Programa A+S

L'Ajuntament de Barcelona ha assumit, des de fa temps, el compromís ferm d'afavorir l'acció social i el respecte pel medi ambient a través de la seva contractació. Les iniciatives de millora es troben emmarcades en el programa anomenat Ajuntament + Sostenible (d'ara endavant Programa A+S), que s'inscriu en l'Agenda 21 de Barcelona i és una expressió més del compromís municipal amb la sostenibilitat local i global.

Aquest compromís municipal, conegut amb el nom de contractació responsable, s'ha anat consolidant amb successives mesures de govern, decrets d'alcaldia i altres regulacions que han reforçat la inclusió de criteris ambientals i socials en determinats productes i serveis (veure Normativa interna i marc legal). El quadríptic del Programa A+S descriu els serveis que ofereix perquè tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament puguin aplicar la sostenibilitat en el dia a dia a la feina.

Aquest compromís es vertebra a partir de l'assistència tècnica, la sensibilització i la formació del personal municipal, i persegueix:  

  • Reduir l'impacte ambiental i social causat per l'organització
  • Impulsar una economia i una producció sostenibles, utilitzant el potencial de l'Administració com a consumidor responsable
  • Incrementar la coherència ambiental i social de l'Ajuntament, liderant el canvi amb el propi exemple

Els objectius estratègics del programa s'han definit de manera consensuada mitjançant un procés participatiu d'un any de durada (la Convenció Ajuntament + Sostenible). Les línies d'actuació inclouen des de la compra i la contractació de productes i serveis fins a les obres d'urbanització, construcció o rehabilitació d'edificis i l'ambientalització d'esdeveniments. 

Els esforços dedicats a involucrar els actors clau (com el procés de definició de les Instruccions Tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat), a comunicar i a sensibilitzar el personal (mitjançant el butlletí electrònic, la pàgina web, la formació o les campanyes específiques) han estat decisius a l'hora de garantir la viabilitat de les accions. La col·laboració d'agents externs (universitats, organitzacions empresarials o associacions) aporta un valor addicional al treball en xarxa del programa.

En reconeixement del seu paper com a organització pionera, l'Ajuntament de Barcelona va obtenir l'any 2006 el premi al millor exemple de bones pràctiques en compra pública verda al Seminari de Compra Pública Verda d'Avilés; va ser un dels casos escollits com a bones pràctiques pels Premis Europeus del Sector Públic (EPSA Awards 2011); i va rebre el Premio Diamante de la Compra concedit per AERCE (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos) l'any 2012 en la categoria de Sostenibilitat i un accèssit en la categoria de Sector Públic.

Ajuntament + Sostenible, millora de la sostenibilitat municipal
Play icon
Ajuntament + Sostenible, millora de la sostenibilitat municipal
+Sustainable City Council Programme (Barcelona)
Play icon
+Sustainable City Council Programme (Barcelona)

Subscriu-te al bulletí!