Bones pràctiques d'ambientalització

L'aplicació de bones pràctiques ambientals en el funcionament intern reforça la imatge ciutadana de l'organització municipal que ha de ser model de coherència i responsabilitat amb els reptes ambientals. Aquesta gestió ambiental se suma al compromís municipal envers l'ambientalització de la contractació, i consisteix en fer una utilització més eficient dels recursos naturals de les dependències i dels serveis municipals de les diferents gerències sectorials i gerències de districtes de l'Ajuntament de Barcelona.

El Programa A+S fomenta i dóna suport a totes aquelles bones pràctiques d'ambientalització interna que demostren aquest compromís amb la sostenibilitat:

Estalvi de paper

Estalvi d'aigua

Estalvi d'energia

Prevenció de residus i foment economia circular

Mobilitat interna sostenible - edificis

Foment del Verd urbà i la Biodiversitat