Organismes municipals

L'Ajuntament de Barcelona és una organització compartimentada i descentralitzada, amb aproximadament 12.000 treballadors/es, un gran nombre de departaments i divisions i més d'un miler d'edificis. Per aquest motiu, per assolir amb èxit els reptes del Programa Ajuntament + Sostenible és fonamental compartir els objectius i les responsabilitats envers la sostenibilitat interna amb totes i cadascuna de les gerències municipals.

En aquesta línia, el Programa A+S fomenta i dóna suport a totes aquelles iniciatives de gerències que demostren aquest compromís amb la sostenibilitat:

Sistemes de Gestió Ambiental certificats

Una altra eina de suport als processos d'ambientalització interna i contractació pública sostenible són els Sistemes de Gestió Ambiental, siguin EMAS o ISO 14001; sobretot per establir objectius de millora ambiental i indicadors de seguiment i control regular dels impactes ambientals dels processos i de les activitats dutes a terme.

Actualment, quatre organitzacions municipals estan certificades d'acord amb el sistema ISO 14001:

 

Àrea de Medi Ambient

En els seus àmbits d'actuació com la neteja urbana, la neteja viària i la recollida de residus sòlids urbans, el manteniment de l'enllumenat públic i l'aprofitament d'aigües freàtiques, entre d'altres, com també en l'activitat administrativa i en el manteniment dels seus edificis. També inclou la gestió i el manteniment de les zones verdes públiques, l'arbrat viari i la gestió integral de les platges.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

En la gestió ambiental d'autobusos a la via pública.

Clavegueram de Barcelona (CLABSA)

En la gestió del clavegueram mitjançant un sistema integrat de qualitat ambiental.

Barcelona de Serveis Municipals (BSM)

Sistema integrat de qualitat i medi ambient (ISO 9001 i ISO 14001) a les Divisions:

  • Anella Olímpica (Palau Sant Jordi i Estadi Olímpic).
  • Montjuïc-Fòrum (activitats de gestió del Parc de Montjuïc i Parc del Fòrum).

Notícies relacionades

BSM

TMB

Altres iniciatives d'organismes municipals