Objectius

El Programa Ajuntament + Sostenible neix amb la finalitat d'estendre la cultura de la sostenibiltiat entre tots els treballadors i treballadores municipals i persegueix:

El Programa A+S s'emmarca en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, un projecte compartit i un marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que volen contribuir a la millora de la sostenibilitat.

Durant la Jornada A+S els treballadors i les treballadores municipals van adquirir els següents compromisos prioritaris per tal de reduir l’impacte ambiental negatiu de l’activitat municipal i liderar el canvi amb el propi exemple:

  • Ús de paper reciclat superior al 90% per al conjunt de l’Ajuntament
  • Configurar la impressió a doble cara i en blanc i negre
  • Eliminar gots, vaixella i envasos de plàstic i d’un sol ús
  • Assolir una recollida selectiva interna de residus del 75%
  • Ambientalitzar els principals esdeveniments i festes de la ciutat
  • Ús de materials reciclats en els elements de comunicació
  • Certificar 1 mínim d’un Edifici amic de la bici per districte i àrea

Documents relacionats

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible