Convenció Ajuntament + Sostenible

Durant els anys 2009 i 2010 es va organitzar un procés participatiu, la Convenció A+S, que va involucrar a més de tres-cents treballadors i treballadores, de tots els nivells laborals i de diferents departaments i organismes autònoms. Es va tractar d'un clar exemple d'apoderament, ja que no va ser un procés merament informatiu, sinó que els participants, acceptant la seva coresponsabilitat, van definir de manera consensuada els objectius futurs del programa per a l'horitzó 2012–2020, que es recullen en el document Programa Ajuntament + Sostenible, compromisos de futur.

Els objectius de la Convenció van ser la revisió de les accions realitzades durant els deu anys anteriors, acordar de manera participada quins haurien de ser els objectius i les actuacions futures a dur a terme, promoure la implicació i la complicitat del conjunt de l'organització en el Programa A+S, i donar visibilitat i dotar de centralitat al programa en el marc municipal.

Convencio 3Convencio 2Convencio 1 

Tot això es va portar a terme a través de cinc grups de treball temàtics formats pels treballadors i per les treballadores municipals referents en cada àmbit:

  • Construcció, obres i rehabilitació d'edificis.
  • Estalvi i eficiència dels recursos ambientals en edificis públics.
  • Coordinació del Programa A+S amb altres programes i actuacions municipals.
  • Dimensió social de l'Ajuntament + Sostenible.
  • L'Ajuntament + Sostenible en el dia a dia.

El 18 de març del 2010 va tenir lloc l'acte final de la Convenció A+S, un esdeveniment institucional, presidit per l'alcalde de Barcelona i la tinenta d'alcalde de Medi Ambient, en què van participar 271 treballadors municipals, incloent-hi el gerent municipal i els dirigents de diversos sectors i districtes.

Un dels principals resultats del procés participatiu, obert també a tot el personal municipal a través d'una plataforma virtual, va ser la definició consensuada dels objectius estratègics i de les línies d'actuació del Programa A+S.

La Convenció A+S va ser en sí mateixa un exemple d'ambientalització i durant l'acte també es van premiar les iniciatives i les trajectòries internes més destacables en la incorporació de criteris de sostenibilitat.

Ambientalització Convenció Ajuntament+Sostenible (Barcelona)
Play icon
Ambientalització Convenció Ajuntament+Sostenible (Barcelona)
Convenció Ajuntament+Sostenible. Grups de Treball
Play icon
Convenció Ajuntament+Sostenible. Grups de Treball

Subscriu-te al bulletí!