Notícies

Noves eines de costos del cicle de vida per ordinadors/monitors i il·luminació interior/exterior

23/09/2019

Suport de la CE per a la compra pública verda

LCC_tool

La Comissió Europea acaba de desenvolupar dues noves eines per calcular, per una banda, els costos del cicle de vida (Life Cycle Costs-LCC) dels ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils i monitors i, per l'altra, els costos del cicle de vida de la il·luminació interior i la il·luminació de carreteres. Les eines LCC han estat especialment disenyades per a ser usades en les compres i adquisicions del sector públic i per això es proporcionen amb unes guies d'ús on es detallen les seves instruccions respectives pertinents.

Segons les directrius europees de contractació actuals (2014), el cost o el preu forma part de l’avaluació de qualsevol procediment d'adquisició d'un producte o servei. Però el preu de compra és només un dels elements de costos en tot el procés de compra. El cost del cicle de vida significa tenir en compte tots els costos que es produiran durant la vida útil del producte o servei i, aquests, s'engloben en tres fases:

  • Preu de compra i tots els costos associats (lliurament, instal·lació, assegurança, etc.)
  • Costos d’explotació, inclosos l’ús d’energia, combustible i aigua, recanvis i manteniment
  • Costos de fi de vida (com ara desinstal·lació o alienació) o valor residual (és a dir, ingressos procedents de la venda del producte)

Mitjançant aquest enfocament, les autoritats públiques tenen en compte els costos d’ús, manteniment i eliminació dels recursos que no es reflecteixen en el preu de compra. Així sovint, es poden donar situacions en què un producte o servei que és més ecològic també sigui més barat. El principal potencial d’estalvi durant el cicle de vida d’un bé o servei és l' estalvi en l'ús d'energia, aigua i combustible, l'estalvi en el manteniment i substitució i l'estalvi en els costos d’eliminació. La normativa especifica que, quan s’utilitzi el LCC, el mètode de càlcul i les dades que han de proporcionar els licitadors, s’han d'especifcar en els documents de contractació. També s'apliquen regles específiques sobre mètodes per assignar costos a externalitats ambientals, garantint que aquests mètodes siguin justos i transparents.

Les Eines LCC formen part d’un ventall d’eines específiques desenvolupades per oferir suport en la compra pública verda i, per aquesta tardor, hi ha previst que n'estiguin disponibles dues més: eina per calcular els costos de cicle de vida de les Màquines de Vending i els costos de cicle de vida dels Equips d'impressió.

Font i més informació al Web LCC del GPP.

Subscriu-te al bulletí!