Els premis

Aquestes han estat les 10 iniciatives premiades per la seva valuosa incorporació de la sostenibilitat en diferents àmbits de gestió municipal:

1. Desplegament d'un Pla Estratègic de Sostenibilitat de l'ICUB i obtenció de Distintius de Garantia de Qualitat Ambiental per 15 equipaments culturals –Institut de Cultura de Barcelona

2. Introducció de criteris de sostenibilitat en el Plec d’Elements de Comunicació de la Via Pública (Banderoles) – Direcció de Comunicació

3. Eficiència energètica i qualitat ambiental en el disseny i construcció d'equipaments municipals – Districte de Sant Andreu i BIMSA

4. Programa d’impuls de la biodiversitat local en espais i edificis municipals –Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans i Institut Municipal de Paisatge Urbà

5. Desplegament del Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna de la Gerència de Seguretat i Prevenció i electrificació de la flota de motos de la Guardia Urbana– Gerència de Seguretat i Prevenció

6. Ambientalització del plec del servei de menjador de les escoles bressol públiques municipals - Institut Municipal d’Educació

7. Aplicació de mesures d’eficiència energètica en la xarxa de biblioteques municipals - Consorci de Biblioteques, en col·laboració amb la Gerència de Recursos, l’Agència de l’Energia de Barcelona, Barcelona Activa i els districtes

8. Obtenció del Distintiu de Qualitat Ambiental per edificis d'oficines i del Certificat Edifici Amic de la Bici – Gerència de Recursos

9. Incorporació de la sostenibilitat com a eix estratègic de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació – Xarxa d’Ateneus de Fabricació

10. Implantació de mesures per a l’ambientalització de festes i esdeveniments – Districte de Gràcia, Districte de Sants i BSM

Moltes gràcies a tots per la vostra contribució!

  • Ajuntament + sostenible, bones pràctiques (1)
    Play icon
    Ajuntament + sostenible, bones pràctiques (1)

2. Introducció de criteris de sostenibilitat en el Plec d’Elements de Comunicació de la Via Pública (Banderoles) – Direcció de Comunicació

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible