Residus

La reducció dels residus generats i la millora de la recollida selectiva als edificis municipals formen part dels objectius de millora interna inclosos en el Programa Ajuntament + Sostenible.

BCN prevencioEn aquest sentit destaca:

  • El Pla de Prevenció de Residus de Barcelona (2012-2020) inclou una línia d'actuació específica per "Fomentar la prevenció de residus en l'ambientalització de les dependències i serveis municipals" que es concreta en la realització de compres i contractacions amb criteris de reducció de residus, i en el foment de l’execució de bones pràctiques de prevenció per part del personal (com l'ús de llapis de memòria, gots i tasses reutilitzables, etc.).
  • La consolidació, el seguiment (mitjançant auditories de residus) i la millora de la recollida selectiva interna que, a més de les fraccions de paper/cartró, vidre, envasos lleugers i matèria orgànica, inclou la recollida de tòners i cartutxos de tinta a càrrec d'empreses d'inserció social i laboral de persones amb dificultats especials.

Les actuacions del Programa A+S en relació a l'ambientalització del contracte de neteja i recollida selectiva dels edificis municipals es troben descrites a l'apartat "Ambientalització de contractes / Neteja i recollida selectiva d’edificis".

RS_AJ_BCN

Indicadors

Recollida selectiva

Cases consistorials

Torrent de l’Olla

2004

2008

2012

2004

2008

2012

Paper/cartró

74%

73%

73%

89%

90%

83%

Vidre

18%

54%

82%

80%

80%

97%

Envasos lleugers

12%

20%

42%

56%

54%

70%

Matèria orgànica

-

-

25%

-

-

23%

Recollida de tòners a les dependències municipals (2012)

Recollida Toners 2012

Recursos

netejaDes de qualsevol dependència de l'Ajuntament de Barcelona es poden sol·licitar les caixes de cartró per la recollida selectiva de paper (o ecopapereres) així com el servei de  recollida de tòners a: ajuntamentsostenible@bcn.cat

Subscriu-te al bulletí!