Butlletí, subscriu-te!

Notícies

2019-02-01

El nou acord marc pel paper de l'ACM afavoreix la sostenibilitat

L'Associació Catalana de Municipis presenta preus més avantatjosos pel paper de fibra reciclada

La darrera licitació de l'acord marc per a l'adquisició de paper d'impressió de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) ofereix el paper reciclat més econòmic que el paper verge.

En la següent taula de preus del paper, en format DINA4 i DINA3, s'observa com els preus del paper reciclat són entre un 5,5 i un 17,5% més econòmics que el paper verge:Taula_ACM

S'espera que aquests preus avantatjosos animin als ajuntaments, consells comarcals, diputacions i ens locals a comprar més paper reciclat de forma significativa. Amb l’anterior acord marc (maig 2015- maig 2018) els ens locals usuaris de l'acord marc de l'ACM van adquirir paper reciclat en un 38% i un 62% de paper verge.

Font i més informació al web de l'ACM.