Productes tèxtils

Parcs i Jardins va ser la primera empresa pública espanyola que, l'any 2006, va introduir clàusules de responsabilitat social corporativa i criteris ètics en els concursos que convoca anualment per al subministrament de roba de treball.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils (2015) estén aquestes bones pràctiques a tots els contractes municipals i:

  • Obliga a adquirir tèxtils procedents d'un procés de producció que respecti les convencions bàsiques de l'Organització Internacional del Treball (OIT)
  • Obliga a complir amb els requisits de limitació de presència de substàncies químiques en els principals teixits i la certificació dels principals articles finals
  • Promou les fibres reciclades, d'agricultura ecològica i el comerç just
  • I garanteix una bona gestió ambiental de les peces de roba en desús i la reducció d'embalatges en la cadena de distribució

Textils

Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona participa en algunes de les iniciatives nacionals i internacionals que impulsen la compra pública amb criteris ambientals, socials i ètics com la Campanya Roba Neta i la Xarxa Catalana per a la Compra Pública Ètica.

Subscriu-te al bulletí!