Notícies

Nova eina de càlcul de Costos de Cicle de Vida

07/10/2016

La Comissió Europea fa pública una nova eina en el marc de la contractació sostenible.

EU LCC tool

La nova Directiva de contractació pública (Directiva 2014/24/UE) preveu la possibilitat d'incorporar els costos de cicle de vida en el càlcul d'allò que es coneix com a "l'oferta econòmicament més avantatjosa".

Per aquest motiu, la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, en el marc del seu programa de contractació pública verda, va encarregar l'elaboració d'una eina per facilitar a les administracions públiques el càlcul dels costos de cicle de vida de determinats productes consumidors d'energia.

L'estudi l'ha portat a terme l'Studio Fieschi i la Scuola Superiore Sant'Anna. I els resultats obtinguts han estat:

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible