Notícies

Nous criteris de la CE per reduir els impactes ambientals del transport per carretera

12/03/2019

Emissions de CO2 o la resistència dels pneumàtics

GPP

La Comissió Europea acaba de publicar els nous criteris voluntaris de compra pública verda per al transport per carretera amb l'objectiu de reduir considerablement els seus impactes ambientals. Els vehicles són productes que s’adquireixen o s’utilitzen per moltes administracions públiques, i jugueu un paper decisiu en el desplegament del servei de molts contractes (construcció, gestió de residus, gestió d’instal·lacions i manteniment d'autopistes, etc.). Els cotxes, autobusos o els camions especialitzats com ara els de la recollida de residus, són exemples de sectors de mercat on la demanda pública pot ser especialment important per avançar cap a menors emissions i una major eficàcia en l'ús dels combustibles.

La nova guia en forma de criteris de CPV de la UE, una actualització de l'anterior del 2012, cobreix noves categories de productes i serveis: compra, arrendament o lloguer de vehicles, vehicles comercials lleugers (LCV) i vehicles de la categoria L; serveis de mobilitat (vehicles, taxis, car sharing, bicicletes i vehicles elèctrics); compra o arrendament d'autobusos; serveis d'autobusos; camions de recollida de residus; serveis de recollida de residus i serveis postals, de missatgeria i de mudances. Els principals criteris identificats són els següents:

  • Sobre les emissions de CO2 d’homologació de vehicles per a vehicles comercials lleugers i tecnologies específiques per a vehicles pesats i vehicles de la categoria L;
  • Basats en el rendiment de les emissions de contaminants atmosfèrics per a vehicles i vehicles comercials lleugers, i tecnologies específiques per a vehicles pesats i vehicles de la categoria L;
  • Sobre la resistència al rodament dels pneumàtics;
  • D'eficiència energètica per a vehicles elèctrics i vehicles comercials lleugers;
  • Sobre garanties de bateria;
  • Sobre les emissions de soroll de vehicles i pneumàtics;
  • Sobre competències clau i aplicació de mesures i pràctiques clau de gestió ambiental dels proveïdors de serveis;
  • Sobre formació adequada i freqüent per al personal dels proveïdors de serveis;
  • Sobre pneumàtics i lubricants per a activitats de manteniment.

Els nous criteris estan disponibles en anglès al Web GPP. Aviat es publicaran en les altres llengües oficials de la UE.

Subscriu-te al bulletí!