte ambiental reduït

Així mateix, durant el mes de gener va publicar nous criteris per a la compra verda de pintures, vernissos i senyalització viària (ja disponibles en espanyol). Els principals requeriments establerts estan relacionats amb els següents aspectes:

  • minimitzar l'impacte de la pinturesproducció abordant ingredients específics i dosificació;
  • reduir les propietats perilloses de la formulació general;
  • promoure pintures i marques viàries duradores; i
  • incentivar la minimització del malbaratament del producte, inclosa la reutilització i el reciclatge.

Per a més informació consultar el Web GPP i el Web PremiumLightPro.