Vehicles

L'Ajuntament disposa de més d'un miler de vehicles de diferents tipologies, tant de les flotes pròpies com de les diverses contractes que donen servei al municipi. La transformació de la flota municipal de vehicles cap a models més sostenibles persegueix el doble objectiu de reduir les emissions de la ciutat (atmosfèriques i sonores), i impulsar les noves tecnologies més netes disponibles.

motos elèctriques

En aquest sentit, la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2015) deixa clares les prioritats que cal
seguir a l'hora de determinar el tipus de vehicle que es vol adquirir:

  • Prioritat 1: Vehicles elèctrics en totes les seves variants
  • Prioritat 2: Vehicles híbrids endollables
  • Prioritat 3: Vehicles híbrids no endollables i vehicles de gas (bifuel inclosos)
  • Prioritat 4: Vehicles tèrmics de gasolina
  • Prioritat 5: Vehicles tèrmics de gasoil

La introducció de criteris ambientals en la contracta de neteja i recollida de residus de la ciutat ha reduït l'impacte ambiental dels vehicles, ja que un 35% dels vehicles funciona amb biodièsel, un 35% amb gas natural i un 30% són elèctrics o híbrids.

La Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana de l'Eixample ja disposa de 30 motocicletes elèctriques, fet que situa a Barcelona com la primera ciutat del món amb una flota de motocicletes sense emissions.

També destaca l'aposta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) pels autobusos a gas natural i els híbrids, així com la realització de bancs de proves en entorns reals.

Les actuacions del Programa A+S en relació a la mobilitat interna es troben descrites a l'apartat "Comunicació i sensibilització / Mobilitat".

Subscriu-te al bulletí!