Enquesta de mobilitat

Durant l'any 2015 es va realitzar una enquesta als treballadors de la Gerència d'Ecologia Urbana amb l'objectiu de conèixer els hàbits actuals de mobilitat dels treballadors i enfocar les actuacions de millora.

Els resultats d'aquesta enquesta mostren que un 9% dels treballadors fan servir la bicicleta (la quota modal de la bicicleta a la ciutat de Barcelona per a l'any 2014 és del 2,6%), mentre que un 18% van en moto i més de la meitat dels treballadors accedeixen en transport públic.

Subscriu-te al bulletí!