Butlletí, subscriu-te!

Notícies

2018-12-03

Debat obert del Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat

Inici del procés participatiu per obtenir una visió compartida

El passat dia 1, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), s'ha celebrat una jornada oberta a la ciutadania ‘Per una visió compartida dels espais litorals de la ciutat. L’aportació del Pla Litoral’ que ha significat el tret de sortida al procés participatiu per debatre el pla estratègic dels espais litorals de la ciutat: el Pla Litoral.

L’objectiu final és establir un nou paradigma consensuat que s’acabi concretant en eixos estratègics, propostes i accions concretes que donin resposta a cadascun dels reptes existents a tot el front marítim de la ciutat, en consonància amb les inquietuds i necessitats de les persones que hi viuen, treballen i el gaudeixen.

Amb la jornada, l’Ajuntament ha volgut obrir la reflexió sobre el model de gestió del litoral que ha de desenvolupar Barcelona des del màxim consens. El front marítim engloba un conjunt d’espais diversos que plantegen necessitats específiques, i cal buscar solucions amb un pla de llarga mirada que es tradueixi en un full de ruta acordat amb tots els agents involucrats i la ciutadania. Aquest instrument estratègic és el que s’ha començat a debatre públicament avui. El Pla Litoral servirà per ordenar i gestionar els espais urbans del front marítim, i abastarà els barris del litoral, els ports, les platges, els equipaments i els espais lliures. Fins ara, mai no s’havia plantejat des de l’Ajuntament teixir una estratègia conjunta que englobés tots els àmbits de la ciutat que tenen com a comú denominador el seu vincle amb el mar. Les idees força del pla són:

  • La reconquesta o segona conquesta del front marí de la ciutat després de les transformacions fetes a partir de la dècada dels 80, com a àmbit públic de qualitat, obert i gaudit per la ciutadania sense excepcions.
  • I el pacte del nou paradigma emergent amb tots els actors de l’àmbit litoral.

Els eixos temàtics de debat han estat la relació de la ciutat amb el port; el medi ambient, les platges i la resiliència; l’economia, els equipaments, la cultura i la maritimitat; l’espai públic i la cohesió social; i la mobilitat. El fòrum s’ha estructurat amb un primer bloc de bones pràctiques o referències externes, amb representants de les ciutats de Palerm, Anvers i Saint-Nazaire; un segon bloc per explicar el plantejament del Pla Litoral i el procés participatiu, i finalment un bloc de debat en tallers temàtics de participació centrat en la validació dels resultats de la diagnosi i la identificació de propostes.

Un cop celebrat el fòrum participatiu, el Govern municipal desenvoluparà les propostes que han sorgit al debat global per continuar treballant en la concreció del pla. Sobre aquelles que hagin suscitat un major interès per part de la ciutadania, es convocaran noves reunions participatives de format més reduït al llarg de les properes setmanes.

Font i més informació: Servei de Premsa.