Neteja i recollida selectiva de residus d'edificis

El plec de contractació de neteja i recollida de residus de les dependències municipals inclou, ja des de l'any 2002, aspectes com la reducció de la càrrega contaminant dels productes de neteja i higiene i la recollida selectiva com una tasca més del servei.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i la recollida selectiva de residus d'oficines (2015) estableix els principis i criteris a incloure en tots els contractes de neteja o retirada de residus d’edificis administratius:

  • Ajustar les freqüències de les tasques a les necessitats i ajustar els horaris de realització d'aquestes per millorar l'eficiència energètica i l'aprofitament de la llum natural.
  • Limitar l'ús de determinats productes amb càrrega contaminant elevada, innecessaris o en envasos que en dificulten el reciclatge.
  • Fomentar i, en els casos en què sigui possible, prescriure l'ús de productes de neteja efectius i amb menys càrrega contaminant.
  • Fomentar i, en els casos en què sigui possible, prescriure l'ús de productes reciclats.
  • Prescriure la retirada selectiva com a element intrínsec de la retirada de residus.
  • Promoure i garantir, en la mesura que sigui possible, les bones pràctiques ambientals en l'execució del servei: dosificació i ús responsable de productes, estalvi i eficiència, etcètera.

Les actuacions del Programa A+S en relació a la prevenció de residus i la millora de la recollida selectiva interna es troben descrites a l'apartat "Comunicació i sensibilització / Residus".

Indicadors

Recollida selectiva

Cases consistorials

Torrent de l’Olla

2004

2008

2012

2004

2008

2012

Paper/cartró

74%

73%

73%

89%

90%

83%

Vidre

18%

54%

82%

80%

80%

97%

Envasos lleugers

12%

20%

42%

56%

54%

70%

Matèria orgànica

-

-

25%

-

-

23%

Recollida de tòners a les dependències municipals (2012)

Recollida Toners 2012

Recursos

netejaDes de qualsevol dependència de l'Ajuntament de Barcelona es poden sol·licitar les caixes de cartró per la recollida selectiva de paper (o ecopapereres) així com el servei de  recollida de tòners a: ajuntamentsostenible@bcn.cat

Subscriu-te al bulletí!