Notícies

Guia ràpida per a periodistes sobre compra i contractació pública verda

11/03/2019

Informació i recursos per facilitar la seva difusió als mitjans de comunicació

Guia_periodistas

En l'actual context de sobreabundància d'informació, amb múltiples canals de comunicació amb infinitat d'agents emissors, els periodistes i dels mitjans de comunicació s'enfronten en nombroses ocasions a temes ambientals complexos amb escassetat de temps per interpretar la realitat complexa que es presenta i contextualitzar-la correctament.

Per aquest motiu, Ihobe, Societat Pública de Gestió Ambiental del Govern Basc, acaba de publicar la present guia amb informació i recursos sobre la compra i contractació pública verda (CCPV), per facilitar  el treball de difusió dels professionals dels mitjans de comunicació.

El document, que consta de 18 pàgines, defineix què és la CCPV segons la Comissió Europea, especifica 10 avantatges econòmiques, ambientals i socials per aplicar-la, i descriu l'actual context de la CCPV i la legislació relacionada. Seguidament engloba un apartat amb els casos d'èxits de la seva implantació al País Basc identificant 7 experiències que han estat seleccionades com a bones pràctiques a Europa i apunta en un altre apartat quins són els principals reptes actuals envers la CCPV, com la capacitació dels agents implicats o el treball amb les empreses.

El darrer capítol explica què és i quins són els objectius, la cronologia, les línies estratègiques i la medició de resultats del Programa de CCPV del País Basc 2020. Finalment, els dos darrers apartats de bibliografia i recursos proporcionen eines als professionals per aplicar, resumir i destacar la CCPV als mitjans de comunicació.

Podeu descarregar la guia a l'apartat de publicacions del web d'Ihobe.

Subscriu-te al bulletí!