Butlletí, subscriu-te!

Notícies

2018-12-04

Entra en vigor la nova Instrucció de Vehicles

Nou abast, millores, criteris més exigents, altres orientacions i simplificació del seguiment

El Decret d'Alcaldia que aprova la nova Instrucció d'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles es va publicar el passat 27 de novembre a la Gaseta Municipal i, per tant, ja és d'aplicació des del dia 28 de novembre.

Els principals canvis i modificacions incorporats respecte a la Instrucció aprovada l'any 2015 són els següents:

En general:

  • S'amplia l'abast de la instrucció a mini i microbusos (vehicles M2) per contractes de serveis amb ús de vehicles
  • Redefinició de les prioritats: com a prioritats s'exclou els vehicles tèrmics de gasoil i també els de gasolina amb distintiu B de la DGT.

Per a l'adquisició o arrendament de vehicles elèctrics i híbrids endollables:

  •  Criteris més exigents pel que fa a la vida útil de les bateries
  • S'introdueix un requeriment de temps màxim per recàrrega ràpida.

Per a l'adquisició o arrendament de vehicles tèrmics:

  • S'incorpora el distintiu ambiental de la DGT com a sistema per discriminar entre vehicles i s'estableix el Distintiu C com a mínim i l'obligació de valorar els distintius superiors ECO i Zero.
  • S'incorpora (anticipant-se a la reglamentació) la possibilitat de prendre com a referència les emissions en condicions de conducció real (RDE)
  • Es redueixen els màxims (segons l'estàndard NEDC) de consum de combustibles i d'emissions de CO2.

Per a la contractació de serveis amb ús de vehicles:

  • S'apodera a la unitat promotora per establir com a requeriment als plecs quins vehicles hauran de ser elèctrics, o en cas de no poder-ho establir, de fixar un % mínim de vehicles de baixes emissions (Zero o ECO).
  • Per a la resta de casos, la instrucció estableix un model per valorar la qualitat ambiental de les flotes de serveis, a partir de 2 variables: Distintiu DGT i emissions de CO2.

Podeu consultar aquí el text de la nova Instrucció (pendent de maquetació).